Uw webbrowser is verouderd

Met een bijgewerkte browser heeft u een betere ervaring met de website van Medtronic. Werk mijn browser nu bij.

×

Skip to main content

Inclusie, diversiteit en gelijkheid

Diversiteits-netwerken en ERG's

Netwerken en groepen bevorderen het saamhorigheidsgevoel voor medewerkers en steunen initiatieven voor een inclusiever Medtronic.

Diversiteitsnetwerken en resourcegroepen voor medewerkers (Employee Resource Groups, ERG's) beginnen vaak als platformen voor inclusie, om een ruimte te creëren waar medewerkers met elkaar in contact kunnen komen op basis van gedeelde identiteiten. Maar onze diversiteitsnetwerken en ERG's doen nog meer. Ze helpen vorm te geven aan inclusie en diversiteit en, via unieke partnerschappen en vrijwilligerswerk, onze impact in de gemeenschappen te vergroten.

Group of Medtronic employees

Collega's van het Hispanic Latino Network uit de hele Verenigde Staten kwamen bijeen in Minneapolis voor het jaarlijkse opleidingsprogramma over doeltreffendheid in 2019.

Diversiteitsnetwerken geven medewerkers uit ondervertegenwoordigde bevolkingsgroepen een stem en maken de weg vrij voor belangenbehartiging, onthulling, ontwikkeling en het inzetten van verandering. Onze CEO en een opdrachtgever uit ons directiecomité (Executive Committee) kiezen een of meer voorzitters om toezicht te houden op elk netwerk. Deze aanpak zorgt ervoor dat onze netwerken en resourcegroepen voor medewerkers (ERG's) zichtbaar en met een stem aanwezig zijn in de top van de organisatie.

quote outline
Martha-Ha-ern-summit-life

ERG's vertegenwoordigen zowel lokale centra van onze netwerken als aanvullende groepen met een gedeelde identiteit bij Medtronic. Met meer dan 26.000 leden in 70 landen helpen deze door medewerkers geleide groepen om divers talent te werven en het saamhorigheidsgevoel binnen hun eigen gemeenschap te bevorderen. Elke groep werkt samen met bondgenoten en partners om inclusie, diversiteit en gelijkheid te bevorderen.

Een greep uit de ERG's die onder andere in Nederland veranderingen teweegbrengen:

 

 • Awareness Benefitting Leadership and Employees About Disabilities (ABLED)
 • Medtronic Gender Equity Network (GEN)
 • Medtronic Young Professionals
 • PRIDE Network
 • Generations

Meer accepteren, meer omarmen, meer samenwerken

Diversiteitsnetwerken en ERG's blijven zich uitbreiden. Ze groeien niet alleen, ze worden nog inclusiever door praktische tips met elkaar te delen, samen te werken om een gemeenschappelijk gelijkheidsdoel te bevorderen en onze aandacht voor inclusie, diversiteit en gelijkheid in het algemeen te vergroten.

Audience laughing at a conference

Deelnemers aan het jaarlijkse evenement van het Medtronic Women's Network

Elk jaar komen er nieuwe lokale ERG's bij en sluiten meer mensen zich aan bij diversiteitsnetwerken, waardoor een diepgaander, beter begrip ontstaat en veranderingen in onze gemeenschappen worden gestimuleerd. In slechts vijf jaar tijd is het Medtronic Gender Equity Network (voorheen Medtronic Women's Network) vijf keer zo groot geworden, met leden uit de hele wereld. Onze diversiteitsnetwerken zijn altijd op zoek naar bewustere mogelijkheden om bondgenootschap en kruispuntdenken (intersectionaliteit) te vergroten.

quote outline

Toen we met het PRIDE Network begonnen, waren er ongeveer 14 lokale LHBTQ+-hubs met 1200 medewerkers. Nu zijn we met meer dan 3600 leden in 19 hubs wereldwijd en creëren we echt een zichtbare wereldwijde gemeenschap."

 
- Shawn Monaghan, voorzitter van PRIDE Network, VP, Customer Experience and Business Transformation, Noord- en Zuid-Amerika.
A photo of PRIDE Network Chair, Shawn Monaghan
Medtronic employees with rainbow flags

 • Het PRIDE Network werkt samen met Out & Equal, een organisatie die zich inzet voor gelijkheid op de werkvloer voor LHBTQ+, om webinars aan te bieden over intersectioneel bondgenootschap. Daarnaast ontwikkelen lokale PRIDE-hubs samen met andere lokale ERG's educatieve programma's om intersectionele identiteiten binnen de LHBTQ+-gemeenschap en onder bondgenoten te benadrukken.

Bewust kruispuntdenken

Ras, etniciteit en gender zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Iedereen van ons kan zich met meerdere groepen tegelijk identificeren. Bij kruispuntdenken (intersectionaliteit) ben je bewust bezig met hoe verschillende delen van iemands identiteit (bijvoorbeeld afkomst, leeftijd, lichaam, genderidentiteit…) effect hebben op elkaar. Je geeft aandacht aan hoe die verschillende kenmerken iemands positie in de maatschappij kunnen bepalen.

We juichen de kruispunten van iemands identiteit juist toe en zorgen ervoor dat onze medewerkers niet de druk voelen om de ene identiteit boven de andere te "kiezen".

 • Het Medtronic Gender Equity Network (GEN) werft actief leiders van andere netwerken om ervoor te zorgen dat het leidinggevende team van GEN iedereen vertegenwoordigt.

Divers leiderschap bevorderen

Deelnemen aan diversiteitsnetwerken en ERG's is een kans om te netwerken met collega's, managers en andere afdelingen van het bedrijf. Van Vice Presidents tot nieuwkomers, van productie tot personeelszaken (Human Resources), de leden krijgen een uniek (en invloedrijk) publiek om functieoverschrijdende teams en projecten samen te stellen en uit te voeren.

Medtronic employees gathered for first ADN Life Cohort

Bijeenkomst van African Descent Network (ADN)-diversiteitsnetwerk

Diversiteitsnetwerken en ERG's breiden hun inspanningen uit om solidariteit te tonen, diverse gemeenschappen te ondersteunen en verandering mogelijk te maken, zelfs buiten Medtronic.

 

 • Juli 2020:  Het African Descent Network (ADN) ondersteunde een bedrijfsbrede actiedag om rassenongelijkheid aan de orde te stellen, waarbij medewerkers in 24 landen meer dan 3.800 uren aan vrijwilligerswerk besteedden.

 • 2020-21: Toen COVID-19 de verschillen in gezondheid voor gekleurde mensen duidelijker maakte, hielp het Hispanic Latino Network (HLN) een stuurgroep op te richten die zich toelegde op de aanpak van onderbehandelde chronische ziekten — zoals diabetes, hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk en obesitas — door middel van afvaardiging, interventies in het zorgtraject en het pleiten voor toegang tot technologie.

 • Februari 2021: Het PRIDE Network organiseerde een bedrijfsbrede #LoveisLove-campagne rond Valentijnsdag en bereikte de buitenwereld via de sociale media van Medtronic. 

 • Februari 2021:  Medtronic Gender Equity Network (GEN) en het African Descent Network (ADN) bundelden hun krachten om meer aandacht te vragen voor de gezondheid van het hart van vrouwen en voor hun belangenbehartiging. Met behulp van de 'Go Red for Women'-campagne ontwikkelden de netwerken een interne, internationale campagne met informatiesessies, paneldiscussies, verhalen van patiënten en lokale evenementen. 

 • Maart 2021:  In het spoor van anti-Aziatisch geweld in de Verenigde Staten boden netwerkleiders luistersessies en hulpmiddelen aan uit solidariteit met de Aziatische gemeenschap.

Constante inzet voor meer verandering

Wanneer leidinggevenden en medewerkers volledig zichzelf zijn op en in hun werk en we leren van elkaars verschillende gezichtspunten, achtergronden en ervaringen, helpen we om onze missie sneller uit te voeren, zowel lokaal als wereldwijd. Diversiteitsnetwerken en ERG's versterken die inspanning.

Welke achtergrond iemand ook heeft, elke groep stimuleert verandering en biedt mogelijkheden om te leren, na te denken en te handelen. In deze cultuur van saamhorigheid komen medewerkers bij elkaar als mentoren, voorstanders en bondgenoten om ons bedrijf en onze gemeenschappen naar een rechtvaardiger toekomst te leiden. Door samen te werken, zijn we samen sterker.

Medtronic employees gathered as part of the African Descent Network

Explore topics: