Uw webbrowser is verouderd

Met een bijgewerkte browser heeft u een betere ervaring met de website van Medtronic. Werk mijn browser nu bij.

×

Skip to main content

Toegang

Dienstbaar zijn aan de kwetsbaren

Medtronic LABS biedt nu ook gezondheidszorg aan patiënten in kwetsbare gemeenschappen overal ter wereld die lijden aan niet-overdraagbare aandoeningen.

Niemand wil zo ziek zijn dat hij of zij in een ziekenhuis moet worden verzorgd. En toch moest de 65-jarige Kwasi naar het ziekenhuis om eindelijk te kunnen worden behandeld voor zijn diabetes en hoge bloeddruk. Daar nam hij deel aan een LABS-programma van Medtronic dat virtuele zorg biedt aan patiënten in afgelegen gebieden in Kenia en Ghana. Wanneer Kwasi nu zijn glucose en bloeddruk controleert, worden deze metingen digitaal doorgegeven aan zijn arts, waardoor hij in contact blijft met de zorgverlening. Nu hij zijn diabetes en hoge bloeddruk onder controle heeft, vertelt een gezonde Kwasi opgewekt dat het controleren van zijn vitale functies hem gelukkig maakt.

In delen van de wereld waar medische voorzieningen schaars zijn, lijden miljoenen mensen zoals Kwasi aan chronische aandoeningen. Chronische en niet-overdraagbare aandoeningen - van hoge bloeddruk tot diabetes - zijn de belangrijkste doodsoorzaak wereldwijd waaraan elk jaar meer dan 41 miljoen mensen sterven.1 In veel landen met een gebrek aan medische voorzieningen sterven mensen aan niet-overdraagbare aandoeningen, simpelweg omdat ze geen toegang hebben tot goede gezondheidszorg. Maar toegang staat niet altijd gelijk aan goede uitkomsten voor patiënten. Soms zijn de kosten voor de behandeling van niet-overdraagbare aandoeningen zo hoog dat het de financiële draagkracht van huishoudens te boven gaat, waardoor de vicieuze cirkel van armoede nog eens wordt versterkt. Om de wereldwijde problematiek van chronische ziekten het hoofd te bieden is een fundamentele verschuiving nodig in de manier waarop gezondheidszorg wordt verleend. Technologie kan oplossingen bieden die voor iedereen bereikbaar zijn.

Het begon allemaal met een vraag van Omar Ishrak, de voormalige CEO van Medtronic. Hoe kunnen we de technologische expertise van Medtronic gebruiken om gezondheidszorg toegankelijker te maken voor de vijf miljard kwetsbare patiënten wereldwijd? Het antwoord?

Medtronic LABS.

quote outline

We moeten iedereen gezondheidszorg kunnen bieden. Niet alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven."

–Ruchika Singal, Vice President of Global Health and Medtronic LABS

A photo of Vice President of Global Health and Medtronic LABS Ruchika Singhal

Onze oplossingen zijn gebaseerd op vijf principes

 

  1. We ontwerpen met en voor gemeenschappen, om lokale belemmeringen binnen het hele zorgtraject weg te nemen.
  2. We gebruiken wetenschappelijk onderbouwde werkwijzen en protocollen voor onberispelijke klinische topkwaliteit.
  3. We pakken de sociale factoren aan die bepalend zijn voor een slechte gezondheid.
  4. We integreren digitale en producttechnologie voor gepersonaliseerde, hightech-zorgmodellen.
  5. We vernieuwen operationele modellen die schaalefficiëntie mogelijk maken.

Medtronic LABS, met meer dan 130 werknemers verspreid over meer dan 200 locaties over de hele wereld, is een onafhankelijke non-profitorganisatie met meerdere entiteiten, waaronder een operationele stichting, een maatschappelijke onderneming en dochtermaatschappijen in de verschillende landen, die technologische oplossingen voor de gezondheidszorg ontwikkelt voor kwetsbare gemeenschappen over de hele wereld. Digitale technologie vormt de kern van deze oplossingen, die kunnen worden opgeschaald om maximale impact en efficiëntie te bereiken.

LABS verbetert de uitkomsten voor patiënten in de meest kwetsbare en achtergestelde gemeenschappen ter wereld. Dit gebeurt met een combinatie van software, betaalbare medische hulpmiddelen en gezondheidsdiensten.

Om de behoeften van deze gemeenschappen beter te begrijpen, werken de deskundigen van LABS, gezondheidscoaches, artsen, technologen en ontwerpers samen met lokale partners aan het wegnemen van barrières voor een goede gezondheidszorg, zoals kosten, toegang en sociaal isolement. Of het nu gaat om het opleiden van gezondheidswerkers in Afrika of het opzetten en runnen van gehoorklinieken in India, Medtronic LABS creëert wereldwijd gelijkheid op het gebied van gezondheidszorg. Maar er is meer werk aan de winkel.

In de zorgmodellen die Medtronic LABS ontwikkelt en opschaalt, wordt gebruikgemaakt van datgene waar Medtronic sterk in is: het toepassen van geavanceerde technologie voor innovatieve medische hulpmiddelen, therapieën en zorgoplossingen. Deze op technologie gebaseerde platforms zijn ontworpen om contact te hebben met patiënten, het liefst zonder dat ze daarvoor hun gemeenschap hoeven te verlaten. En door gebruik te maken van technologieën op afstand kunnen artsen dankzij Medtronic LABS meer mensen in achtergestelde gemeenschappen helpen, waar vaak een tekort is aan medisch personeel.

A photo of a woman sitting getting ear examined with camera

De kern van elk van deze technologieplatforms bestaat uit gegevens en analyses. Medtronic LABS helpt patiënten gegevens te verzamelen tijdens het hele zorgtraject, van screening en inschrijving tot de daadwerkelijke zorgverlening. Deze schat aan gegevens kan worden geanalyseerd om zorgbeslissingen te onderbouwen en het effect van het programma te meten.

De door Medtronic LABS ontwikkelde softwareoplossingen zijn ontworpen om patiënten te betrekken bij hun eigen gezondheidszorg. Patiënten kunnen deelnemen aan virtuele steungroepen of hun eigen gegevens bijhouden met behulp van aangepaste dashboards. Door patiënten dergelijke middelen te geven, helpt Medtronic LABS om alomtegenwoordige leemten in de gezondheidszorg over de hele wereld op te vullen.

Medtronic LABS realiseert zich dat in de meeste achtergestelde gemeenschappen een standaardaanpak voor de gezondheidszorg niet werkt. Medtronic LABS bepaalt samen met zorgteams die al in de lokale zorgsystemen zijn ingebed, de beste methode voor het bieden van kwaliteitszorg. LABS leidt deze teams en lokale zorgmedewerkers op om screenings en continue zorg voor chronische ziekten te bieden.

Een goed voorbeeld van de hyperlokale benadering van de gezondheidszorg door Medtronic LABS is op dit moment te zien in Bhutan. LABS werkt samen met de landelijke overheid, de VN-technologiebank en andere partners om kinderen te onderzoeken op gehoorverlies en continue zorg te bieden aan degenen die dat nodig hebben. Deze onderzoeken zullen plaatsvinden in ziekenhuizen, op scholen en in gemeenschappen in het hele land en maken gebruik van de draagbare onderzoeks- en digitale patiëntbeheertechnologieën van LABS.

quote outline

Ons doel is om via sectoroverstijgende samenwerking de hoge mate van versnippering van wereldwijde gezondheidsprogramma's te verminderen. We werken er continu aan onze samenwerking met overheden, lokale ondernemers, ngo's en zorgaanbieders te verbeteren en zo te voorkomen dat we dubbel werk doen."

 

–Anne Stake, Head of Strategy, Innovation, and Technology, Medtronic LABS

anne-stake-cir-por
A photo of African woman getting blood pressure taken outdoors

Uitbreiding van de wereldwijde toegang tot gezondheidszorg vereist doorzettingsvermogen en partners. Medtronic LABS beschikt over beide. Zo werkte LABS samen met de overheid van de Indiase deelstaat Kerala om betaalbare gezondheidsdiensten aan te bieden in openbare scholen. Tijdens het proefproject werden meer dan 1100 schoolkinderen gescreend op gehoorverlies. In Kenia werd door LABS Afya Dumu gelanceerd, een baanbrekend publiek-privaat partnerschap met het Keniase ministerie van volksgezondheid, drie lokale overheden, Novartis Global Health en Management Sciences for Health. Afya Dumu biedt langdurige ondersteuning aan patiënten met diabetes, hoge bloeddruk en andere comorbiditeiten. In het eerste jaar zijn in het kader van deze samenwerking meer dan 20.000 mensen gescreend.

En nu werkt LABS voor het eerst aan een betere toegang tot gezondheidszorg voor patiënten in kwetsbare gemeenschappen in de Verenigde Staten. Onlangs kondigde LABS samenwerkingen aan met Medtronic, Virtua Health en de Cherry Hill Free Clinic, om in Camden, New Jersey en daarbuiten chronische patiënten te helpen. De Cherry Hill Free Clinic wordt de eerste proeflocatie van LABS in de VS. Samen streven de organisaties naar een beproefd reproduceerbaar model, dat de maatstaf wordt voor lokale gezondheidszorg in de Verenigde Staten.

Medtronic LABS wil de gezondheidszorg van de toekomst vormgeven - een gezondheidszorg die rechtvaardig, op technologie gebaseerd en patiëntgericht is. En wel op deze manier:


SHRUTI:
Shruti, - Sanskriet voor 'wat wordt gehoord' - richt zich op oorziekten en gehoorverlies bij achtergestelde bevolkingsgroepen in India en Bhutan. In het model waarop deze dienstverlening is gebaseerd, worden lokale gezondheidswerkers ("community health workers"; CHW's) ingezet. Het model wordt mogelijk gemaakt dankzij decentrale diagnostiek, gehoorimplantaten en digitale tools.

PRERNA: Prerna - Sanskriet voor 'inspiratie' - is een uitgebreid zorgmodel voor Indiërs die leven met of het risico lopen op diabetes type 2, hoge bloeddruk en comorbiditeiten. Dit model wordt aangeboden in een groepssetting dicht bij huis.

AFYA DUMU: Afya Dumu - 'blijvende gezondheid' in het Swahili - is het resultaat van een baanbrekend publiek-privaat partnerschap in Kenia dat tot doel heeft een patiëntgericht, integraal zorgmodel op te zetten voor patiënten met chronische ziekten.

AKOMA PA: Akoma Pa - 'gezond hart' in het Twi - is een samenwerking van meerdere partijen in Ghana. Het doel is om mensen met hoge bloeddruk en diabetes levensveranderende gezondheidszorg te bieden.

PADAYON EN SAKAM: Padayon - 'vooruitgaan' in het Hiligaynon - transformeert de ervaring van patiënten op de Filippijnen via innovatieve dienstverlening. Sakam hanteert een vergelijkbare aanpak bij patiënten in Cambodja.

Tijdens de coronapandemie is duidelijk gebleken dat hoogwaardige gezondheidszorg niet altijd persoonlijk hoeft te worden verleend. Patiënten die deelnemen aan het Empower Health-programma van Medtronic LABS in Ghana en Kenia krijgen het beste van twee werelden. Ze krijgen virtuele zorg van artsen die op afstand hun gegevens kunnen bekijken, feedback kunnen geven en recepten kunnen uitschrijven. Ook kunnen ze regelmatig hun bloeddruk of suikerspiegel laten controleren door gezondheidswerkers op locaties van lokale partners of thuis.

  • 1 mln. patiënten gescreend
  • 30.000 levens van patiënten verbeterd
  • 2.000 zorgmedewerkers getraind

Het inzetten van technologie om ook kwetsbare gemeenschappen over de hele wereld te voorzien van hoogwaardige gezondheidszorg is een ambitieus en krachtig streven. Patiënten die deelnemen aan de LABS-programma's van Medtronic krijgen het beste van twee werelden. Door de passie en expertise van hun mensen te bundelen met de innovatieve medische technologie van Medtronic werken ze aan een gezondere en rechtvaardigere wereld voor iedereen.


  1. Noncommunicable diseases progress monitor 2020. Genève: Wereldgezondheidsorganisatie; 2020. Pagina 7. Licentie: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.