Καρδιακές Εμφυτεύσιμες Συσκευές

pdf Η ΖΩΗ ΜΕ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ (.pdf)

ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΟΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ

712KB

pdf Η ΖΩΗ ΜΕ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ (.pdf)

ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΟ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ (ICD)

644KB

pdf H ΖΩΗ ΜΕ ΑΜΦΙΚΟΙΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (.pdf)

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΕΠΑΝΑΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

899KB

pdf ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΟΣ ΕΞΩΑΓΓΕΙΑΚΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ EV-ICD (.pdf)

Η ΖΩΗ ΜΕ ΕΞΩΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΟ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ

2.5MB

pdf ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΟΥ (.pdf)

ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ

786KB

ΖΩΗ ΜΕ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ MICRA (.)

ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ MICRA

1.6MB

pdf REVEAL LINQ™ (.pdf)

Οδηγός ρύθμισης για τον ασθενή

1.3MB

pdf ΣΥΣΚΕΥΗ LINQII ICM (.pdf)

Επισκόπηση Συστήματος Ασθενή

1.7MB

Εμφυτεύσιμος Απινιδωτής ICD - (07:24)

Εμφυτεύσιμος Βηματοδότης IPG - (06:11)

Θεραπεία Καρδιακού Επανασυγχρονισμού CRT - (08:40)