Απομακρυσμένη Παρακολούθηση Καρδιακών συσκευών Medtronic

pdf Συσκευή Διαγνωστικής Τηλεμετρίας (.pdf)

Σχετικά με τη διαγνωστική τηλεμετρία

918KB

pdf MyCareLink Smart (.pdf)

Συσκευή διαγνωστικής τηλεμετρίας ασθενούς MyCareLink Smart™

668KB

pdf My CareLink Heart App (.pdf)

Έναρξη χρήσης της εφαρμογής MyCareLink Heart™ για κινητές συσκευές

1.0MB

pdf MyCareLink Relay (.pdf)

ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

7.1MB