Er wordt nu een video gestart - Mission

WAARDE TOEVOEGEN AAN
DE MAATSCHAPPIJ
IN DE SAMENLEVING

Als wereldburgers zetten we de volledige omvang en het bereik van ons bedrijf in om bij te dragen aan gemeenschappen overal ter wereld.

De missie van Medtronic is meer 63 jaar geleden opgeschreven. En hierin staat dat het onze belangrijkste prioriteit is om bij te dragen aan het menselijk welzijn. Onze missie is de drijfveer achter onze focus en bijdragen om meer mensen toegang te verschaffen tot betaalbare, effectieve gezondheidszorg.

Als wereldwijd vooraanstaand bedrijf op het gebied van medische technologie zet Medtronic zich o.a. in om belemmeringen voor de toegang tot hoogwaardige gezondheidszorg weg te nemen en opleidingen voor zorgprofessionals uit te breiden. Ook verbindt het bedrijf zich ertoe om terug te geven aan de honderden gemeenschappen waarin we werken, leven en een verschil maken, en deze te versterken.

Samen met onze artsenpartners heeft Medtronic het leven van meer dan 72 miljoen patiënten verbeterd in het afgelopen jaar, wat neerkomt op meer dan 2 personen per seconde.

MISSION IN MOTION:
BIJDRAGEN AAN DE BELGISCHE SAMENLEVING

Medewerkers van Medtronic lopen voor het goede doel

Onder het motto "Mission in Motion" heeft iedere werknemer bij Medtronic de mogelijkheid om persoonlijk een steentje bij te dragen aan de samenleving. Hiervoor bieden we als bedrijf diverse initiatieven.

MEER OVER MISSION IN MOTION

TOEGANG TOT KWALITEITSZORG VOOR MEER MENSEN IN DE WERELD

Een jonge vrouw knielt voor twee jongetjes

We willen van de wereld een gezondere plek maken, maar we kunnen dat niet alleen. Samen met onze partners overal ter wereld vergroten we de toegang tot kwaliteitszorg voor meer mensen. Dat doen we via innovatie met baanbrekende technologieën, het moderniseren van betaal- en dienstverleningsmodellen en door onze zorgverlening onder de loep te nemen en te herzien. 

LEES MEER OVER ONZE WERELDWIJDE IMPACT

IETS TERUGDOEN VIA LIEFDADIGHEIDSWERK EN VRIJWILLIGERSWERK

Een vrouwelijke Medtronic-vrijwilliger bij een groep kinderen

We doen iets terug voor de samenleving door de krachten van ons bedrijf, onze werknemers en de Medtronic Foundation te bundelen om levens over de hele wereld te verbeteren. Via financiële bijdragen en productdonaties, gratis medische scholing door derden en vrijwilligerswerk geven we uiting aan onze missie — pijn verlichten, gezondheid herstellen en levens verlengen — en brengen we onze producten, diensten en oplossingen naar gebieden met een beperkt zorgaanbod.

MEER OVER ONZE BIJDRAGEN