Вашият браузър е стара версия

С обновен браузър Вие ще използвате по-добре уебсайта на Medtronic. Обновяване на моя браузър сега.

×

Skip to main content

Лидерство

Определяне на нови възможности

Нашият ръководен екип ни стимулира да разработваме необикновени решения и да бъдем лидер в медицинските технологии. Перспективните и иновативни идеи на ръководния ни екип ни помагат да  решаваме световните предизвикателства пред здравеопазването не само чрез подкрепата за въвеждане на нови терапии, но и чрез изграждане на положителната ни роля в обществото.

Geoffrey S. Martha

Chairman & CEO

Scott Cundy

SVP & Chief Quality Officer

A photo of Medtronic EVP & President Diabetes Operating Unit Que Dallara

Que Dallara

EVP & President Diabetes Operating Unit

Ivan Fong

EVP, General Counsel & Secretary

Alex Gu

SVP & President, Greater China

Bob Hopkins

SVP & Head of Global Strategy

Mike Marinaro

EVP & President, Surgical Operating Unit

Laura Mauri, M.D., M.Sc.

SVP & Chief Scientific, Medical, and Regulatory Officer

Torod Neptune

SVP & Chief Communications
Officer

Karen Parkhill

EVP & Chief Financial Officer, IT & Enterprise Excellence

Sean Salmon

EVP & President Cardiovascular Portfolio

Torod Neptune

SVP & Chief Communications
Officer

Rob ten Hoedt

EVP & President, Global Regions

Greg Smith

EVP, Global Operations & Supply Chain

Bob White

EVP & President Medical Surgical Portfolio

Image of a group of people in a glass conference room setting with people walking by

Съвет на директорите на Medtronic

Помага ни да изпълняваме нашата мисия с ентусиазъм и почтеност