УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ВНИМАТЕЛНО. Тези Условия за ползване описват правилата за посетителите на уебсайта на Medtronic. Този сайт е собственост и се управлява от Medtronic. Medtronic е името, което използваме, за да се отнасяме към целия ни бизнес, включително Medtronic АД и всяка от компаниите, които той контролира, включително дъщерни компании и филиали като Covidien и Medtronic Minimed. Когато използваме думите „ние“ или „нашите“, имаме предвид Medtronic. Medtronic също така управлява и други сайтове. Тези Условия за ползване не се прилагат за другите ни уебсайтове. Трябва да се преразгледат условията за ползване, публикувани на тези уебсайтове на Medtronic, когато ги посещавате.

Тези Условия на ползване последно са обновявани на 15 декември, 2016. Ние можем да променяме тези Условия за ползване по всяко време. Моля, преглеждайте Условията за ползване всеки път, когато посещавате сайта. Използването на този уебсайт означава, че приемате най-новата версия на Условията за ползване.

ОБАДЕТЕ СЕ НА 112 ЗА СПЕШЕН СЛУЧАЙ.

ТОЗИ УЕБСАЙТ НЕ ПРЕДОСТАВЯ МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ. АКО МИСЛИТЕ, ЧЕ СЕ НУЖДАЕТЕ ОТ СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, ОБАДЕТЕ СЕ НА ВАШИЯ ЛЕКАР ИЛИ НА 103 НЕЗАБАВНО.

ОТНОСНО ИНФОРМАЦИЯТА НА ТОЗИ УЕБСАЙТ. Голяма част от информацията в този уебсайт се отнася до продукти и услуги, предлагани от Medtronic. Материалите в този уебсайт са само за ваша образователна информация. Информацията, която можете да прочетете на този уебсайт, не може да замени връзката, която имате с вашия медицински специалист. Medtronic не практикува медицина или предоставяне на медицински услуги, или съветите и информацията на този уебсайт не трябва да се счита за медицински съвети. Винаги трябва да говорите с Вашия здравен специалист за диагностика и лечение.

Здравната информация се променя бързо. Следователно най-добре е да съгласувате информацията с вашия здравен специалист.

Този уебсайт съдържа информация за продукти и терапии, одобрени и разрешени за ползване в Украйна, и са предназначени за аудиторията на Украйна. Ако живеете извън Украйна, може да видите информация на този уебсайт за продукти и терапии, които не са одобрени и предназначени за продажба във вашата страна.

НАШИ АВТОРСКИ ПРАВА И ТЪРГОВСКИ МАРКИ.  Материалите в този уебсайт принадлежат на или са лицензирани от нас. Материалите са защитени от законите за авторски права на САЩ и други страни. Има няколко важни правила относно копирането на тези материали. Може да изпращате копия на материалите от този уебсайт по поща, да ги изтегляте и да отпечатвате, но само за лична, некомерсиална употреба. Когато изпращате по електронна поща, изтегляте или разпечатате копия от материалите на този уебсайт, вие също трябва да включвате всички авторски права и други бележки, които са в материалите, включително авторските права в долната част на страницата.

Ние също притежаваме наименованията, които използваме за нашите продукти и услуги на този уебсайт, и тези наименования са защитени от законите за търговски марки на САЩ и други страни. Знакът ® след името на нашия уебсайт означава, че търговската марка е била регистрирана в Съединените щати. Знакът ™ след името на нашия уебсайт, означава, че това е нерегистрирана търговска марка. Всички търговски марки са собственост на съответните им собственици.

Възможно е да има специални правила за използване на материали, предоставени на някои части от този сайт. Тези специални правила ще бъдат публикувани в близост до материалите.

Ако използвате материали или търговски марки в този уебсайт по начин, който не е ясно разрешен в тези Условия за ползване, нарушавате споразумението си с нас и този акт може да бъде приет като нарушение на закона за авторско право, търговска марка, както и други закони. В този случай ние автоматично отменяме разрешението ви да използвате този уебсайт. Заглавията на материалите остават наша собственост или собственост на авторите на материалите, съдържащи се в този уебсайт. Всички права, които не са изрично предоставени, са запазени.

ЛИНКОВЕ КЪМ ТОЗИ УЕБСАЙТ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАРКИ НА MEDTRONIC. С този документ ви се предоставя неизключителен, ограничен и отменим лиценз за линк към този уебсайт. Medtronic си запазва правото да отмени този лиценз по принцип, или вашето право да използвате конкретни линкове по всяко време. Ако Medtronic отмени този лиценз, вие се съгласявате да премахнете и да деактивирате всички ваши линкове към този уебсайт веднага.

Вие се съгласявате да не представяте линк към този сайт по начин, който е свързан с реклама или представлява гаранция за организация, продукт или услуга. Вие се съгласявате, че линкът няма да се появи на интернет страница, която разумен човек би могъл да приеме за нецензурна, клеветническа, груба, обидна или злонамерена. При никакви обстоятелства не се разрешава „ограждането в рамки“ на този уебсайт или съдържанието му или копиране на части от този уебсайт към сървър. Вие се съгласявате да не показвате или използвате логото или търговската марка на Medtronic по никакъв начин без предварително писмено разрешение.

ЛИНКОВЕ КЪМ ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ. Този уебсайт може да съдържа линкове към уебсайтове, които не се управляват от Medtronic. Ние предлагаме тези линкове за ваше удобство, но ние не преразглеждаме, контролираме или наблюдаваме материалите в други уебсайтове. Тези уебсайтове могат да съдържат информация за ползване на Medtronic продукти или терапии, които не са били одобрени в Съединените щати. Ние не контролираме или потвърждаваме този вид информация. Не сме отговорни за изпълнението на тези уебсайтове или за вашите бизнес отношения с тях. Използването на други уебсайтове е обект на условията за ползване на тези уебсайтове, включително политиката за конфиденциалност на тези уебсайтове.

ОБРАТНА ВРЪЗКА ОТ ВАС, КОМЕНТАРИ И ИДЕИ. Докато ние се радваме да получим обратна връзка, коментари и идеи от посетителите на този уебсайт, искаме да е ясно, че всяка информация, която предоставяте чрез този уебсайт, ще се счита за нелична, неповерителна и непатентна (различна от личната информация, като този термин е определен в нашата Декларация за поверителност). Ако предавате идеи, информация, концепции, ноу-хау или техники и материали до нас чрез този уебсайт, с настоящето предоставяте на Medtronic неограничен, безвъзмезден, неотменим лиценз да ги използва, възпроизвежда, показва, изпълнява, променя, пренася и разпределя във всяка среда, и се съгласявате, че Medtronic е свободен да ги използва за всякакви цели.

БЕЗ ГАРАНЦИИ. ЦЯЛОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ТОЗИ УЕБСАЙТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ ДО ВАС НА БАЗА „ТАКА, КАКТО Е“, „КАКТО Е НАЛИЧНО“. С НАСТОЯЩЕТО MEDTRONIC ОТХВЪРЛЯ ГАРАНЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ТИП, ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ, ЗАКОННИ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ ИЛИ ЛИПСА НА НАРУШЕНИЯ. MEDTRONIC НЕ ДАВА ГАРАНЦИЯ ЗА ТОЧНОСТТА, ПЪЛНОТАТА, АКТУАЛНОСТТА ИЛИ ОТГОВОРНОСТТА НА ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ТОЗИ УЕБСАЙТ.

MEDTRONIC НЕ ПОЕМА АНГАЖИМЕНТИ ИЛИ ГАРАНЦИИ, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ ТОЗИ УЕБСАЙТ, ТАКА ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ УЕБСАЙТ ДА НЕ БЪДЕ ПРЕКЪСНАТО ИЛИ БЕЗ ГРЕШКА. ВИЕ СТЕ ОТГОВОРНИ ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ МЕРКИ, НЕОБХОДИМИ, ЗА ДА СЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ СЪДЪРЖАНИЕТО, КОЕТО МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ ТОЗИ УЕБСАЙТ, НЕ СЪДЪРЖА ВИРУСИ, КАКТО И ВСЕКИ ДРУГ ПОТЕНЦИАЛНО РАЗРУШИТЕЛЕН КОМПЮТЪРЕН КОД.

Някои държави не позволяват ограничаване на гаранции, така че едно или повече от посочените по-горе ограничения може да не се отнася за вас

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА. СЪГЛАСЯВАТЕ СЕ, ЧЕ НИТО MEDTRONIC , НИТО ЛИЦЕ ИЛИ СВЪРЗАНО С MEDTRONIC ДРУЖЕСТВО НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЩЕТА, КОЯТО Е РЕЗУЛТАТ ОТ ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ НА ТОЗИ УЕБСАЙТ. ТАЗИ ЗАЩИТА ПОКРИВА ЩЕТИ, БАЗИРАНИ НА ГАРАНЦИЯ, ДОГОВОР, ИСК, СТРИКТНА ОТГОВОРНОСТ И ДРУГА ЮРИДИЧЕСКА ТЕОРИЯ. ТАЗИ ЗАЩИТА ПОКРИВА MEDTRONIC, НЕГОВИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ, АГЕНТИ И ДОСТАВЧИЦИ, СПОМЕНАТИ В ТОЗИ УЕБСАЙТ. ТАЗИ ЗАЩИТА ПОКРИВА ВСИЧКИ ЗАГУБИ ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ДИРЕКТНИ ИЛИ КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ, ПОСЛЕДВАЩИ, ПРИМЕРНИ И НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ, ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБА ИЛИ ЩЕТИ, РЕЗУЛТАТ ОТ ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕСА.

ДРУГИ ПРАВИЛА ЗА ТОЗИ УЕБСАЙТ. В допълнение към правилата към тези Условия за ползване и декларацията за поверителност, може да станете предмет на допълнителни условия, които могат да се прилагат, когато имате достъп до определени услуги или материали за някои области в този уебсайт, като например, когато купувате подобрени услуги, или като следвате линк от този уебсайт. Моля, прочетете нашата Декларация за поверителност, за да научите как да защитавате и използвате информация, която събираме чрез този сайт.

Вашите задължения по този раздел и разделите, наречени „Обратна връзка от вас“, „Без гаранции“ и „Ограничение на отговорността“ остават в сила след прекратяване на тези Условия за ползване.

Ако някоя от разпоредбите на тези Условия за ползване се определи като невалидна от съд с компетентна юрисдикция, невалидността на тази разпоредба не засяга валидността на останалите разпоредби на тези Условия за ползване, които ще останат в пълна сила и ефект. Отказ от тези Условия за ползване не се счита за по-нататъшен или продължаващ отказ на тези условия или други условия.

Ако нарушите тези Условия за ползване или Декларацията за поверителност по начин, който причинява вреда на други хора, вие се съгласявате да държите Medtronic освободен от отговорност за тази вреда.

Чрез използването на този уебсайт, се съгласявате, че единственото правилно място и юрисдикция за всички спорове с Medtronic, или по някакъв начин свързани с използването на този уебсайт, е в съдилищата в Украйна. Вие се съгласявате да упражнявате лична юрисдикция в тези съдилища във връзка със спор, включващ Medtronic или негови филиали, служители, длъжностни лица, директори, агенти или доставчици.

Тези Условия за ползване се уреждат от вътрешните съществени закони на Украйна, без зачитане на конфликта им със законовите принципи.

ВЪПРОСИ, КОМЕНТАРИ И СЪОБЩЕНИЯ. Medtronic може да изпрати съобщения до вас по електронна поща, общо съобщение на този уебсайт или писмена комуникация, доставена от Първокласна пощенска услуга на вашия адрес препоръчано от Medtronic. Може да напишете съобщение на Medtronic, като ползвате контактната ни форма Свържете се с нас.