Bu video oynatılacak - Video thumbnail

Test sınırlar olmadan

Teste evet deyin. InterStimTM sistemleri hastaların bir karara varmadan önce tedaviyi “test etmesine” izin verir.
Bize ulaşın

İki değerlendirme türü arasından seçim yapın

Değerlendirmeler hastaların InterStim™ tedavisinin etkinliğini değerlendirmek amacıyla tedaviyi denemesine olanak tanır; böylece hastalar hekimleriyle birlikte implantasyon adımına geçip geçmeme yönünde bilgiye dayalı bir karara varabilirler. Genel olarak, değerlendirme, hastanın semptomlarında anlamlı (%50 veya üzerinde) bir azalma yaşaması durumunda başarılı kabul edilir.

Temel değerlendirme

Temel değerlendirme (periferik sinir değerlendirmesi veya PNE olarak da adlandırılır) genellikle mesane kontrolü ve bağırsak kontrolü sorunları olan hastaların değerlendirilmesinde kullanılır. Basit bir prosedür yoluyla başlatılır ve prosedür sırasında kalçanın üst kısmına lead yerleştirilir.

Bu lead, hastanın bir kemer üzerine taktığı harici nörostimülatöre (ENS) bağlanır. Hasta 7 günü bulan bir süre boyunca (hekimin rehberliğine bağlı olarak) bir semptom günlüğü doldurur ve bu günlük sonuç olarak başlangıç çizgisiyle (değerlendirme öncesinde bir semptom günlüğü kullanılarak belirlenir) karşılaştırılır.1

Gelişmiş değerlendirme

Gelişmiş değerlendirme (Aşama 1 olarak da adlandırılır) bir hastanede veya cerrahi merkezinde ayakta gerçekleştirilen bir prosedür yoluyla başlatılır.

Hasta 14 güne kadar süren (hekimin rehberliğine bağlı olarak) gelişmiş değerlendirme sırasında da bir ENS takar. Sonuçların ölçülmesinde semptom günlükleri kullanılır.

Değerlendirmede telin hareket etmesi, cihazla ilgili teknik sorunlar ve biraz geçici ağrı dahil olmak üzere komplikasyonlar meydana gelebilir. Hastalara test cihazının çalıştırılması hakkında bilgi verilmeli ve hem değerlendirmeyle hem de aktivite kısıtlamalarıyla ilgili diğer önlemler sağlanmalıdır.

Çevrimiçi öğrenme

InterStim™ Tedavisiyle ilgili bilgi birikiminizi geliştirmek için bu uygun çevrimiçi kurslardan faydalanın.

Kurslara bakın
Woman walks in field of flowers with her arms outstretched.

Videolar ve Animasyonlar

SNM tedavisi ve prosedürleri hakkında faydalı video içeriklerini keşfedin.

Videoları izleyin
1

Goldman et al. International Continence Society best practice statement for use of sacral neuromodulation; Neurourology and Urodynamics 2018;1-26

Kullanım talimatları, endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar, önlemler ve olası advers olaylar hakkında ayrıntılı bilgi almak için cihaz el kitabına bakın. MRI SureScan® cihazı kullanıyorsanız MR gerçekleştirmeden önce MRI SureScan® teknik el kitabına bakın. Daha fazla bilgi için yerel Medtronic temsilcinizle iletişime geçin ve/veya medtronic.com adresindeki Medtronic web sitesine başvurun. 

İlgili ürünler için www.medtronic.com/manuals adresinden kullanım talimatlarına bakın. 

El kitapları, başlıca İnternet tarayıcılarının herhangi birinin geçerli bir sürümü kullanılarak görüntülenebilir. En iyi sonuçları almak için Internet tarayıcısı ile birlikte Adobe Acrobat® Reader kullanın.