WAARDE TOEVOEGEN AAN
DE MAATSCHAPPIJ
IN DE SAMENLEVING

Als wereldburgers helpen we gemeenschappen overal ter wereld via vrijwilligerswerk en filantropie, en vergroten we de toegang tot zorg.
Bekijk de video

Onze missie herinnert ons eraan dat bijdragen aan het menselijk welzijn onze belangrijkste prioriteit is. Dit doen we via donaties in de vorm van producten of tijd, strategische financiering en het inzetten van talent. Verder dragen onze sterke financiële prestaties bij aan het versterken van lokale economieën, aan meer betrokkenheid in gemeenschappen en aan het verbeteren van toegang tot gezondheidszorg in regio's met een beperkt zorgaanbod.

MISSION IN MOTION:
BIJDRAGEN AAN DE BELGISCHE SAMENLEVING

Medewerkers van Medtronic lopen voor het goede doel

Onder het motto "Mission in Motion" heeft iedere werknemer bij Medtronic de mogelijkheid om persoonlijk een steentje bij te dragen aan de samenleving. Hiervoor bieden we als bedrijf diverse initiatieven.

MEER OVER MISSION IN MOTION

TOEGANG TOT KWALITEITSZORG VOOR MEER MENSEN IN DE WERELD

Een jonge vrouw knielt voor twee jongetjes

We willen van de wereld een gezondere plek maken, maar we kunnen dat niet alleen. Daarom is samenwerking met anderen essentieel om onze inspanningen te vermenigvuldigen en bevolkingsgroepen met te weinig zorg te kunnen bereiken. Met hulp van onze partners overal ter wereld kunnen we de toegang tot gezondheidszorg voor meer mensen vergroten. Dat doen we door het innoveren van technologie, het moderniseren van betaal- en dienstverleningsmodellen en door onze zorgverlening onder de loep te nemen en herzien. 

ONTDEK HOE WE DE TOEGANG TOT GEZONDHEIDSZORG VERGROTEN

Wereldwijde toegang tot gezondheidszorg voor regio's met een beperkt zorgaanbod

Portret van een glimlachende vrouw met een blauw shirt en een roze hoofddoek

Veel patiënten, gezinnen en gemeenschappen hebben geen of nauwelijks toegang tot zorg, ook wanneer ze die dringend ze nodig hebben. In sommige delen van de wereld is de kloof tussen behoefte en toegang tot zorg erg groot. Hier is Medtronic Labs actief om dit gat te dichten door samen met en voor deze gemeenschappen nieuwe dienstverlenings-modellen voor de gezondheidszorg te ontwerpen die digitale en producttechnologieën integreren binnen de gehele patiëntenzorgketen.

Ontdek onze innovaties voor een betere wereldwijde gezondheid

IETS TERUGDOEN VIA LIEFDADIGHEIDSWERK EN DONATIES

Een vrouwelijke Medtronic-vrijwilliger loopt naar een speelplaats met een klein meisje aan de hand.

Ons bedrijf, onze werknemers en de Medtronic Foundation bundelen hun krachten om levens over de hele wereld te verbeteren. Via financiële bijdragen en productdonaties, gratis medische scholing door derden en vrijwilligerswerk geven we uiting aan onze missie — pijn verlichten, gezondheid herstellen en levens verlengen — en brengen we onze producten, diensten en oplossingen naar gebieden met een beperkt zorgaanbod.

MEER OVER ONZE BIJDRAGEN