samen nazorg bij DBS

Samen de zorg Verbeteren

We werken overal ter wereld samen met partners om oplossingen te vinden voor de uitdagingen in de gezondheids-zorg ‒ Further, Together.

LEES HOE

Case- Studies

Een nadere kijk op hoe Medtronic bijdraagt aan het verbeteren van de gezondheidszorg ‒ bijvoorbeeld via de samenwerking met het Maastricht University Medical Center (MUMC+).

Meer over deze casestudie
Casestudie MUMC+ Maastricht
Case Studies

Een efficiëntere, geÏntegreerde

gezondheidszorg verlenen

Ontdek hoe Medtronic waarde creëert om oplossingen te vinden voor de steeds veranderende behoeften in de 21e eeuw.

Meer
Color - Blue
Waarde creeren

VERSCHUIVING NAAR 'VALUE-BASED' GEZONDHEIDSZORG

Medtronic werkt samen met partners aan de transitie naar een waardegerichte gezondheidszorg (Value-Based Healthcare - VBHC) met focus op de meerwaarde voor de patiënt en tevens een efficiëntere zorg.

Meer over VBHC

Wereldwijde toegang tot gezondheidszorg

Samenwerken met zorgverleners om belemmeringen voor betaalbare behandeling van chronisch zieken weg te nemen.

Lees hoe
in-shruti-mini
Cardio-marvin

BETEKENISVOLLE INNOVATIES IN DE 21E EEUW

Medtronic blijft zich inzetten voor versnelde ontwikkeling van betekenisvolle innovaties voor patiënten met chronische aandoeningen.

Lees hoe