Přehrát video - Banner pro pacienty – stimulace míchy

Vzdělávání
lékařů

Překonejte chronickou bolest

Kontaktujte nás

Akademie Medtronic poskytuje vzdělávání šité na míru

Akademie Medtronic nabízí zdravotnickým odborníkům neomezený přístup k nejnovějšímu obsahu elektronického vzdělávání v oblasti léčby stimulací míchy, poskytované společností Medtronic. Po dokončení Akademie Medtronic se ihned dostanete ke svému osvědčení o absolvování

K čemu všemu získáte přístup:

  • Další získávání kreditů za vzdělávání zdravotnických odborníků
  • Způsoby vzdělávání a vzdělávací program uzpůsobený vašim potřebám
  • Interaktivní kurzy, webové programy a informace o produktech
  • Animace zákroků a videozáznamy ze zákroků

Vykročte správným směrem při léčbě chronické diabetické periferní neuropatie

Stimulace míchy u vašich pacientů se středně závažnou až závažnou bolestí provázející diabetickou periferní neuropatii


Pomáhá pacientům zvládat vysilující bolest v chodidlech a nohou

U pacientů s chronickou bolestí, zapříčiněnou diabetickou periferní neuropatií (DPN), kterým dostatečnou úlevu od bolesti nezajišťuje perorální léčba, injekce ani jiné způsoby léčby bolesti a hledají jiná řešení, je stimulace míchy (SCS) novým přístupem.


Možné přínosy terapie stimulací míchy

  • Pacienti s diabetickou periferní neuropatií léčení stimulací míchy zaznamenají 17krát pravděpodobněji významnou úlevu od bolesti v porovnání s konvenční léčbou.1–3
  • 86 % pacientů zaznamenalo úspěch v léčbě poté, co podstoupili léčbu stimulací míchy po dobu jednoho roku*4
  • Prokázaná dlouhodobá léčba při zvládání chronické bolesti u většiny pacientů, kteří zaznamenali významnou úlevu od bolesti během pěti let léčby pomocí stimulace míchy.4


17x

pravděpodobnější
zkušenost s významnou
úlevou od bolesti
1–386 %

pacientů zaznamenalo úspěch v léčbě po podstoupení terapie se stimulací míchy
po dobu 1 roku*45 let

významné
úlevy od bolesti4


Pochopení rizik

K rizikům patří infekce, posunutí elektrody, bolest v místě implantace a ztráta účinnosti léčby. Ne všichni reagují na stimulaci míchy stejně, proto se zkušenosti u vašich pacientů mohou lišit. Riziko infekce a závažnost komplikací mohou být vyšší u pacientů s diabetem.

Zvažte provedení předoperačního posouzení rizik, které vám pomůže zjistit, zda je zdravotní stav pacienta dostatečně vhodný k operaci.

Sledujte pacientovy hladiny glukózy.

Stáhněte si naše brožury určené doporučujícím lékařům a implantujícím lékařům, které vám pomohou pochopit rizika a bezpečnostní informace, spojené s terapií SCS. Obsahují také informace o hodnoceních, zákrocích, přínosech a funkcích prostředků společnosti Medtronic

Terapie DTM™ SCS

Diferenciální cílená multiplexovaná™ (DTM) stimulace míchy (SCS) je špičková léčba stimulací míchy, prováděná prostřednictvím platforem Inceptiv™ a Intellis™ SCS, určených k léčbě pacientů s chronickou, nezvladatelnou bolestí zad a nohou.

12měsíční randomizované klinické hodnocení s DTM™ SCS prokázalo trvale lepší výsledky v porovnání s konvenční stimulací.5
Údaje z 12měsíčního randomizovaného klinického hodnocení s DTM™ SCS.

*Popisné porovnání, zahrnující studie s podobným provedením (randomizované klinické hodnocení; randomizace > 100 subjektů; porovnávající 2 terapie SCS; s následným sledování v délce alespoň 12 měsíců) a podobnými populacemi pacientů (kritéria pro zařazení/vyloučení; výchozí demografické údaje), s uvedenými procenty respondentů s bolestí zad. Není založeno na statistické analýze výsledků mezi studiemi.

*

Success rates in a population of patients treated with SCS in two studies and followed for five years.

1

Medtronic. Medtronic Pain Therapy Clinical Summary M221494A016 Rev B. United States; 2022. 

2

de Vos CC, Meier K, Zaalberg PB, et al. Spinal cord stimulation in patients with painful diabetic neuropathy: A multicenter randomized clinical trial. Pain. 2014;155(11):2426–2431. doi:10.1016/j.pain.2014.08.031.

3

Slangen R, Schaper NC, Faber CG, et al. Spinal cord stimulation and pain relief in painful diabetic peripheral neuropathy: A prospective two-center randomized controlled trial. Diabetes Care. 2014;37(11):3016–3024. doi:10.2337/dc14-0684.

4

van Beek M, Geurts JW, Slangen R, et al. Severity of neuropathy is associated with long-term spinal cord stimulation outcomes in painful diabetic peripheral neuropathy: Five-year follow-up of a prospective two-center clinical trial. Diabetes Care. 2018;41(1):32–38. doi:10.2337/dc17-0983.

5

Fishman M, Cordner H, Justiz R, et al. 12-Month Results from multicenter, open-label, randomized controlled clinical trial comparing differential target multiplexed spinal cord stimulation and traditional spinal cord stimulation in subjects with chronic intractable back pain and leg pain. Pain Pract. 2021; 00: 1–12. doi: 10.1111/papr.13066.

Podrobné informace týkající se návodu k použití, implantace, indikací, kontraindikací, varování, upozornění a možných nežádoucích příhod naleznete v příručce k přístroji. [Jestliže používáte přístroj MRI SureScan™, přečtěte si před provedením vyšetření magnetickou rezonancí technickou příručku k funkci MRI SureScan™].

Další informace vám v případě potřeby poskytne místní zástupce společnosti Medtronic.