ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ВЪВЕДЕНИЕ

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ ЗА ВАС?

ВАША ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

КАК МЕДТРОНИК ИЗПОЛЗВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ?

КАКВО Е ЧУВСТВИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ?

ЩЕ ОБРАБОТВА ЛИ МЕДТРОНИК ЧУВСТВИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗЛИЧНО ОТ ДРУГА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ?

НЕЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

КАКВО ПРАВИ МЕДТРОНИК С НЕЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ?

ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

ЩЕ СПОДЕЛЯ ЛИ МЕДТРОНИК НЯКОГА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ?

ПРЕХВЪРЛЯМЕ ЛИ ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ДРУГИ ДЪРЖАВИ?

КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ?

КАКВО СЕ СЛУЧВА, АКО СЕ ПРОМЕНИ ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ?

ОТНОСНО ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ?

ИМА ЛИ СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ДЕЦАТА?

ОТНОСНО СИГУРНОСТТА НА УЕБСАЙТА?

ВАШИТЕ ПРАВА

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С МЕДТРОНИК?

ВЪВЕДЕНИЕ

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

В тази Декларация за поверителност е посочено как използваме информацията, която събираме за вас чрез този уебсайт на Медтроник както и всякакви мобилни сайтове, приложения, уиджети, конференции, събития, електронни бюлетини, комуникации или други услуги (събирателно наричани „Услугите“), които правят връзка към тази Декларация за поверителност. Тази Декларация за поверителност не важи за ситуации, в които сме ви уведомили, че се прилага алтернативна Декларация за поверителност, нито се отнася за други уебсайтове на Медтроник, включително уебсайтове, управлявани от други филиали на Медтроник, включително Covidien и Medtronic Minimed.

Тази Декларация за поверителност също така не е приложима към дейности по обработка на данни, които конкретно се отнасят до текущи или предишни кандидати или служители на Medtronic. Съответните Декларация за поверителност на служителите или Декларация за поверителност на кандидатите могат да бъдат поискани, като се свържете по имейл на AskHR@Medtronic.com.

Трябва да прегледате Декларацията за поверителност, публикувана на другите уебсайтове на Медтроник, когато ги посетите. Този уебсайт и тази Декларация за поверителност са предназначени за аудитория на в България.

Възнамеряваме да обработваме вашата информация по справедлив начин и в съответствие с вашите очаквания и ви насърчаваме да прочетете и разгледате предоставената в тази Декларация за поверителност информация, за да потвърдите, че е така.

 

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ ЗА ВАС?

Информацията, която получаваме, и начина, по който я използваме, зависи от това, което правите, когато посещавате нашия уебсайт или използвате нашите Услуги. Събираме и използваме нелична информация (информация, която не ви идентифицира лично) по различен начин от личната ви информация.

 

ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Лична информация е информация, която може определено да ви идентифицира, като вашите:

 • име и фамилия

 • адрес, телефонен номер, имейл адрес или друга информация за контакт

 • сериен номер на медицинско устройство

 • лична здравна информация

 • дата на раждане или възраст

 • потребителско име и профил в социалната мрежа

 • интереси и квалификации

 • IP (интернет протокол) адрес, когато този адрес е свързан със специфичен потребител

  Събираме лична информация за нашите потребители по два начина:

 1. когато въвеждате лична информация на определени страници на уебсайта. Например можете да попълните регистрационна форма за конкретна услуга, да участвате в проучване или да попълните контактна форма.

 2. като използваме автоматизирани средства, по-специално чрез бисквитки. Бисквитките са малки текстови файлове, които се поставят на вашия компютър от уебсайтовете, които посещавате. Те се използват широко, за да могат уебсайтовете да работят или да работят по-ефективно, както и да предоставят информация на собствениците на уебсайта. За повече информация относно бисквитките, моля кликнете тук.

КАК МЕДТРОНИК ИЗПОЛЗВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ?

Може да използваме информацията, която сте споделили с нас чрез този уебсайт (с изключение на чувствителната информация, която се разглежда отделно по-долу) за следните цели:

 • да отговорим на заявките ви

 • да предоставим услугите или информацията, която поискате

 • да ви позволим да регистрирате определени продукти или услуги, или да подобрите тяхната функционалност

 • да разрешим и проследим състоянието на всякакви проблеми на потребителите и/или продуктите или услугите

 • да управляваме връзката си с вас и да улесняваме всяко необходимо проследяване (например чрез съхраняване на подходяща информация и предпочитания за разумен период от време)

 • да сключим или изпълним договор с вас (например, ако искате да поръчате продукти или услуги от нас)

 • за да можете да участвате в нашите онлайн общности, включително социални медии и блогове

 • да се свържем с вас с информация, която може да ви интересува - вижте и раздела Маркетинг и образование по-долу

 • по други начини, с които се съгласявате

Медтроник може също така да използва вашата лична информация до степента, необходима за постигане на следните законни интереси, доколкото е съвместима с вашите права и очаквания за поверителност:

 • за аналитични цели с цел изследване, разработване и подобряване на програми, продукти, услуги и съдържание

 • да анонимизира информацията ви, като премахне всички лични идентификатори (вашето име, имейл адрес, номер на социална осигуровка и т.н.), така че да може да се използва за други цели. В този случай анонимизираната информация повече няма да ви идентифицира и може да се третира като друга нелична информация. За повече подробности, моля, вижте съответния раздел по-долу.

 • да приложим тази Декларация за поверителност и други правила относно използването на този уебсайт

 • да защитим нашите права или собственост

  Медтроник има и правно основание да използва вашата лична информация:

 • когато е необходимо да се защити здравето, безопасността или благосъстоянието на някого, и;

 • за да се спази закон или регламент, съдебно разпореждане или друг юридически процес

  Когато това се изисква от закона, ние ще ви помолим да „включите“ или да потвърдите съгласието си за обработката на личните ви данни за определена цел. Например, когато законът го изисква, ще ви изпратим само бюлетини, ако сте се абонирали за тях.

КАКВО Е ЧУВСТВИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ?

Някои видове лични данни са чувствителна информация. Чувствителната информация е лична информация, разкриваща или свързана със здравето ви (например сериен номер на устройството ви или дата на имплантанта), генетични или биометрични данни, расов или етнически произход, религиозни или философски убеждения, сексуален живот или сексуална ориентация, политически мнения или членство в синдикати.

ЩЕ ОБРАБОТВА ЛИ МЕДТРОНИК ЧУВСТВИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗЛИЧНО ОТ ДРУГА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ?

Медтроник ще събира и обработва само вашата чувствителна информация:

 • по начин, по който сте дали излишното си съгласие

 • за да защити жизнените интереси на вас или на друго лице, в случаите, когато вашето изрично съгласие не може да бъде дадено или разумно заявено

 • съгласно приложимите закони, които включват подходящи и конкретни мерки за защита на основните ви права и интереси

 • когато обработката е необходима за медицински цели и при тези обстоятелства сме задължени да спазваме поверителност, равностойна на задължението за поверителност на здравен специалист

 • да установи, упражни или защити правен иск

  Например:

 • Можем да събираме чувствителна информация директно от вас, когато я предоставите доброволно за конкретна цел (например когато се свържете с нас с въпрос или предложение за нашите продукти и услуги);

 • Също така можем да събираме чувствителна информация за пациентите чрез здравните специалисти, с които работим, за да Ви предоставим терапия или техническа поддръжка на нашите продукти или услуги;

 • Можем да събираме чувствителна информация, както се изисква от Американската администрация по храните и лекарствата, европейските и други държавни органи, за да осигурим безопасно и ефективно използване на нашите продукти и услуги;

 • Можем да събираме чувствителна информация за участниците, които са изрично съгласни да участват в клинични изпитвания, проучвания и други изследователски инициативи.

НЕЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Неличната информация е информация, която не може да ви идентифицира или да бъде обвързана с вас по никакъв начин. Следователно неличната информация, която събираме чрез този уебсайт, не ви идентифицира като отделно лице и няма да бъде свързана с вас. Тя може да включва информация като следното:

 • вида на софтуера на уеб браузъра, който използвате (например Internet Explorer)

 • името на домейна, от който имате достъп до Интернет

 • интернет адресът на уебсайта, от който сте се свързали директно на нашия уебсайт

 • датата и часа, на които сте посетили уебсайта ни

 • кои страници сте посетили на нашия уебсайт

 • термините за търсене, които използвате

 • линковете, на които сте кликнали

  Ако посетите нашия уебсайт, за да прочетете или да изтеглите информация, като например информация за здравословно състояние или за някой от нашите продукти, може да събираме определена нелична информация от вашия компютър. Тази информация се събира от уеб браузъра на вашия компютър. Ако само четете или просто кликнете, за да изтеглите информация от нашия уебсайт, ние не събираме или не научаваме вашето име, имейл адрес, домашен адрес или друга лична информация за вас. За повече информация относно използването на бисквитките за събиране на информация за посетителите на нашия уебсайт, моля кликнете тук.

КАКВО ПРАВИ МЕДТРОНИК С НЕЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ?

Винаги търсим начини да ви обслужваме по-добре и да подобрим нашите продукти, услуги и преживяване с уебсайтове. Ще използваме нелична информация от вас, за да направим този сайт по-полезен за посетителите. Можем също да използваме нелична информация за други бизнес цели. Например може да използваме нелична информация или съвкупна нелична информация за:

 • създаване на отчети за вътрешна употреба за разработване на програми, продукти, услуги или съдържание
 • адаптация или подобряване на предоставената информация или услуги
 • споделяне или продаване на информация на трети страни
 • предоставяне на информация за начина, по който се използва сайта ни, например „статистически данни за трафика“ и „нива на отговор“ на трети страни

ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

Медтроник може да пожелае да ви предостави образователни материали или друга информация за нашите продукти и услуги, както и информация за клиничните изпитания или продуктите и услугите на други хора, които биха ви заинтересовали, въз основа на информацията, която сте споделили с нас и която сме събрали чрез бисквитки или подобни техники относно използването на уебсайтове, социални медии и блогове на Медтроник. За повече информация относно това как да използваме бисквитките и избора си в това отношение, моля кликнете тук.

Ще ви помолим да се „включите“ или да потвърдите съгласието си за използването на личната ви информация за целите на такива съобщения в съответствие с приложимите закони.

Ако по всяко време решите да не получавате никаква образователна, търговска или промоционална информация, свързана с нашите продукти и услуги, или относно продуктите или услугите на нашите филиали или доставчици на услуги, моля изпратете ни имейл с посочените данни за контакт по-долу и напишете „ИЗКЛЮЧИ” в темата на имейла си. Като алтернатива можете да използвате процедурата за отказване, предоставена във всяко съответно съобщение, което получавате от нас.

Моля, обърнете внимание, че ако не изберете да получавате промоционални съобщения от нас, може да продължим да ви изпращаме подходяща информация за други законни цели, като например да администрирате всеки профил, който може да имате при нас, да отговорим на вашите заявки, да изпълним споразумения с вас, или да ви предоставим информация, която е изискана от Медтроник по закона да предостави, напр. по отношение на изземванията на продукти.

ЩЕ СПОДЕЛЯ ЛИ МЕДТРОНИК ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ?

Медтроник няма да споделя личната ви информация с трета страна, освен ако не е описано в тази Декларация за поверителност.

В обичайния ход на бизнеса може да споделяме лична информация с филиали на Медтроник или с компании от трети страни, които наемаме за извършване на услуги или функции от наше име.

Например можем да:

 • използваме различни търговци или доставчици, за да изпратим продуктите, които поръчвате на нашия уебсайт. В тези случаи предоставяме на продавача информация за обработка на поръчката ви като например името и пощенския ви адрес

 • използваме доставчик на услуги, за да администрира определени информационни бюлетини или информационни писма, за които сте се регистрирали, и да осигури достъп до вашия имейл адрес за тази цел

 • използваме приложение или платформа на трета страна, за да можем да управляваме и следим комуникациите с вас

 • използваме филиалите ни за предоставяне на услуги, свързани с вашата лична информация, напр. може да съхраняваме информацията ви на защитен сървър, базиран на сайта на нашия филиал в Европа или Съединените щати. За повече информация относно обстоятелствата, при които можем да прехвърлим информацията ви в други държави, моля, вижте съответния раздел по-долу.

Във всички случаи няма да споделяме повече информация, отколкото е необходимо и няма да оторизираме трети страни да съхраняват, разкриват или използват информацията ви, освен за предоставяне на изискваните услуги в съответствие с целите, посочени по-горе.

Моля, имайте предвид, че при спазване на приложимите закони може да разкрием личната ви информация, ако считаме, че сме длъжни да спазим закон, регламент, съдебна заповед, правна или правителствена молба. В малко вероятния случай, че цялата или част от нашата дейност е придобита от трета страна, вашата информация може да бъде прехвърлена на новия корпоративен собственик дотолкова, доколкото е от значение за съответния бизнес и при наличието на подходящи гаранции.

Освен това можем да използваме и разкрием личната ви информация на трети страни, ако е необходимо да:

 • приложим тази Декларация за поверителност и другите правила относно използването на този уебсайт
 • защитим нашите права или собственост
 • защитим здравето, безопасността или благосъстоянието на някого
 • се съобразим със закон или регламент, съдебно решение или друг правен процес
 • изследваме или предприемем действия в случаи на съмнения за измама или незаконни дейности

Освен това, моля, имайте предвид, че определени части от уебсайта ни може да са интерактивни и да ви позволяват да публикувате информация, която да бъде видима от други потребители. Ако не искате да имате обществено достъпна информация, моля, не използвайте тези раздели на уебсайта.

ПРЕХВЪРЛЯМЕ ЛИ ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ДО ДРУГИ ДЪРЖАВИ?

В някои случаи Медтроник може да предава лична информация, събрана на този уебсайт, на нашите филиали или доставчици на услуги от трети страни в други държави, но само в подкрепа на целите, изложени в тази Декларация за поверителност. В случаите, когато лична информация се предава от Европа в други държави, ще гарантираме, че са налице гаранции, еквивалентни на тези, предвидени в европейските закони за защита на данните. За повече информация за предпазните мерки, прилагани от Медтроник, моля, свържете се по имейл на rs.privacyeurope@medtronic.com.

 

КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ВАШАТА ЛЧНА ИНФОРМАЦИЯ?

Ние ще запазим вашата лична информация само докато е необходимо, за да изпълним целите, за които ни е позволено да я използваме, както е посочено в тази Декларация за поверителност. Ако например ни уведомите, че вече не искате да получавате бюлетин от нас, ние незабавно ще изтрием имейл адреса ви от нашия списък с имейли. В случай, че участвате в програма чрез нашия уебсайт, ще изтрием личната информация, предоставена като част от тази програма, в разумен срок след нейното приключване (напр. шест месеца след приключването обикновено се считат за разумни, освен ако имаме законни основания да запазим част от информацията за по-дълго време (напр. ако е необходимо за валидиране или за спазване на задълженията за водене на записи)).

КАКВО СЕ СЛУЧВА, АКО СЕ ПРОМЕНИ ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ?

Тази Декларация за поверителност за последно е ревизирана на 23.7. 2019. Ние можем да променяме тази Декларация за поверителност по всякаква причина и по всяко време. Ако решим да направим значителна промяна на Декларацията за поверителност, ще публикуваме известие на началната страница на нашия уебсайт за период от време, след като е извършена промяната. Препоръчваме ви да преглеждате тази Декларация за поверителност всеки път, когато посещавате нашия уебсайт.

ОТНОСНО ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ?

Този уебсайт може да съдържа линкове към други уебсайтове. Някои от тях могат да бъдат оперирани от филиали на Медтроник, а други от трети страни. Тази Декларация за поверителност не се прилага към други уебсайтове, дори други уебсайтове на Медтроник. Въпреки това когато и да напуснете този уебсайт, ви препоръчваме да преглеждате практиките за поверителност, които се прилагат към информацията, която предоставяте на други уебсайтове. Предоставяме линкове за ваше удобство, но не преглеждаме, не контролираме, или не следим практиките за поверителност на уебсайтове, управлявани от други. Нито сме отговорни за уебсайтове, оперирани от трети страни или вашите бизнес отношения с тях.

ИМА ЛИ СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ДЕЦАТА?

Ние се грижим за защитата на личния живот на децата в интернет. Няма умишлено да събираме лична информация (като име на детето или имейл адрес) от деца под 16 години без съгласието на лице с родителска отговорност. Ако смятате, че въпреки това сме събрали лична информация от лице под 16-годишна възраст, моля Свържете се с нас.

ОТНОСНО СИГУРНОСТТА НА УЕБСАЙТА?

Сигурността е много важна за нас. Също така разбираме, че сигурността е важна за вас. Използваме стандартни мерки в индустрията за защита на вашата лична информация от загуба, злоупотреба и неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Въпреки това няма уебсайт или имейл препращане, което да е 100% сигурно, и ви съветваме да отделите специално внимание при вземането на решение коя информация да изпратите или да поискате по електронната поща и да вземете подходящи предпазни мерки като запазите конфиденциални потребителски имена и пароли, които използвате.

ВАШИТЕ ПРАВА

По всяко време можете да упражнявате правото си на достъп, коригиране и, според случая, изтриване на каквато и да е лична информация, отнасяща се до вас, или да ограничите обработването на личната ви информация, в съответствие с приложимите закони.

Освен това имате право по всяко време да възразите в зависимост от конкретната ситуация използването или обработката на личната ви информация, която се основава на законните ни интереси.

В случай, че обработваме вашата лична информация по автоматизиран начин като част от услуга за вас или въз основа на вашето съгласие, също имате право да поискате копие от вашата информация в структуриран, често използван и машинно четен формат (известен като право на „преносимост на данни“).

Ако събираме или използваме ваша лична информация с ваше съгласие, вие също имате правото да оттеглите съгласието си по всяко време по същия начин, по който е било дадено, или като изпратите заявка по горепосочения начин.

Можете също така по всяко време, без да е необходимо и без да трябва да давате основания, да се откажете от кампаниите за директен маркетинг и да поискате повече да не получавате никакви рекламни материали, както е описано по-горе.

С нашето Длъжностно лице по защита на данните можете да се свържете по имейл на europeanDPO@medtronic.com.

В случай, че не сте удовлетворени от обработката на вашата заявка, можете да се свържете приложим Орган за защита на данните. Вижте още: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

 

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С МЕДТРОНИК

Ако имате въпроси и коментари за Декларацията за поверителност, моля Свържете се с нас чрез нашия уебсайт или информацията за контакт, посочена в Раздела за вашите права по-горе.