Er wordt nu een video gestart - Four office workers in meeting room with bright windows smiling, OpenGraph image crop

Inclusie, diversiteit en gelijkheid In de samenleving

DIVERSITEIT STIMULEREN DOOR MIDDEL VAN INCLUSIE

Logo with text that says Proud 2020 Catalyst Award Winner, a blue C, and text that says Workplaces that Work for Women

Onze inspanningen voor een sterk inclusieve en diverse werkomgeving zijn essentieel voor het doel dat we voor ogen hebben. Werken in een dynamische, diverse en inclusieve omgeving geeft iedere werknemer de inspiratie, energie en creativiteit die nodig zijn om onze missie te verwezenlijken. Een sterk en verenigd Medtronic leidt tot zinvolle innovaties en krachtige oplossingen die onze partners helpen om betere patiëntresultaten te behalen en bij te dragen aan het menselijk welzijn.

Het GIDE-team (Global Inclusion, Diversity, and Engagement – wereldwijde inclusie, diversiteit en betrokkenheid) ondersteunt onze inspanningen om een divers personeelsbestand op te bouwen, evenals een cultuur die meer inclusief is. GIDE speelt een belangrijke rol bij het helpen behalen van onze diversiteitsdoelstellingen voor 2020 om de vertegenwoordiging van vrouwen in wereldwijde leidinggevende posities en etnisch divers talent in Amerikaanse managementposities te vergroten. Wat de betaling betreft , zijn wij van mening dat vrouwen en mannen gelijk beloond moeten worden voor hun werk. We voeren jaarlijks een uitgebreide analyse uit van de lonen van onze mannelijke en vrouwelijke werknemers om ongelijkheid te bestrijden.

Medtronic beschikt over wereldwijde Employee Resource Groups (ERG's) om fundamentele werknemersinitiatieven te stimuleren die zich richten op een gemeenschappelijke identiteit en het stimuleren van een cultuur van inclusiviteit. Om de loopbanen van vrouwen en werknemers van verschillende etnische groeperingen in de VS te bevorderen, heeft Medtronic vier diversiteitsnetwerken die werknemers ondersteunen om te slagen, op zowel professioneel als persoonlijk vlak, met doelstellingen die zijn afgestemd op onze bedrijfsstrategie.

Inclusie en diversiteit bij Medtronic Nederland

Een goed voorbeeld van hoe Medtronic betere bedrijfsresultaten door middel van meer diversiteit binnen de onderneming nastreeft, is de lancering van het Medtronic Women’s Network (MWN) in Nederland in 2016. Het doel van MWN is Medtronic op de kaart zetten als een aantrekkelijke werkplek voor vrouwen, waar zij worden gestimuleerd om zich te ontwikkelen en leiding te geven.

Uitgelichte verhalen

Headshots of 4 women

INTERNATIONALE VROUWENDAG

Vrouwen versterken onze innovatieve en inclusieve cultuur, dragen bij aan gemeenschappen over de hele wereld en maken van Medtronic een wereldleider op het gebied van medische technologie.

LEES HUN VERHALEN

Claudia Leenders IT Nederland

Vrouwen in IT:
Zorgen voor diversiteit, gericht op de toekomst

Diversiteit is een middel voor innovatie.

BEKIJK DE VIDEO (Engelstalig)

Woman holding notebook, standing in front of screen making presentation to two men

BEVORDEREN VAN VROUWELIJKE LEIDERS

Medtronic hanteert een holistische benadering om een inclusieve, diverse en rechtvaardige werkplek voor vrouwen op te bouwen.

ONTDEK HOE

beyond-initiatief om zij-instromers op de werkplek op te leiden

Carrièrekansen voor
zij-instromers dankzij
beyond-programma

Medewerkers hebben dankzij hun opleiding via beyond hun diploma behaald voor de
mbo-opleiding Logistiek Medewerker.

MEER INFORMATIE OVER BEYOND

Logo with text that says Proud 2020 Catalyst Award Winner, a blue C, and text that says Workplaces that Work for Women

Medtronic wint 2020 Catalyst Award

Het bedrijf krijgt wereldwijde erkenning voor zijn inspanningen om de inclusie van vrouwen te bevorderen en hen aan te moedigen om leidinggevende functies te bekleden.

MEER OVER DE CATALYST AWARD (Engelstalig)