Er wordt nu een video gestart - Dokter in witte jas met stethoscoop, pratend met een kind, man en vrouw

MEDTRONIC IN DE WERELDWIJDE SAMENLEVING


Ingegeven door onze missie dragen onze werknemers bij aan de maatschappij.

Over goed burgerschap

INCLUSIE, DIVERSITEIT & GELIJKHEID

Een inclusieve cultuur en een divers personeelsbestand zijn essentieel voor onze innovatie en ons succes.

LEES MEER
Two women are talking while standing near a lab bench

Medtronic in de samenleving Bestuurs-, maatschap-pelijke en milieurapporten (ESG)

Bekijk de Engelstalige ESG-rapporten
Er wordt nu een video gestart - Vrijwilligerswerk tijdens Project 6

Bijdragen aan de maatschappij

Medtronic zet zich op veel gebieden in binnen de samenleving. Bijvoorbeeld via Project 6, een initiatief dat ieder jaar in juni plaatsvindt.
Meer over project 6 in Nederland

Mission in Motion

Onder het motto "Mission in Motion" heeft iedere werknemer bij Medtronic de mogelijkheid om persoonlijk een steentje bij te dragen aan de samenleving. Hiervoor bieden we als bedrijf diverse initiatieven.

Meer over Mission in Motion

Juni is Project 6-maand

In de zesde maand van het jaar geven onze medewerkers invulling aan het zesde beginsel van onze missie: "zich als bedrijf maatschappelijk verantwoord gedragen." Ze dragen bij aan de samenleving via vrijwilligerswerk, bloed- of gelddonaties of door hun talenten op een andere manier voor een goed doel in te zetten.

Meer over Project 6 in 2019

Duurzame bedrijfsvoering

Naast de positieve maatschappelijke invloed en de kwaliteit van onze producten en diensten is duurzaamheid ook een kernwaarde bij Medtronic.

Meer over deze kernwaarde
A photo of a female scientist using a lab machine.

AANDACHT VOOR DE SAMENLEVING

We ondersteunen gemeenschappen waar werknemers van Medtronic wonen en werken.

ONTDEK HOE WE IETS TERUGDOEN

AANDACHT VOOR DE WERKNEMERS

We stimuleren een gezonde werkplek waar iedereen meetelt en ertoe doet.

MEER INFORMATIE OVER ONZE CULTUUR

AANDACHT VOOR
ONZE WERELD

We zorgen voor onze planeet door onze impact op het milieu te minimaliseren.

LEES OVER ONZE INSPANNINGEN