Dette vil spille av en video - Tilbehør for intraoperativ overvåking av nervene

Intraoperativ
nerve-
overvåking
Tilbehør

LAST NED TILBEHØRBROSJYREN

Se brukerhåndboken for detaljert informasjon om bruk, indikasjoner, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og potensielle bivirkninger. For ytterligere informasjon, kontakt den lokale Medtronic-representanten og/eller se nettsiden på www.medtronic.com.