Dette vil spille av en video -

MINDRE SPASTISITET BEDRE HVERDAG

ITB-behandlingSM er en dokumentert behandling som reduserer spastisitet etter hjerneslag1, 2, 3, 5

Spastisitet er 
ofte en følge av 
hjerneslag

Lær mer om mulige behandlinger for alvorlig spastisitet.

 

FINN UT MER

Hvert år
rammes 15 millioner mennesker av 
hjerneslag4

GJENKJENN TEGNENE

Spastisitet er et symptom som kan håndteres. Du trenger ikke alltid å leve med denne byrden. Tidlig behandling kan redusere forverringen eller alvorlighetsgraden av spastisitet. Hvis du venter for lenge, kan alvorlig spastisitet føre til kontrakturer som må behandles med kirurgi.

Fra symptom til behandling 

Se videoen om hele hendelsesforløpet fra de første symptom til behandling

Pasienthistorie Patsy forteller sin historie

Dette er historien til Patsy, som utviklet spastisitet som følge av et hjerneslag.

LES HISTORIEN TIL PATSY

MEDTRONICS DINE PARTNERE INNEN
SLAGBEHANDLING

Finn ut mer om hvordan vi leverer løsninger på tvers av behandlingskontinuitet for hjerneslag.

FINN UT MER

Referanser

1

Creamer M, Cloud G, Kossmehl P, et al. Intrathecal baclofen therapy versus conventional medical management for severe post-stroke spasticity: Results from a multicentre, randomised, controlled, open-label trial (SISTERS). J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2018 Jun;89(6):642-650.

2

Ivanhoe CB, Francisco GE, McGuire JR, et al. Intrathecal baclofen management of poststroke spastic hypertonia: implications for function and quality of life. Arch Phys Med Rehabil. 2006;87(11):1509–15.

3

Schiess MC, Oh IJ, Stimming EF, et al. Prospective 12-month study of intrathecal baclofen therapy for poststroke spasticupper and lower extremity motor control and functional improvement. Neuromodulation. 2011;14(1):38-45.

4

Verdens helseorganisasjon. Global belastning av hjerneslag. http://www.who.int/cardiovascular_diseases/en/cvd_atlas_15_burden_stroke.pdf?ua=1

5

Creamer et al. Effect of intrathecal baclofen on pain and quality of life in poststroke spasticity: A randomized trial (SISTERS). Stroke. 2018;49:2129–2137.

*

Informasjonen som finnes her, erstatter ikke anbefalingene fra din lege/sykepleier. Se enhetens håndbok for detaljert informasjon om bruksanvisning, implantasjonsprosedyre, indikasjoner, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og potensielle bivirkninger. For ytterligere informasjon, kontakt den lokale Medtronic-representanten og/eller se nettsiden på www.medtronic.com