Dette vil spille av en video - Lege

MEDISINSK
UTDANNELSE
PROGRAM

DIN LÆRINGSREISE

Medtronic er forpliktet til å støtte ENT-kirurger i utviklingen av sin kompetanse for å oppnå bedre pasientresultater. Vi samarbeider med ledende internasjonale og europeiske fakulteter for å utvikle og levere programmer av høy kvalitet i utmerkede og moderne fasiliteter. 

Deltagere vil gjennomgå en kombinasjon av undervisnings- og læringsmetoder som inkluderer nettbasert opplæring, forelesning, fagfellediskusjoner, kadaververksted og saksobservasjon.

Mens innhold og tilnærming vil variere fra kurs, vil deltakere alltid bli oppfordret til å bidra med egne ideer, egen kunnskap og egen erfaring, samt å delta aktivt i åpen dialog med kolleger og instruktører.

VÅR VISJON

Programmene våre er utformet for å kontinuerlig utvikle spesialkunnskap og kirurgiske ferdigheter for bedre kliniske resultater. De er karakterisert ved tre prinsipper:

Vår visjon

VÅRE PROGRAMMER

Vårt program

Se brukerhåndboken for detaljert informasjon om bruk, indikasjoner, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og potensielle bivirkninger. For ytterligere informasjon, kontakt den lokale Medtronic-representanten og/eller se nettsiden på www.medtronic.com.