BETROKKENHEID EN DIVERSITEIT IN DE WERKOMGEVING in de samenleving

EEN STERK EN VERENIGD MEDTRONIC

Onze inspanningen voor een sterk inclusieve en diverse werkomgeving zijn essentieel voor het doel dat we voor ogen hebben. We zien de voordelen van betrokkenheid en diversiteit in de werkomgeving: een sterk en verenigd Medtronic leidt tot zinvolle innovaties die onze partners helpen om betere patiëntresultaten te behalen en bij te dragen aan het menselijk welzijn.

Ons GIDE-team (Global Inclusion, Diversity, and Engagement - inclusie, diversiteit en betrokkenheid wereldwijd) is de motor achter onze inspanningen die ervoor zorgen dat ons personeelsbestand – op elk niveau van de organisatie – een afspiegeling is van de samenleving waarin we wonen en werken. Om de loopbanen van vrouwen en werknemers van verschillende etnische groeperingen te bevorderen, heeft Medtronic vier diversiteits-netwerken die werknemers ondersteunen om te slagen op zowel professioneel als persoonlijk vlak. Ons Executive Committee en onze raad van bestuur ondersteunen het GIDE-team en de diversiteitsnetwerken met middelen. Daarnaast ondersteunt Medtronic wereldwijde Employee Resource Groups (ERG's) om werknemersinitiatieven te stimuleren die zich richten op een gemeenschappelijke identiteit en het stimuleren van een cultuur van inclusiviteit.

Een goed voorbeeld van hoe Medtronic betere bedrijfsresultaten door middel van meer diversiteit binnen de onderneming nastreeft, is de lancering van het
Medtronic Women’s Network (MWN) in België in 2018. Het doel van MWN is Medtronic op de kaart zetten als een aantrekkelijke werkplek, waar werknemers gestimuleerd worden om zich te ontwikkelen en leiding te geven en waarin een focus gelegd wordt op mentoring, networking, personal development en work-life balance.

HOOGTEPUNTEN WAT BETREFT BETROKKENHEID EN DIVERSITEIT IN BOEKJAAR 2018

Aan het eind van boekjaar 2018 had Medtronic meer dan 86.000 werknemers in dienst verspreid over 150 landen:

  • Werknemers van verschillende etnische groeperingen bekleedden 21% van de functies op managementniveau en daarboven in de Verenigde Staten, waarmee onze doelstelling van 20% of hoger, voor 2020 werd overtroffen. Werknemers van verschillende etnische groeperingen vertegenwoordigden 34% van ons totale personeelsbestand in de Verenigde Staten.
  • 54% van onze nieuwe werknemers wereldwijd was vrouw. Daarnaast was 37% van onze leidinggevenden wereldwijd vrouw, wat laat zien dat er vooruitgang is geboekt in de richting van onze doelstelling van 40% of hoger voor 2020.

Medtronic werkt aan een cultuur van inclusiviteit door een gevoel van gemeenschap, saamhorigheid en activering te creëren via diversiteitsnetwerken en ERG's.

  • Bijna 16.000 werknemers namen deel aan 13 ERG's verspreid over 60 landen.
  • Het Medtronic Women's Network (MWN) trok 12.000 leden aan en 112 hubs in 60 landen.
  • In boekjaar 2018 lanceerden we het Women in Science and Engineering (WISE) Road Initiative (vrouwen in de wetenschap en techniek), waarmee we vrouwen willen aanmoedigen om wetenschappelijke en technische functies te bekleden.

Medtronic werd door andere partijen in de sector erkend vanwege de inclusieve cultuur:

  • Best Employers for Diversity van Forbes (2018)
  • Top 50 Companies van DiversityInc (2018)
pdf Een wereldwijd personeelsbestand ondersteunen (.pdf)

Lees meer over onze inspanningen voor een inclusieve en diverse werkomgeving.