Вашият браузър е стара версия

С обновен браузър Вие ще използвате по-добре уебсайта на Medtronic. Обновяване на моя браузър сега.

×

Skip to main content

Лидерство

Определяне на нови възможности

Нашият ръководен екип ни стимулира да разработваме необикновени решения и да бъдем лидер в медицинските технологии. Перспективните и иновативни идеи на ръководния ни екип ни помагат да  решаваме световните предизвикателства пред здравеопазването не само чрез подкрепата за въвеждане на нови терапии, но и чрез изграждане на положителната ни роля в обществото.

Geoffrey S. Martha headshot

Geoffrey S. Martha

Chairman & CEO

Noel Colón headshot

Noel Colón

SVP & Chief Quality Officer

Que Dallara headshot

Que Dallara

EVP & President Diabetes Operating Unit

Ivan Fong headshot

Ivan Fong

EVP, General Counsel & Secretary

Alex Gu headshot

Alex Gu

SVP & President, Greater China

John Liddicoat, M.D. headshot

John Liddicoat, M.D.

EVP & President, Americas Region and Enterprise Technology & Innovation

Laura Mauri, MD MSC headshot

Laura Mauri, M.D., M.Sc.

SVP & Chief Scientific, Medical, and Regulatory Officer

Torod Neptune headshot

Torod Neptune

SVP & Chief Communications
Officer

Karen Parkhill headshot

Karen Parkhill

EVP & Chief Financial Officer, IT & Enterprise Excellence

Sean Salmon headshot

Sean Salmon

EVP & President Cardiovascular Portfolio

Greg Smith headshot

Greg Smith

EVP, Global Operations & Supply Chain

Carol Surface PhD headshot

Carol Surface, Ph.D.

Chief Human Resources Officer

Rob ten Hoedt headshot

Rob ten Hoedt

EVP & President, Europe, Middle East & Africa Region, and Asia Pacific

Brett Wall headshot

Brett Wall

EVP & President Neuroscience Portfolio

Bob White headshot

Bob White

EVP & President Medical Surgical Portfolio

A group of professional people in a glass conference room with people walking by

Съвет на директорите на Medtronic

Помага ни да изпълняваме нашата мисия с ентусиазъм и почтеност