KWALITEIT VAN ONZE PRODUCTEN IN DE SAMENLEVING

GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE KWALITEIT VAN ONZE PRODUCTEN

Patiënten vertrouwen erop dat producten van Medtronic veilig en effectief zijn. Daarom verwachten we van al onze werknemers dat ze in elk stadium van onze waardeketen toezien op de kwaliteit van onze producten — van ontwerp, productie en pre-klinische en klinische onderzoeken tot toezicht nadat ze op de markt zijn. Een patiëntgerichte aanpak en een onaflatende inzet om topkwaliteit te leveren, ondersteunen onze wereldwijde kwaliteitsstrategie. We produceren veilige, hoogwaardige producten, niet alleen om aan onze missie tegemoet te komen, maar ook om vertrouwen op te bouwen, het risico op reputatieschade te beperken en de operationele efficiëntie te verbeteren.

Onze 'Kwaliteit begint bij mezelf'-cultuur versterken we door voortdurende communicatie en trainingen. Het resultaat hiervan is dat onze werknemers  de volgende vier kern-verwachtingen nastreven:

  • De patiënt komt op de eerste plek.
  • Wees moedig.
  • Streef ernaar om problemen te voorkomen voordat ze zich voordoen.
  • Spreek elkaar aan op het nakomen van afspraken.

HOOGTEPUNTEN WAT BETREFT PRODUCTKWALITEIT
IN BOEKJAAR 2018

Al onze werknemers — ongeacht hun functie — weten dat over kwaliteit niet kan worden onderhandeld. In 2018 rondde 95% van onze werknemers wereldwijd onze jaarlijkse kwaliteitstraining (Annual Quality Training Certification) met succes af.

Productkwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid zijn essentieel voor onze ontwerp- en ontwikkelprocessen. Om ervoor te zorgen dat kwaliteit is verankerd in onze productieprocessen:

  • pasten we onze FTQ-methodologie (First-Time Quality) toe in 88% van onze productiefaciliteiten.
  • Door de toepassing van FTQ hebben afzonderlijke productiefaciliteiten meer dan $ 200.000 aan kosten bespaard.

Aankomende nieuwe producten worden getest in klinische onderzoeken naar de effectiviteit en veiligheid. De eisen voor onze klinische onderzoeken zijn erg strikt en we zorgen ervoor dat de studies worden uitgevoerd volgens de hoogste vereiste, nationale en internationale standaarden, waar het onderzoek ook wordt uitgevoerd. Hierdoor waarborgen we de veiligheid van de patiënt, beschermen we de patiëntgegevens en garanderen we nauwkeurige bevindingen.

  • We hebben meer dan 1.700 klinische professionals in dienst, die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en standaardisering van modellen om de patiëntveiligheid en klinische resultaten te meten en verbeteren.