Medtronic heeft zich verplicht tot een veilige en ecologisch duurzame bedrijfsvoering. Dit is in overeenstemming met de missie van Medtronic, de gedragscode en de milieu-, gezondheids-, veiligheids- en duurzaamheidsvisie (Environment, Health, Safety & Sustainability - EHS & S). De bedrijfsvoering bevordert de gezondheid van onze medewerkers, klanten, gemeenschap en het milieu en voldoet aan de wereldwijde eisen voor milieu, gezondheid en veiligheid. Het doel van dit beleid is om de principes van het milieu-, gezondheids- en veiligheidsprogramma uit te voeren. Regionale en bedrijfsnormen ondersteunen deze principes.

Naleving / Compliance

Medtronic zal voldoen aan alle milieu-, arbo-, en veiligheidswetten die van toepassing zijn. Bovendien zal Medtronic voldoen aan de regelgeving, aan de milieu-, gezondheids-, veiligheids- en duurzaamheidsnormen van Medtronic. Dat geldt ook voor andere richtlijnen die de organisatie onderschrijft, met betrekking tot gerelateerde aspecten of gevaren. Medtronic zal audits uitvoeren en waarborgen dat deze eisen worden nageleefd.

Continu verbeteren

Medtronic EHS & S zal doelstellingen en richtlijnen opstellen in samenwerking met de bedrijfsdivisies en regio's, met als doel onze prestaties continu te verbeteren en via Medtronic Corporate Communications openbaar te rapporteren over onze vooruitgang. De EHS & S-normen van Medtronic zullen controlemaatregelen omvatten en een cultuur promoten die EHS-prestaties van wereldklasse nastreeft en ondersteunt.

Bedrijfsvoering

Medtronic zal milieu, arbo en veiligheid (EHS) integreren in de bedrijfsvoering, met als doel de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en gemeenschappen proactief te garanderen, terwijl ook milieuvriendelijke duurzame initiatieven worden bevorderd. In het bijzonder vereist Medtronic dat een EHS-evaluatie wordt geïntegreerd in productontwerp, productie- en distributieprocessen en -diensten. Zodoende kunnen EHS-risico’s verminderen. Ook kunnen EHS-prestaties van onze activiteiten verbeteren, evenals producten en verpakkingen gedurende hun hele levenscyclus en kan vervuiling worden tegengegaan.

Milieu- en klimaatverandering

Medtronic zal afval en emissies minimaliseren, materialen hergebruiken en recyclen, het gebruik van duurzame energie bevorderen, de uitstoot van broeikasgassen verminderen en waar mogelijk energie en water besparen om onze impact op het milieu te minimaliseren.

Gezondheid en veiligheid

Medtronic EHS & S zal gezondheids- en veiligheidsnormen opzetten en invoeren die een veilige en gezonde werkplek creëren door continu de gevaren en risico's te beperken met het oog op het voorkomen van letsel op de werkplek en ziekte.

Communicatie en opleiding

Medtronic EHS & S zal dit beleid communiceren naar werknemers, klanten, aandeelhouders, leveranciers, de gemeenschap en andere belanghebbenden. De EHS & S-normen van Medtronic, procedures en andere middelen stellen werknemers in staat om dit beleid in de praktijk uit te voeren en ‘best practices’ binnen heel Medtronic te delen, om zodoende voortdurende verbeteringen te bevorderen en de milieu-, gezondheids- en veiligheidsprestaties te verbeteren.

Klachten

Klachten met betrekking tot het milieu kunt u aan ons doorgeven via de contactpagina op deze website.