Uw webbrowser is verouderd

Met een bijgewerkte browser heeft u een betere ervaring met de website van Medtronic. Werk mijn browser nu bij.

×

Skip to main content

Planeet

Op weg naar een kleinere
CO2-voetafdruk

Een ambitie vastleggen om in het boekjaar 2045 netto nul koolstofemissies te realiseren

De wetenschap is er duidelijk over: onze planeet warmt snel op met ernstige en wereldwijde gevolgen, die doortastende maatregelen, transparantie en verantwoording vereisen. Om de klimaatcrisis te bestrijden, heeft Medtronic de ambitie geformuleerd om tegen het boekjaar 2045 de CO2-uitstoot voor al haar activiteiten en waardeketens (scopes 1, 2 en 3) tot nul te hebben gereduceerd. Het zal niet eenvoudig zijn om tot een CO2-vrije uitstoot te komen, maar de voordelen voor het milieu en de gezondheid zijn de inspanningen meer dan waard.

Onze routekaart op weg naar nul CO2-uitstoot

De zorg voor onze planeet is vanuit zakelijk oogpunt verstandig, komt tegemoet aan de verwachtingen van onze werknemers en is het juiste om te doen. Door duurzaamheid te omarmen creëren ondernemingen gezondere werkplekken, stippelen ze een weloverwogen ontwikkeling uit, verbeteren ze het risicobeheer en besparen ze kosten. In de afgelopen twee jaar hebben we de intensiteit van de CO2-uitstoot van onze operationele activiteiten met 35% verlaagd ten opzichte van de uitgangssituatie in boekjaar 2020. We liggen op schema om ons doel van 50% reductie in boekjaar 2025 te realiseren. Ook hebben we ons ten doel gesteld om tegen boekjaar 2030 klimaatneutraal te zijn.

Nu nemen wij nog gedurfder maatregelen om de klimaatverandering te bestrijden door ons ten doel te stellen de koolstofemissies uit onze activiteiten, productieketen en logistiek tegen boekjaar 2045 tot nul terug te brengen. Om deze ambitie te realiseren, hebben we een Decarbonization Roadmap opgesteld en zullen we de doelstellingen voor de reductie van koolstofemissies in de scopes 1, 2 en 3 nastreven via het Science-Based Targets Initiative (SBTi) - een meerjarig proces dat ondernemingen een duidelijk omschreven traject biedt om emissies te beperken in overeenstemming met het Akkoord van Parijs.

quote outline

Het is van wezenlijk belang dat we onze bijdrage leveren aan de strijd tegen klimaatverandering en ervoor zorgen dat we een deel van de oplossing zijn."

 
–Anita Tuch, Vice President, Global Operational Risk Management bij Medtronic
anita-tuch-cir-por

Energie: groener en schoner

Een van de effectiefste manieren om klimaatverandering tegen te gaan is door meer schone energie te gebruiken, hetzij door onze eigen energie te produceren, hetzij door schone energie in te kopen bij lokale energiebedrijven. Inmiddels wordt in verschillende fabrieken van Medtronic schonere energie opgewekt door middel van brandstofceltechnologie. Doordat aardgas en lucht worden omgezet in elektrische energie zonder dat er verbranding plaatsvindt, zijn brandstofcellen schoner dan traditionele gas- of dieselmotoren. Elk jaar maken we meer gebruik van hernieuwbare energie dan het jaar ervoor, en vanaf boekjaar 2022 zal meer dan 15% van ons totale verbruik bestaan uit hernieuwbare energie. We zijn van plan onze investeringen in waterkracht, zonne- en windenergie en geothermische energie te verhogen waar dit maar mogelijk is. Dit doen we onder andere door de aankoop van hernieuwbare-energiecertificaten (REC's) - marktinstrumenten die bevestigen dat er namens ons schone energie is opgewekt en aan het elektriciteitsnet is geleverd. Daarnaast streven we naar virtuele overeenkomsten voor de inkoop van stroom om schone energie aan het net te leveren in een hoeveelheid die gelijk is aan of groter is dan de energie die we wereldwijd verbruiken.

De leiding nemen op het gebied van duurzaamheid betekent ook milieuvriendelijk bouwen en werken. De Amerikaanse Green Building Council heeft onze productielocatie in Alajuela, Costa Rica, onlangs een LEED Operations and Maintenance (O+M) Platinum-certificering toegekend - een wereldwijd erkend symbool voor het verwezenlijken van duurzaamheid. De productielocatie is de eerste locatie van Medtronic in Latijns-Amerika die de prestigieuze LEED-certificering heeft ontvangen - het meest gebruikte beoordelingssysteem voor milieuvriendelijke gebouwen ter wereld.

A photo of a Medtronic industrial plant being inspected

Energie hergebruiken voor duurzame bedrijfsvoering

Warmtekrachtkoppeling wil zeggen dat de productie van bruikbare warmte en elektriciteit wordt samengebracht in één proces dat de CO2-uitstoot en de energiekosten aanzienlijk kan beperken. Onlangs hebben we onze productielocatie in Mirandola, Italië, uitgerust met een nieuwe warmtekrachtkoppelingsinstallatie. De nieuwe installatie zal ongeveer 7,5 miljoen kilowattuur per jaar produceren, waardoor de productielocatie minder afhankelijk wordt van het lokale elektriciteitsnet en de CO2-voetafdruk van de locatie met meer dan 30% wordt beperkt.

Brandstofcellen: verbranding behoort tot het verleden

We hebben onlangs twee brandstofcellen geïnstalleerd op onze productielocatie in North Haven, Connecticut, waar we chirurgische apparatuur fabriceren. Deze nieuwe brandstofcellen produceren samen 4 megawatt en voorzien daarmee in ongeveer 80% van de energiebehoefte van de productielocatie. We verwachten 2,3 miljoen dollar per jaar minder energiekosten te maken dan wanneer we de energie afnemen uit het lokale elektriciteitsnet, en de CO2-uitstoot met 4000 ton per jaar te verlagen. "Brandstofcellen zullen een constante energiebron worden voor onze productielocatie", aldus Chris Sirois, locatiedirecteur. "Operationeel gezien verwachten we met deze twee eenheden aanzienlijk efficiënter te kunnen werken."

Ondanks tegenslagen als gevolg van orkaan Maria, een aardbeving en corona hebben we de bouw van een nieuwe zonne-installatie op de productielocatie in Juncos, Puerto Rico, afgerond. "Het was zeker een stormachtige toestand", aldus Daniel Sterner, directeur Global Energy bij Medtronic. "Maar het team heeft zich nooit uit het veld laten slaan en heeft zich door zeer moeilijke omstandigheden heen geloodst. We begrijpen hoe belangrijk dit project is en wat het betekent voor onze onderneming, voor Puerto Rico en voor de bevolking van het land." De installatie van 5 megawatt produceert schone energie voor de productielocatie Juncos en levert overtollige energie terug aan het lokale net voor gebruik door de gemeenschap.

Photo of a solar power plant

Energie efficiënt gebruiken is een van de schoonste, snelste en meest kosteneffectieve manieren om te zorgen dat de huidige energievoorraad langer meegaat. In de sector voor medische hulpmiddelen zijn productielocaties doorgaans de grootste energieverbruikers. Om het energieverbruik tot een minimum te beperken, zorgen we ervoor dat de apparatuur op onze productielocatie efficiënt werkt. Een voorbeeld: op productie- en commerciële locaties hebben we lampen die minder efficiënt waren, vervangen door energiezuinige ledlampen. In totaal hebben we op 26 locaties wereldwijd meer dan 150.000 lampen vervangen en daarmee jaarlijks meer dan 3 miljoen dollar bespaard.

De gezondheidszorg is verantwoordelijk voor 4,5% van de wereldwijde CO2-uitstoot.1 Om de CO2-uitstoot in onze sector te beperken, nemen we het voortouw in gezamenlijke klimaatactie met de National Health Service (NHS) in Engeland en de Amerikaanse National Academy of Medicine (NAM). CEO van Medtronic Geoff Martha heeft met CEO's van andere wereldwijde organisaties op het vlak van gezondheidszorg - als leden van de International Leadership Group for a Net Zero NHS - een gezamenlijke brief ondertekend om het grootste zorgstelsel van Engeland te ondersteunen bij zijn doelstelling om een netto-uitstoot van nul te realiseren. Medtronic neemt ook deel aan het NAM Action Collaborative to Decarbonize the U.S. Health Sector, dat sectoroverstijgend leiders samenbrengt voor de gezamenlijke ontwikkeling en uitvoering van een gedeelde actieagenda om de milieueffecten te beperken en duurzaamheid en klimaatbestendigheid te versterken.

Wij beseffen dat gezondheid en milieu een op een met elkaar samenhangen. Door onze CO2-voetafdruk te beperken en te pleiten voor veranderingen in onze sector, investeren we in de gezondheid van ons bedrijf, onze mensen en onze planeet.


  1. Pichler PP , Jaccard IS , Weisz U , Weisz H . International comparison of health care carbon footprints. Environ Res Lett. 2019;14(6):064004.