Echtpaar op de fiets

Wat zijn tachycardie en plotselinge hartstilstand?

Tachycardie (snelle hartslag) en plotselinge hartstilstand

Als u tachycardie heeft, slaat uw hart misschien wel tot 400 keer per minuut. Dit kan duizeligheid, een licht gevoel in het hoofd of een kloppend gevoel in de borst veroorzaken. Soms kan een tachycardie leiden tot een plotselinge hartstilstand.

Een implanteerbare defibrillator (ICD) behandelt gevaarlijk snelle hartritmes en biedt een voortdurende bescherming tegen een plotselinge hartstilstand.

Definitie

Tachycardie is een snel of onregelmatig hartritme, meestal meer dan 100 slagen per minuut, oplopend tot 400 slagen per minuut. Op deze hoge frequenties is het hart niet in staat op efficiënte wijze zuurstofrijk bloed naar uw lichaam te pompen. Tachycardie kan optreden in de boezems (atriale tachycardie, boven in het hart) of in de kamers (ventriculaire tachycardie, onder in het hart).

Een plotselinge hartstilstand treedt op wanneer uw hart plotseling zeer snel klopt en trilt in plaats van bloed naar het lichaam en de hersenen te pompen. Als een plotselinge hartstilstand niet behandeld wordt, kunt u binnen enkele minuten hieraan overlijden.

Oorzaken

Oorzaken van tachycardie zijn onder andere:

 • aandoeningen die met het hart te maken hebben, bijv. hoge bloeddruk (hypertensie);
 • slechte bloedvoorziening naar de hartspier door kransslagaderaandoening (coronaire hartziekte), hartklepaandoening, hartfalen, hartspieraandoening (cardiomyopathie), tumoren of infecties;
 • andere medische aandoeningen zoals schildklieraandoening, bepaalde longaandoeningen, verstoord elektrolytisch evenwicht en alcohol- of drugsgebruik;
 • stress of het drinken van grote hoeveelheden alcohol of cafeïne.

Soms kan een tachycardie leiden tot een plotselinge hartstilstand.


Symptomen

Symptomen van tachycardie zijn onder andere:

 • kortademigheid
 • duizeligheid
 • plotselinge zwakte
 • fladderend gevoel in de borst
 • licht gevoel in het hoofd
 • flauwvallen

In de aanloop naar een plotselinge hartstilstand merken sommige mensen dat hun hartslag op hol slaat of ze voelen zich duizelig, waardoor ze zich bewust worden van een mogelijk gevaarlijk hartritme. Anderen die een plotselinge hartstilstand krijgen, verliezen het bewustzijn voordat ze om hulp kunnen vragen.

 


Risicofactoren

Door bepaalde aandoeningen kan het risico op het ontwikkelen van tachycardie en plotselinge hartstilstand toenemen:

 • aandoening van de kransslagaders (coronaire hartziekte);
 • hartfalen (slechte pompfunctie van het hart);
 • hartaanval (myocardinfarct);
 • aangeboren hartafwijking (aandoening waar u mee geboren bent);
 • ontsteking aan het hart of degeneratieve hartaandoening;
 • chronische longaandoening;
 • een eerdere plotselinge hartstilstand overleefd;
 • een voorgeschiedenis van plotselinge hartstilstand in de familie;
 • een lage ejectiefractie (percentage bloed dat bij elke hartslag uit het hart gepompt wordt).

De ejectiefractie is een belangrijke indicatie van een gezond hart. De ejectiefractie wordt regelmatig door artsen gecontroleerd om te bepalen hoe goed de pompfunctie van het hart is.

Diagnose

Alleen uw arts kan u vertellen of u risico loopt op een plotselinge hartstilstand. Om het risico te beoordelen voert uw arts één of meerdere van de volgende diagnostische tests uit:

 • echocardiogram
 • elektrocardiogram (ECG)
 • röntgenopnamen van de borst
 • inspanningstest
 • hartkatheterisatie

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.