'Geavanceerd zoeken' gebruiken

De onderstaande informatie omvat enkele belangrijke zoekconcepten en tips die u kunt toepassen voor beter aansluitende zoekresultaten.

Hoe kunt u het beste zoeken

Om een gewenste pagina of inhoud te zoeken, typt u enkele zoekwoorden in de zoekbalk, u klikt op 'Zoek' of u drukt op Enter. Er verschijnt een pagina met een lijst met documenten en webpagina's die gerelateerd zijn aan uw zoektermen, waarbij de meest relevante zoekresultaten boven aan de pagina zullen verschijnen. Standaard worden alleen de pagina's weergegeven die al uw zoektermen bevatten. Om uw zoekopdracht te vergroten of te verkleinen voert u meer of minder termen in in de balk op de pagina met zoekresultaten. U hoeft geen 'en' tussen de termen te gebruiken.

Elk zoekresultaat bevat een of meerdere stukje(s) of passage(s) van de gevonden pagina om de zoektermen in de context weer te geven. In de stukjes tekst worden uw zoektermen vetgedrukt weergegeven, zodat u snel kunt bepalen of dat zoekresultaat op een pagina/in een document staat die/dat u wilt bekijken.

Spelling

Voor zoekopdrachten in sommige talen geldt dat wanneer de spellingscontrole een mogelijke spelfout heeft gevonden, er zoekresultaten worden getoond van een zoekwoord dat qua spelling in de buurt komt van het woord met de mogelijke spelfout. De spellingscontrole ondersteunt standaard de volgende talen:

  • Engels (VS)
  • Frans
  • Duits
  • Italiaans
  • Braziliaans-Portugees
  • Spaans

De spellingscontrolefunctie is contextgevoelig.

Gebruik van hoofdletters

Zoekopdrachten zijn niet hoofdlettergevoelig. Alle letters, ongeacht hoe u ze invoert, worden als kleine letters gezien en behandeld. Bijvoorbeeld: een zoekopdracht naar de term 'pacemaker' of 'Pacemaker' levert dezelfde resultaten op.

Algemene woorden

Omdat bepaalde woorden of karakters uw zoekopdracht vertragen zonder de resultaten te verbeteren, negeert de zoekfunctie een aantal termen, waaronder:

  • algemene woorden zoals 'waar' en 'hoe', wanneer zij worden gebruikt in combinatie met andere zoektermen;
  • bepaalde losse cijfers en letters.

Als een algemeen woord toch nodig is om de gewenste zoekresultaten te verkrijgen, kunt u het woord toevoegen door er een plusteken ('+') vóór te zetten. Er moet een spatie staan vóór het plusteken ('+') maar niet erna.

Als alternatief kunt u een reeks woorden tussen aanhalingstekens invoeren en zoeken naar een zin(sdeel). Bijvoorbeeld: “implantatieprocedure pacemaker”.

Sorteren op datum

Zoekresultaten worden standaard gesorteerd op relevantie, met de meest relevante resultaten weergegeven boven aan de pagina. Resultaten die geen datums bevatten worden aan het einde weergegeven en worden gesorteerd op relevantie.

Getallen

Wanneer u op getallen zoekt, gebruik dan geen exponentiële notatie, zoals '1e10' of negatieve hele getallen, zoals '-12'.

Getallen die met een komma worden gescheiden worden als afzonderlijke cijfers beschouwd en niet als decimale getallen; dat wil zeggen dat de komma beschouwd wordt als een scheidingsteken en niet als een decimaalteken. Bijvoorbeeld: als u '3,75' typt, dan wordt de zoekopdracht gezien als twee aparte termen namelijk '3' en '75' en niet als de decimale breuk 'drie en driekwart'. Voor duizendtallen is het belangrijk dat de punt wordt toegevoegd in het getal. Bijvoorbeeld: het getal '10.000' zal wel gevonden worden als dat ergens op de website vermeld staat, en het getal '10000' niet. 

Uw zoekopdracht uitbreiden

U kunt uw zoekopdracht uitbreiden door het woordje 'OR' tussen te voegen. Om de pagina's te vinden met woord A of woord B, voeg dan 'OR' in hoofdletters toe tussen de woorden. Als u bijvoorbeeld een kantoor zoekt in Minneapolis of Dublin, typ dan het volgende in: kantoor Minneapolis OR Dublin.

Uw zoekopdracht verfijnen

De zoekresultaten geven alleen webpagina's weer die alle woorden bevatten uit uw zoekopdracht. Uw zoekopdracht verfijnen of verkleinen is eenvoudig: voeg meer woorden toe aan de zoektermen die u al heeft ingevoerd. De verfijnde zoekopdracht levert een gedeelte van de pagina's op die eerder werden weergegeven bij uw oorspronkelijke uitgebreide zoekopdracht.

Wanneer u zoekt naar de bredere term 'hartaandoening' kan dit resulteren in een groot aantal zoekresultaten. Voeg extra zoektermen toe om uw zoekopdracht te verfijnen.

U kunt ook de tips voor het uitsluiten van woorden gebruiken of het zoeken naar exacte zinsdelen. Deze tips worden hieronder beschreven.

Woorden uitsluiten

Als uw zoekterm meer dan één betekenis heeft, kunt u uw zoekopdracht gerichter maken door een minteken ('-') te zetten vóór de woorden gerelateerd aan de betekenis die u NIET wilt terugzien in de zoekresultaten. Zorg ervoor dat u een spatie plaatst vóór het minteken. U kunt ook meerdere woorden tegelijk uitsluiten. Wanneer u zoekt naar bijvoorbeeld 'Carelink' maar u wilt geen resultaten over diabetes of software, geef dan de volgende zoekopdracht: carelink -diabetes -software.

In dat geval zullen de zoekresultaten pagina's bevatten zonder het woord 'diabetes' of 'software'.

Zoeken naar zinsdelen

Zoekopdrachten naar zinsdelen zijn nuttig wanneer u zoekt naar een therapie of procedure of specifieke namen van producten. U kunt gericht zoeken op de volgende manieren:

  • door het zinsdeel tussen aanhalingstekens (") te plaatsen. De zoekopdracht geeft alleen webpagina's die het exacte zinsdeel bevatten dat u heeft ingevoerd.
  • door verbindingstekens te gebruiken zoals koppeltekens, schuine strepen, punten, gelijkheidstekens en apostroffen (') tussen elk woord van uw zoekopdracht.

Verbindingstekens en aanhalingstekens tussen uw zoekwoorden zorgen ervoor dat zoekmachines deze zien als één enkele zoekeenheid.