Bu video oynatılacak - Oasis Lansmanı

Sınır tanımayan InterStim™ Sistemleri

Sakral nöromodülasyon için ilk tercihiniz.
Bize ulaşın

Deneyim önemlidir.
Medtronic'e güvenin.

InterStim™ sistemleri 325.000'den fazla hastaya implante edilmiştir* ve üriner inkontinans, retansiyon ve feçes inkontinansına ilişkin uzun vadeli (5 yıllık) veriler dahil olmak üzere 1000'den fazla yayımlanmış klinik makalede değerlendirilmiştir.1-3

InterStim X, Micro, Programlayıcı

InterStim™ sistemleri nasıl çalışır?

InterStim™ sistemleriyle, implante nörostimülatör ve lead, sakral siniri elektriksel olarak stimüle eder. Bunun mesane ile beyin ve bağırsak ile beyin arasındaki nöral iletişimi normalleştirdiği düşünülür.4,5 Mesane kontrolünün müsküler bileşenini hedefleyen oral ilaçların aksine, InterStim™ sistemleri sinir aktivitesinin doğrudan modülasyonu yoluyla semptom kontrolü sunar.4,5

Bu tedavinin önemli bir avantajı, implantasyon öncesinde potansiyel başarının test edilebilmesidir. Değerlendirme, yeterli semptom azalması elde edilip edilemeyeceğini öğrenmek için bir fırsat sunar. Değerlendirmede doku hasarı, enfeksiyon ve cihazla ilgili teknik sorunlar dahil olmak üzere komplikasyonlar meydana gelebilir. Hastalara programlayıcının çalıştırılması hakkında bilgi verilmeli ve değerlendirmeyle ilgili önlemler sağlanmalıdır.

SNM hastalarıyla ilgili klinik çalışmalar sırasında yaşanan en yaygın advers olaylar; implantasyon bölgelerinde ağrı, yeni ağrı, lead'in yerinden oynaması, enfeksiyon, teknik sorunlar veya cihaz sorunları, bağırsak veya idrar boşaltım fonksiyonunda advers değişiklik ve istenmeyen stimülasyon veya duyumları içerir. Bunlardan herhangi biri ilave ameliyat gerektirebilir veya semptomların geri gelmesine neden olabilir.

Mesane kontrolü için

  • Mesane kontrolü sorunları olan hastaların tümü standart tıbbi tedaviden fayda sağlayamaz6,9
  • OAB'ye yönelik standart farmakolojik tedavi antikolinerjikler veya β3-adrenoreseptör agonistlerinden oluşur ve bunlar herkeste etkili olmaz10
  • Hastaların %70'inden fazlası yan etkileri ve/veya etkisiz olmaları nedeniyle OAB ilaçlarını almayı altı ay içinde bırakmaktadır6
  • InterStim™ II sistemi, başlangıçtaki tedavilerden fayda sağlayamayan hastalarda etkili mesane kontrolü sağlayabilir1,9 ve InterStim™ Micro sistemi, aynı sonuçları vermek üzere tasarlanmıştır

Bağırsak kontrolü için

  • Bağırsak kontrolü sorunları olan hastaların tümü ilaç tedavisi, beslenme değişikliği ve egzersizlerden fayda sağlayamaz10
  • InterStim™ sistemleri bağırsak fonksiyonunu eski haline getirebilen minimal invaziv bir seçenek sunmaktadır†
  • InterStim™ II sistemi, etkili, güvenlidir ve hastalara yaşam kalitelerinde iyileşme9 sunabilir ve InterStim™ Micro sistemi aynı sonuçları vermek üzere tasarlanmıştır

Güçlü. Kişiselleştirilmiş. Kanıtlanmış.

patient MRI

SureScan™ MRI teknolojisi
Güvenilir teknoloji, hastaların tüm vücut MR taramasından geçmelerine olanak tanır*

Programlayıcı

InterStim™ akıllı programlayıcı
Güçlü ve sezgisel programlama platformu

A doctor conducting an InterStim systems procedure on a patient.

Prosedür animasyonlarını görüntüleyin
Eğitim videolarını izleyerek değerlendirmenin nasıl işlediğini görün.

*

Data from InterStim Sales Analysis. Medtronic, Inc. April 2020.

Restored bladder function defined as ≥50% reduction in dysfunctional voiding symptoms from baseline. Restored bowel function is defined as ≥50% reduction in chronic fecal incontinence episodes.

1

Siegel, S. et al. Five-Year Followup Results of a Prospective, Multicenter Study of Patients with Overactive Bladder Treated with Sacral Neuromodulation. J. Urol. 199, 229–236 (2018).

2

Hull T, Giese C, Wexner SD, Mellgren A, Devroede G, et al. Long-term durability of sacral nerve stimulation therapy for chronic fecal incontinence. Dis Colon Rectum. 2013;56:234–245.

3

van Kerrebroeck PE, van Voskuilen AC, Heesakkers JP et al. Results of sacral neuromodulation therapy for urinary

voiding dysfunction: outcomes of a prospective, worldwide clinical study. J Urol. 2007 Nov;178(5):2029-34.

4

Leng WW, Chancellor MB. How sacral nerve stimulation neuromodulation works. Urol Clin North Am. 2005;32:11-18.

5

Patton V, Wiklendt L, Arkwright JW, Lubowski DZ, Dinning PG. The effect of sacral nerve stimulation on distal colonic motility in patients with fecal incontinence. Br J Surg. 2013;100:959–968.

6

Yeaw J, Benner J, Walt JG, et al. Comparing adherence and persistence across 6 chronic medication classes. J Manag Care Pharm. 2009;15(9):724-736.

7

Yu, Y. F., Nichol, M. B., Yu, A. P. & Ahn, J. Persistence and Adherence of Medications for Chronic Overactive Bladder/Urinary Incontinence in the California Medicaid Program. Value Heal. 8, 495–505 (2005).

8

Gormley EA, Lightner DJ, Burgio KL, et al. Diagnosis and treatment of overactive bladder (non-neurogenic) in adults: AUA/SUFU guideline. American Urological Association (AUA). J Urol. 2015 May;193(5):1572-80.

9

Medtronic InterStim Therapy Clinical Summary, 2018.

10

Matzel K.E. (2017) Fecal Incontinence. In: Herold A., Lehur PA., Matzel K., O’Connell P. (eds) Coloproctology. European Manual of Medicine. Springer, Berlin, Heidelberg. DOI 10.1007/978-3-662-53210-2_9

Kullanım talimatları, endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar, önlemler ve olası advers olaylar hakkında ayrıntılı bilgi almak için cihaz el kitabına bakın. MRI SureScan® cihazı kullanıyorsanız MR gerçekleştirmeden önce MRI SureScan® teknik el kitabına bakın. Daha fazla bilgi için yerel Medtronic temsilcinizle iletişime geçin ve/veya medtronic.com adresindeki Medtronic web sitesine başvurun. 

İlgili ürünler için www.medtronic.com/manuals adresinden kullanım talimatlarına bakın. 

El kitapları, başlıca İnternet tarayıcılarının herhangi birinin geçerli bir sürümü kullanılarak görüntülenebilir. En iyi sonuçları almak için Internet tarayıcısı ile birlikte Adobe Acrobat® Reader kullanın.