Dette vil spille av en video - family on beach


BESKYTTELSE AV PASIENTENS
NERVER
OG SANSER ER HELT
AVGJØRENDE

Pasientene dine stoler på at du beskytter alt som er viktig for dem, under inngrep i hode og hals. Det betyr å bevare funksjonen til nervus laryngealis og nervus facialis, og å redusere muligheten for nerveparese slik at livskvaliteten ikke kompromitteres.1

NIM Vital™ er neste generasjons nerveovervåkningsteknologi som gir deg en strategisk fordel* og større sikkerhet i forbindelse med overvåkning av nervefunksjon.2** Den fremmer nerveovervåkning slik at du får en mer informert kirurgisk strategi8 og pasientene kan fortsette å leve et fullverdig liv med full førlighet.

 

Møt NIM Vital

Utforsk neste generasjons nerveovervåkningsteknologi

SE NÅ

INNGREP MED MINDRE STØY

 • Intelligent støyreduksjon som reduserer forstyrrelser fra elektrisk utstyr
 • Klinisk relevante lydsignaler angir nervenes funksjonelle status4
 • Patentert teknologi gjør det mulig å overvåke nervenes tilstand ved bruk av en avansert energienhet fra Medtronic5

ET TRÅDLØST DESIGN GIR FÆRRE BEGRENSNINGER

 • Trådløst pasientgrensesnitt og trådløs demping minimerer antallet ledninger, slik at snublerisikoen i operasjonsstuen reduseres og montering og demontering forenkles
 • Trådløs konsollprojeksjon på LCD-skjermer betyr at du kan plassere NIM Vital™ hvor som helst i operasjonsstuen

 

SKAPER EN  EFFEKTIV ARBEIDSFLYT

 • Berøringsskjerm og smidig brukergrensesnitt gir en mer intuitiv arbeidsflyt6
 • Smarte feilsøkingsmeldinger varsler personell om systemproblemer og tilbyr protokoller for å løs dem
 • Forbedret ekstern justering av viktige innstillinger fra det kirurgiske feltet

UTVID ENKELT MED NYE  FUNKSJONER I FREMTIDEN

NIM Vital™-produktplattformen kan enkelt utvides for å legge til funksjoner i fremtiden, slik at nerveovervåkning kan brukes for å bidra til å beskytte nervenes tilstand og pasientenes livskvalitet.1-3

HELT  MOBIL  OG  ERGONOMISK

Forbedringene på NIM-vognen omfatter industrielle hjul som lett ruller over ledninger og matter. Det ergonomiske håndtaket gjør det enkelt å transportere systemet. 

STØRRE  SELVTILLIT,  BEDRE RESULTATER

 • Økt effektivitet og presisjon under drift7
 • Reduserer risikoen for intraoperativ nerveskade3
 • Reduserer tiden som trengs for å identifisere nerver7
 • Bistår kirurgen i å finne stedet der nerveskaden har oppstått9

*Mer robust EMG-informasjon.

**Sammenlignet med kun visualisering. 

‡Sammenlignet med NIM™ 3.0 Response og NIM™ 3.0 Neuro.

1. Wilson JA, Deary IJ, Miller A, et al. The quality of life impact of dysphonia. Clin Otolaryng 2002;27:179-82.

2. Thomusch O, et al. Intraoperative neuromonitoring of surgery for benign goiter. Amer J Surg. 2002;183(6):673-8.

3. Dionigi G, et al. Why monitor the recurrent laryngeal nerve in thyroid surgery? J Endocrinal Invest. 2010;33:819-822.

4. Data on files: MDT Formative Test Results, M10941932DOC, Attachment B, 2019.

5. Data on files: NIM Vital Console APS PRL Lab Characterization Report 10972728DOC MDT V&V Results page 1 of 1 (Identification of devices), Attachment A page 1 of 1 (Statement of compatibility), 2020.

6. Data on files: Medtronic Formative Usability Report, 10937733DOC, page 5, February, 2019.

7. Sari S, Erbil Y, Sumer A, et al. Evaluation of recurrent laryngeal nerve monitoring in thyroid surgery. Int J Surg. 2010;8(6):474-478.

8. Dionigi G, Bacuzzi A, Rausei S, et al. The technique of intraoperative neuromonitoring in thyroid surgery. Surg technol Int. 2010;19:25-37.

9. Randolph GW and Dralle H with the International Intraoperative Monitoring Study Group. Electrophysiologic recurrent laryngeal nerve monitoring during thyroid and parathyroid surgery: international standards guideline statement. Laryngoscope 2011; 121:S1-S16.

Du finner detaljert informasjon om instruksjoner for bruk, indikasjoner, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og potensielle bivirkninger i håndboken for enheten. Du kan få mer informasjon ved å kontakte den lokale Medtronic-representanten og/eller gå til nettstedet til Medtronic, medtronic.eu.