Passende zorg centraal in samenwerking Maastricht UMC+ en Medtronic

Cardioloog Twan van Stipdonk en Medtronic-consultant Stijn Schretlen

Medtronic-consultant Stijn Schretlen en cardioloog Twan van Stipdonk

Het Maastricht UMC+ en Medtronic verstevigen hun samenwerking om de hoogwaardige zorg duurzaam, toegankelijk en betaalbaar te houden. Onlangs tekenden dr. Helen Mertens, bestuursvoorzitter van het Maastricht UMC+, en ir. Henk Westendorp, senior Country Director Benelux van Medtronic, daartoe een hernieuwde, strategische samenwerkingsovereenkomst voor vijf jaar. Daarmee wordt de reeds bestaande samenwerking verder uitgebouwd en bestendigd. Eerder dit jaar werd, samen met de Universiteit Maastricht, ook nog een overeenkomst gesloten voor verdere samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie.

De gezondheidszorg staat onder grote druk. De zorgvraag neemt toe, terwijl de beschikbare capaciteit beperkt is. In het Integraal Zorgakkoord is passende zorg dan ook niet voor niets het centrale thema. Zorg die effectief is, uitgaat van gezondheid in plaats van ziekte, zo dicht mogelijk bij de patiënt wordt georganiseerd en met beperking van zorgkosten. Tegen die achtergrond werken het Maastricht UMC+ en Medtronic, met zijn Integrated Health Solutions, al ruim tien jaar samen aan innovatieve oplossingen om zorgprocessen in het ziekenhuis duurzaam en effectief in te richten. Inmiddels worden de vruchten geplukt van deze beweging naar waardegedreven zorg.

Efficiënter proces en betere uitkomsten voor de patiënt
Zo hebben beide organisaties inmiddels ruime ervaring in het verbeteren van de ervaring van patiënten en de professionals in het ziekenhuis door het optimaliseren van zorgprocessen in het Hart+Vaat Centrum. Door exact in kaart te brengen hoe iedere patiënt zijn reis door het ziekenhuis maakt en de beschikbare data slim te analyseren en te benutten, worden wacht- en operatietijden verkort, de patiëntervaring verbeterd en zorgkosten bespaard. Een goed voorbeeld daarvan is de herinrichting van het zorgpad bij hartfalenpatiënten die een pacemaker of ICD krijgen (lees hier het verhaal van ervaringsdeskundige Frans Masthoff). Daarbij werd onder meer het ‘one-stop-shop’ principe geïntroduceerd en werd een gespecialiseerd verpleegkundige in een coördinerende rol gezet (in plaats van de cardioloog). Met als resultaat een halvering van de opnameduur en snellere doorloop van verwijzing tot behandeling (lees meer). Bovendien blijkt uit in 2022 gepubliceerde onderzoeksresultaten dat het zorgpad heeft geleid tot betere uitkomsten: patiënten werden minder vaak in het ziekenhuis opgenomen voor hun hartfalen én leefden langer dan de patiënten zonder zorgpad.

Nieuwe thema’s
Binnen de verlenging van de samenwerking staan vier thema’s centraal: hart- en vaatziekten, neuroscience (specifiek de overactieve blaas), OK van de toekomst en diabeteszorg. Thema’s waar beide partijen reeds veel kennis en expertise in bezitten. Binnen al deze thema’s wordt gekeken naar hoe de zorgprocessen geoptimaliseerd kunnen worden, onder meer door de introductie van digitale innovaties, het beter benutten van data en het gebruik van dashboards.

‘Schreeuw om innovatie’        
Maastricht UMC+ bestuursvoorzitter dr. Mertens ziet binnen deze thema’s volop kansen om de komende jaren verder te bouwen aan het verduurzamen van de zorg: “Het is een gegeven dat we met dezelfde capaciteit meer patiënten moeten bedienen in de toekomst. Dat schreeuwt om innovatieve oplossingen en verdere digitalisering. Als academisch ziekenhuis zijn we dat ook aan onze stand verplicht. Samen met Medtronic hebben we inmiddels bewezen dat we onze processen zodanig kunnen inrichten dat het tal van voordelen voor patiënten oplevert tegen lagere zorgkosten.” Westendorp sluit zich daarbij aan: “Medtronic heeft wereldwijde ervaring met het verbeteren en transformeren van de zorg. Ook beschikken we over steeds meer kennis en inzicht, onder andere dankzij onze technologische innovaties en data. De combinatie van die inbreng en de expertise en ambities van het ziekenhuis, leiden al jaren tot significante verbeteringen. Daarmee staat het MUMC+  op zijn beurt internationaal model voor andere ziekenhuizen. Een mooi voorbeeld van waar samenwerking in de zorg toe kan leiden.”