Medtronic Srbija

Mapa Srbije

Medtronic, svetski lider u medicinskim tehnologijama, uslugama i rešenjima u zdravstvu, posluje u Srbiji od 2012. godine.  Naši prvi proizvodi i terapije pojavili su se na tržištu Srbije 1975. godine preko distributivne mreže.

Danas smo poznati po svojim inovacijama koje menjaju život i naprednim medicinskim tehnologijama. Nudimo terapije koje leče gotovo 70 stanja, uključujući neke od najizazovnijih hroničnih bolesti na svetu – poput dijabetesa, gojaznosti, raka i bolesti srca. Obezbeđujemo i mnoge značajne prateće proizvode i usluge koji se koriste u brojnim procedurama i u kompletnom kontinuumu zdravstvene nege.

Naše nasleđe inovacija i jedinstvena pozicija najveće kompanije za medicinsku tehnologiju u svetu omogućavaju nam da igramo centralnu ulogu u transformisanju zdravstvene zaštite. Verujemo da niko ne može da odgovori na izazove zdravstvene zaštite sam. Iz tog razloga sarađujemo sa nizom stručnjaka u oblasti zdravstvene zaštite i pružamo podršku edukativnim projektima u zemlji. Obezbeđujemo usluge i podršku našim klijentima i pacijentima.

Kao međunarodna kompanija, Medtronic upošljava više od 85.000 ljudi u 160 zemalja. Zaposleni kompanije Medtronic Srbija danas sprovode klinička ispitivanja, razvijaju tržište, vrše obuku i edukaciju lekara i pokrivaju celokupan kontinuum zdravstvene nege, stvarajući i podižući svest o jedinstvenim Medtronic terapijama za lečenje više od 70 različitih hroničnih i nezaraznih bolesti u zemlji.