Καρδιακές Εμφυτεύσιμες Συσκευές

pdf Η ΖΩΗ ΜΕ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ (.pdf)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

712KB

pdf Η ΖΩΗ ΜΕ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ (.pdf)

ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΟ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ (ICD)

644KB

pdf ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΟΥ (.pdf)

ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ

786KB

pdf ΖΩΗ ΜΕ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ MICRA (.pdf)

ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ

1.6MB

pdf REVEAL LINQ™ (.pdf)

Οδηγός ρύθμισης για τον ασθενή

1.3MB

pdf ΣΥΣΚΕΥΗ LINQII ICM (.pdf)

Επισκόπηση Συστήματος Ασθενή

1.7MB

ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ - (00:00)

ΠΩΣ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ MEDTRONIC (ICD & CRT-D)
Περισσότερες πληροφορίες (δείτε περισσότερα) Less information (see less)