Er wordt nu een video gestart - Bakken Research Center

Medtronic Bakken Research Center
Download informatie over BRC

Medtronic richtte in 1987 het Bakken Research Center (BRC) op in Maastricht. Het ging van start met 45 werknemers en heeft tegenwoordig meer dan 400 internationale talenten van 35 verschillende nationaliteiten in dienst.

BRC is uniek vanwege de vele specialisaties en expertise op één locatie – dit bevordert interacties op gebieden waar ze elkaar kruisen, zoals bijvoorbeeld werken voor meerdere divisies van Medtronic en het delen van kennis en ‘best practices’. Maar BRC is ook uniek omdat het een leidende rol speelt bij het bevorderen van het op de markt brengen van therapieën van Medtronic – van idee tot marktacceptatie.

BRC is een van de grootste R&D-centra van Medtronic buiten de VS. In de afgelopen jaren stond het BRC aan de wieg van belangrijke medische innovaties, zoals tweekamer-pacemakers, sacrale neuromodulatie, cardiale resynchronisatietherapie en
diepe hersenstimulatie. We onderscheiden ons op het gebied van therapie-innovatie, vergaring van klinisch en economisch bewijs, verkrijgen van goedkeuring door regelgevende instanties en leveren van vertalingen.

Medtronic Bakken Research Center - (02:46)

Medtronic richtte in 1987 het Bakken Research Center (BRC) op in Maastricht. Het ging van start met 45 werknemers, en tegenwoordig werken er meer dan
400 internationale talenten.
Meer informatie Less information (see less)

Research & Technology

We Think Design Build at BRC

Research & Technology (R&T) levert een unieke bijdrage op het gebied van productinnovatie en wetenschappelijke ondersteuning in samenwerking met innovatieve onderzoekers in Europa.

R&T bestaat uit een multifunctioneel team met veel verschillende dagelijkse activiteiten. Van idee voor een product tot eerste toepassing op de mens, en wereldwijde ondersteuning op het gebied van medische innovaties. De activiteiten zijn o.a. onderzoek naar klinische haalbaarheid, datawetenschap, ontwikkeling van software en algoritmes, mechanical engineering, sensorontwikkeling en Eureka, ons samenwerkingsplatform voor het indienen van ideeën door artsen en medische ingenieurs. Om nieuwe toepassingen en therapieën in kleine hoeveelheden te introduceren voert R&T ook tests uit.

De R&T-afdeling van BRC omvat een multidisciplinair, hooggekwalificeerd team van experts die snel producten van hoge kwaliteit kunnen produceren om nieuwe therapieën op de markt te brengen, die meehelpen om de positie van Medtronic als toonaangevend bedrijf binnen de medische-hulpmiddelensector te versterken.

We werken nauw samen met de academische wereld, het bedrijfsleven en overheden (Triple Helix). Samenwerking draagt uiteindelijk bij aan het verder ontwikkelen van de medische technologie en het verbeteren van de economische en patiëntresultaten. De centrale ligging van het Bakken Research Center binnen de EU biedt kansen voor onderlinge samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van Open Innovatie.

Regulatory Affairs

We zijn de experts binnen de regio Europa, Midden-Oosten en Afrika (EMEA) voor klinische regelgeving, CE-certificering, landenondersteuning en planning en radiofrequentie. Regulatory Affairs biedt centrale ondersteuning en advies op het gebied van regelgeving voor klinische onderzoeken en klinische databehoeften, het verkrijgen van CE-goedkeuring, waaronder key-accountmanagement van aangemelde instanties en productregistraties.

Regulatory biedt divisiebrede regelgevende oplossingen, strategieën en ondersteuning om de beschikbaarheid van therapieën en diensten aan patiënten te garanderen en te behouden. Ze houden daarbij rekening met alle relevante landspecifieke voorschriften. Wereldwijd vinden radiofrequentieregistraties plaats om aan de behoeften van de verschillende divisies te voldoen. Het pre-market-team van Regulatory Affairs EMEA dat is gevestigd in het Bakken Research Center, faciliteert – net als teams bij andere Europese vestigingen van Medtronic – zijn diensten door samen te werken met aangemelde instanties, bevoegde autoriteiten en agentschappen.

CLINICAL

Klinisch onderzoek speelt een essentiële rol bij de ontwikkeling van producten en therapieën die Medtronic helpen zijn missie te vervullen: pijn verlichten, gezondheid herstellen en levens verlengen.

We beschikken over een uitgebreid aanbod aan klinische expertise: van strategische bewijsplanning tot klinische ondersteuning die resulteren in klinisch en economisch bewijs. Het doel hiervan is om patiënten, artsen, ziekenhuizen en alle andere belanghebbenden over de hele wereld van dienst te zijn.

De studieresultaten en wetenschappelijke publicaties van BRC worden gebruikt voor het verkrijgen van therapiegoedkeuring door regelgevende instanties en vergoeding van onze producten door ziektekostenverzekeraars in Europa, Japan, China en de VS. Tevens worden de studieresultaten gepubliceerd in de diverse vakbladen.

Medtronic Translations

Medtronic Translations Team

Medtronic Translations-team

Medtronic Translations biedt een breed scala aan diensten aan, variërend van vertalingen van documenten, localisatie van gebruikersinterfaces en tolken tot advies over stylesheet-ontwikkeling, globalisatiestrategie en het toetsen van ontwerpen. Medtronic Translations is de partner in globalisatie voor content-ontwerpers binnen Medtronic. Het team is gevestigd in het BRC, Mounds View en Californië en werkt samen met de divisies van Medtronic om inhoud te creëren in meer dan 34 talen die wereldbreed kan worden gebruikt.

VALUE-BASED HEALTHCARE: OUTCOMES EVIDENCE, ANALYTICS & RESEARCH

Driving Toward Data-Driven Healthcare

BEKIJK DE VIDEO
(ENGELSTALIG)

Medtronic zet zich in om een leidende en pioniersrol in te nemen wat betreft een op waarde gebaseerde gezondheidszorg (Value-Based Healthcare - VBHC).

Momenteel zijn onze bedrijfsmodellen gebaseerd op de allerbeste technologieën, die worden gestaafd door hun resultaten. In de nabije toekomst streeft Medtronic ernaar dat zijn omzet gebaseerd is op patiëntresultaten die het gevolg zijn van innovatieve technologieën en diensten.

Om VBHC op grote schaal te implementeren zet Medtronic zijn talenten en bronnen in die bekend zijn met gegevens en analyses van resultaten. Zij ondersteunen verschillende ‘value-based’ initiatieven om hier resultaat mee te behalen. Deze bronnen bevinden zich in onze klinische, onderzoeks- en wetenschappelijke organisatie. Via ons Center of Excellence in Outcomes Evidence, Analytics & Research (bewijs van resultaten, analyse & research) ontvangen verschillende regio’s en divisies al resultaat-specifieke VBHC-ondersteuning. Het Center of Excellence helpt mee om onze talenten, vaardigheden, kennis en middelen bij BRC in te zetten om VBHC-initiatieven mogelijk te maken.

Contact

Medtronic Bakken Research Center
Endepolsdomein 5
6229 GW Maastricht
Nederland
Tel.: +31 (0)43-356 6566
Fax: +31 (0)43-361 6542
E-mail: bakkenresearchcenter@medtronic.com

Routebeschrijving