O NOVOJ KOMPANIJI MEDTRONIC

Medtronic sarađuje sa novim partnerima na nove načine u cilju unapređenja globalne zdravstvene zaštite.

POVEZIVANJE ONOGA ŠTO RADIMO SA ONIM ŠTO JE LJUDIMA POTREBNO

Posvećeni smo unapređenju života kroz naše medicinske tehnologije i rešenja. Udruživanjem sa kompanijom Covidien možemo da ubrzamo i unapredimo našu sposobnost kreiranja značajnih inovacija za bolnice, zdravstvene sisteme i pružaoce zdravstvene zaštite tako da mogu da pruže najbolju moguću negu pacijentima i njihovim porodicama širom sveta.

INOVACIJA KROZ SARADNJU

Jasno nam je da je inovacija značajna samo ako je bezbedna, efikasna i primenljiva. Iz tog razloga sklapamo partnerstva sa zdravstvenim sistemima i pružaocima zdravstvene zaštite da bismo kombinujući naše kapacitete sa njihovom stručnošću zajedno promenili način na koji radimo i ostvarili najbolje rezultate.

UKLANJANJE PREPREKA, DOPIRANJE DO VEĆEG BROJA LJUDI

S obzirom na promenljivu potražnju za zdravstvenom zaštitom, kompanije koje isporučuju medicinske proizvode i usluge moraju da budu spremne da stvari rade drugačije. Udruživanje kompanija Medtronic i Covidien pokazuje da smo posvećeni drugačijem razmišljanju u rešavanju problema kako bismo isporučili bolje zdravlje. Kako budemo napredovali obaveštavaćemo vas o tome koliko je ovaj pristup uspešan u pružanju boljeg zdravlja većem broju ljudi.