Вашият браузър е стара версия

С обновен браузър Вие ще използвате по-добре уебсайта на Medtronic. Обновяване на моя браузър сега.

×

Skip to main content

Нашето въздействие

Въздействие с цел

Ние сме глобалният лидер в медицинските технологии. Мотивирани от обща мисия. И изпълняващи на практика целта си.

Като лидер в технологиите в здравеопазването имаме необикновен потенциал да оказваме положително въздействие върху големи глобални предизвикателства. Създаваме трайно въздействие за пациенти, лекари, служители и общности, за да сме сигурни, че бъдещите поколения ще живеят по-добър живот и ще бъдат по-здрави.

Това е нашето въздействие върху света.

A photo of a small business owner in India in his workshop.

Достъп

Ускоряване на достъпа до технологиите в здравеопазването

Ние вярваме, че технологиите могат да помогнат за решаването на останалите проблеми в световното здравеопазване. Чрез поставяне на хората на първо място ние търсим нови възможности за подобряване на здравето и същевременно намаляване на разходите. А чрез партньорства, образование и застъпничество премахваме бариерите за обгрижване, така че повече хора да могат да се възползват от тези променящи живота иновации.

 

Приобщаване, многообразие и справедливост

Насърчаване на приобщаването, многообразието и справедливостта

Ние не вярваме в никакви бариери пред възможностите, затова използваме всички наши активи за насърчаване на справедливостта в нашите общности и в нашия бизнес. Стремим се към бъдеще, в което всички наши служители могат да дадат своя принос чрез целия си житейски опит, като усилват нашите усилия за подобряване на здравето в глобалните общности. 

 

A photo of a woman in a lab coat looking at a test tube.
A photo of a river, taken from above, so that its affluents are visable.

Опазване на нашата планета

Ние вярваме, че хората могат да бъдат най-здрави само ако живеят на здрава планета. Затова намаляваме екологичното си въздействие чрез търсене на иновативни начини за елиминиране на въглеродния отпечатък от нашата дейност, ограничаване на отпадъците и използваната от нас вода и подобряване на устойчивостта на нашите продукти.

 

eyebrow-bar-eblue-concept

НАШАТА МИСИЯ

Вдъхновение за необикновени решения

Вече 60 години досега и за в бъдеще три вдъхновяващи концепции ни карат да проектираме необикновени решения: Облекчаване на болката. Възстановяване на здравето. Удължаване на живота. 

 

Научете повече

A graphic art image of male silhouette walking
A photo of a woman walking on a beach with a dog at her side.

Доклад за околна среда, социална политика и управление

Отговорно лидерство

Ние ръководим отговорно и отдаваме приоритет на най-високите стандарти за качество за по-прозрачни, етични и устойчиви дейности – от отговорност за управлението и работната ръка до човешките права и веригата за доставки. Във всички наши дейности спазваме по-високи стандарти за управление за нашите хора и планетата.

Прочетете нашия последен доклад за околна среда, социална политика и управление