Вашият браузър е стара версия

С обновен браузър Вие ще използвате по-добре уебсайта на Medtronic. Обновяване на моя браузър сега.

×

Skip to main content

Нашата мисия

Вдъхновение за необикновени решения

Мисията на Medtronic ни мотивира да създаваме необикновени решения в продължение на 60 години досега и занапред.

Да допринасяме за благосъстоянието на хората чрез прилагане на биомедицински инженеринг в проучванията, проектирането, производството и продажбата на медицински изделия и апаратура, които облекчават болката, възстановяват здравето и удължават живота.


Да насочваме нашето израстване в области на биомедицинския инженеринг, където показваме пълния си потенциал и способности; да привличаме хора и центрове, които проявяват желание за израстване в тези области; да надграждаме непрекъснато тези области чрез образование и придобиване на знания; да избягваме участие в области, в които не можем да дадем своя уникален и ценен принос.


Да се стремим безрезервно към максимална надеждност и качество на нашите продукти; да бъдем ненадминат стандарт за сравнение и да бъдем признати като компания с преданост, честност, почтеност и добро обслужване.


Да печелим честно от текущите дейности, като спазваме задълженията си, израстваме и постигаме целите си.


Да признаваме личните качества на всички служители, като предоставяме работна среда, която позволява лично удовлетворение от свършената работа, сигурност, възможност за напредък и средства за споделяне на успеха на компанията.


Да поддържаме добра репутация като компания.