JEDNA KOMPANIJA, JEDNA MISIJA

mission

Zapisana 1960. godine, naša misija nalaže da naš prvi i najvažniji prioritet bude davanje doprinosa dobrobiti ljudi. Više od pola veka kasnije, ta misija je i dalje naš etički okvir i inspirativni cilj za naše zaposlene širom sveta. Ona usmerava naš svakodnevni posao i podseća nas da naši napori menjaju živote miliona ljudi svake godine.

MISIJA KOMPANIJE MEDTRONIC

Da damo doprinos dobrobiti ljudi primenom biomedicinskog inženjeringa u istraživanju, dizajnu, proizvodnji i prodaji instrumenata ili uređaja koji ublažavaju bol, vraćaju zdravlje i produžavaju život.

  • Da usmerimo naš rast u oblastima biomedicinskog inženjeringa, gde pokazujemo maksimalnu snagu i sposobnost; da okupimo ljude i ustanove koji žele da prošire ove oblasti; da nastavimo sa kontuniranim širenjem ovih oblasti kroz edukaciju i asimilaciju znanja; da izbegavamo učešće u oblastima u kojima ne možemo da damo jedinstven i vredan doprinos. 
  • Da bezrezervno težimo najvećoj mogućoj pouzdanosti i kvalitetu naših proizvoda;da predstavljamo neprevaziđeni standard za poređenje i budemo priznati kao kompanija koja je posvećena, iskrena, poštena i uvek na usluzi. 
  • Da ostvarujemo pravičan profit od tekućih operacija kako bismo ispunili svoje obaveze, održali rast i ostvarili naše ciljeve. 
  • Da prepoznamo ličnu vrednost svi zaposlenih tako što ćemo obezbediti radno okruženje koje će omogućiti lično zadovoljstvo obavljenim poslom, sigurnost, priliku za napredovanje i načine za deljenje uspeha kompanije. 
  • Da kao kompanija nastavimo da budemo uzoran član zajednice.