Verantwoord werken Medtronic in de samenleving

Ethiek

We kunnen de gezondheidszorg niet alleen transformeren. Om tot oplossingen te komen zijn alle betrokkenen binnen de gezondheidszorg nodig. Om als Medtronic een leidende rol te spelen in deze transformatie, moeten we blijven bouwen aan het vertrouwen van onze werknemers, partners binnen de sector, patiënten, zorgverleners, investeerders, regelgevende instanties en overheden.

Dit betekent open en transparant werken. Het betekent ethisch te werk gaan. Het betekent ook eerlijk zijn bij het promoten van onze medische producten en de privacy garanderen van de patiënten die onze producten gebruiken. En het betekent dat elke werknemer ons beleid te allen tijde kent, begrijpt en ernaar handelt.

Onze geloofwaardigheid en zakelijk succes zijn onlosmakelijk verbonden met ons gedrag gedurende de gehele waardeketen, van productontwerp tot interacties met artsen en leveranciers.


Medewerkers

Samenwerken is ons model voor succes. En er is geen partner belangrijker voor het succes van Medtronic dan onze werknemers.

Geleid door het vijfde beginsel van onze missie — de individuele waarde en inzet van onze werknemers erkennen — investeren we op een strategische manier in beleid en programma’s die gericht zijn op het aantrekken, behouden en ontwikkelen van uitzonderlijke, diverse en op samenwerking gerichte personen.

We verwachten veel van onze medewerkers, maar het belangrijkste is dat ze onze toewijding delen wat betreft het leveren van waardevolle medische innovaties die het leven van patiënten overal ter wereld verbeteren. In ruil daarvoor bieden we hen mogelijkheden om te leren en zich te ontwikkelen, en ondersteunen we hen bij het teruggeven aan de gemeenschap waarin ze leven. We stimuleren een gezonde, veilige en respectvolle omgeving door te luisteren naar onze medewerkers en door hun prestaties te erkennen.


Milieu

We gebruiken ons innovatieve karakter voor het verminderen van onze impact op het milieu. Dat doen we door het proactief beheren van milieu-, gezondheids- en veiligheidskwesties in onze waardeketen. Wij zorgen ervoor dat deze kwesties worden meegenomen bij al onze zakelijke beslissingen, van productontwerp tot productie en tot facilitaire activiteiten. Als onderdeel van onze inzet, hebben we ambitieuze doelen gesteld om onze impact op klimaat, waterverbruik en afvalproductie verder terug te dringen.