ANEURYSMA IN DE BUIKAORTA (AAA). WEES U BEWUST VAN DE SIGNALEN

Uw aorta is de snelweg die het bloed vanaf het hart naar de rest van het lichaam voert: zorg dat de doorstroming goed blijft en denk vooruit. Als u een man van boven de 65 jaar bent met één of meer van de overige vier risicofactoren, raadpleeg dan uw arts. U kunt een aneurysma in de buikaorta (AAA, oftewel een verwijding van de aorta in de buik) ontwikkelen. Dit aneurysma kan onverwachts scheuren, met mogelijk overlijden tot gevolg.
Controleer of u een of meer van deze risicofactoren heeft: het kan uw leven redden.

Image featuring man with AAA warning sign

DE RISICOFACTOREN

Raadpleeg uw arts als u een man van 65 of ouder bent met een of meer van de vier overige risicofactoren.

Picture of risk of dangerous behavior above 65

ANEURYSMA IN DE BUIKAORTA (AAA)

De buikaorta of abdominale aorta is het deel van de aorta dat zich in de buikholte bevindt. Het is het grootste bloedvat in het lichaam en het voert bloed van het hart naar de rest van het lichaam. Een aneurysma is een uitstulping of verwijding van een verzwakte plek in een bloedvat.

Een aneurysma is dus een soort ballon in uw buikholte. Deze kan onopgemerkt blijven en gestaag groeien. Hoe meer het groeit en hoe meer de wanden van de aorta onder druk komen te staan, des te groter de kans dat de aorta plotseling scheurt.

-

SYMPTOMEN

Een aneurysma in de buikaorta gaat meestal niet gepaard met symptomen. Tijdens medisch onderzoek kunnen u of uw arts een kloppend gevoel waarnemen in het midden van of onder in de buik. Vaak worden aneurysma's bij toeval ontdekt wanneer een patiënt een beeldvormingsonderzoek ondergaat, zoals een CT-scan, MRI-scan of echo voor een andere aandoening.

Hevige, plotselinge pijn in de onderbuik of rug is een teken van een gescheurd aneurysma in de buik. De pijn kan zich uitbreiden naar de lies, benen of billen. Andere tekenen zijn een klamme huid, duizeligheid, snelle hartslag, flauwvallen en shock.

OORZAKEN

Het risico op een aneurysma in de buikaorta neemt toe naarmate u ouder wordt. Een aneurysma in de buikaorta treft meestal personen boven de 65 jaar en het komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Andere risicofactoren zijn roken en hoge bloeddruk. Iemand met een voorgeschiedenis van buik-aneurysma in de familie loopt ook een hoger risico en moet een arts raadplegen.

DIAGNOSE

De meeste buikaneurysma’s kunnen worden opgespoord via een echo-onderzoek. Het maken van een buikecho is snel, pijnloos en eenvoudig, vergelijkbaar met een zwangerschapsecho.

BEHANDELINGS-MOGELIJKHEDEN

BEHANDELING VIA DE LIES

Dit is een minimaal-invasieve ingreep (via kleine openingen). Uw arts plaatst een stentgraft (prothese) in het aneurysma zonder de buik te hoeven openen.

OPENBUIKOPERATIE

Bij deze behandeling herstelt de arts de aorta via een grote snee in de buik, door het aneurysma te verwijderen en daarvoor in de plaats een kunststof bloedvat (graft) in te brengen.

Edovascular treatment medical illustration
illustration of edovascular treatmen

BEHANDELING VIA DE LIES (EVAR)

Uw arts plaatst een stentgraft in het aneurysma zonder het omliggende weefsel via een snee in de buik te openen. De stentgraft voor een buikaneurysma is een soort stoffen buis met een metalen geraamte. Deze ingreep wordt meestal uitgevoerd onder plaatselijke of algehele verdoving. De ingreep duurt ongeveer een tot drie uur.

Patiënten verblijven meestal een paar uur op de intensive care en over het algemeen één tot twee dagen in het ziekenhuis. Ze hebben zo'n vier à zes weken nodig om helemaal te herstellen.

-

VERHAAL VAN HANS KAZàN OVER ZIJN BUIKANEURYSMA-OPERATIE

Wereldwijd lijden ongeveer 2,4 miljoen mensen aan een buikaneurysma. Een van hen is goochelaar, entertainer en televisiepresentator Hans Kazàn. Bij hem werd tijdens een hartonderzoek in het ziekenhuis een aneurysma ontdekt. Hij had tot op dat moment geen klachten. Een paar dagen nadat de 'sluipmoordenaar' ontdekt werd, werd hij via de lies geopereerd. Heel snel werd een stentgraft ingebracht en de volgende ochtend mocht Hans alweer naar huis.
Hij is nog steeds verbaasd over de snelheid waarmee de operatie is uitgevoerd: "Hoe is het mogelijk dat zo'n belangrijke, levensreddende operatie zo snel, zo feilloos en zo pijnloos kan worden uitgevoerd?"

-

OPENBUIKOPERATIE

Het deel van de aorta met het aneurysma wordt verwijderd en vervangen door een kunststof bloedvat (graft), dat als vervangend bloedvat dient. De bloedstroom door de aorta wordt stilgelegd terwijl de graft op zijn plaats wordt genaaid. Een openbuikoperatie wordt meestal onder algehele narcose uitgevoerd. De ingreep duurt ongeveer drie tot vier uur.

Patiënten verblijven gewoonlijk één tot twee dagen op de intensive care en over het algemeen ten minste een week in het ziekenhuis. Ze hebben zo'n twee à drie maanden nodig om helemaal te herstellen.

VOORDELEN EN RISICO'S

Aan beide behandelmogelijkheden zijn voordelen en risico's verbonden. Overleg met uw arts welke optie voor u het beste is. Lees onze patiëntenbrochure voor meer informatie. 


 

SYMPTOMEN

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u een van de volgende klachten krijgt:

  • Pijn, gevoelloosheid, kou of slapheid in uw benen of billen
  • Elke gewaarwording van pijn in de rug, borst, buik of lies
  • Duizeligheid, flauwvallen, snelle hartslag of plotselinge optredende slapheid

Controle-bezoeken

Het is belangrijk dat u regelmatig vervolgafspraken heeft met uw arts. Tijdens de vervolgafspraken controleert de arts uw aneurysma en stentgraft. Meestal vinden deze afspraken na een maand, een jaar, en daarna jaarlijks plaats.

 

 

PATIËNTEN-BROCHURE
DOWNLOADEN

 

Printbare pdf downloaden
Image of Actor Portrayal of a patient testimonials for the Abdominal Aortic Aneurysm

Met ondersteuning van de European Society for Vascular Surgery - ESVS

ESVS logo

REFERENTIE

1

Gegevens beschikbaar bij Medtronic met als referentie UC202207556EE Claims Matrix - AAA patient awareness campaign.

Belangrijke informatie:

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.

 

CODE TO ADD COLOR BACKGROUND TO RESPONSIVE COLUMNS AND REMAIN WITHIN THE BOXES