Wat is boezem-fibrilleren?

Boezemfibrilleren

Bij boezemfibrilleren, ook wel atriumfibrilleren of atriale fibrillatie (AF) genoemd, is er sprake van een onregelmatige en vaak zeer snelle hartslag. Hierdoor kunnen symptomen ontstaan als hartkloppingen (palpitaties), vermoeidheid en kortademigheid. Het is belangrijk dat boezemfibrilleren wordt behandeld, aangezien deze aandoening een beroerte kan veroorzaken en een negatieve invloed op uw kwaliteit van leven kan hebben. De aandoening is op zichzelf niet levensbedreigend, maar mensen met AF hebben vijf tot zeven keer meer kans op het ontwikkelen van bloedstolsels en een beroerte. Gelukkig kan AF worden behandeld, namelijk met medicijnen, door toepassing van cardioversie (een speciaal soort elektrische schok), of door ablatie middels een operatieve ingreep.

Definitie

Boezemfibrilleren treedt op wanneer de bovenste kamers van het hart, de boezems of atria, beginnen te fibrilleren. Dat wil zeggen dat ze heel snel en onregelmatig gaan samentrekken. Het bloed wordt dan niet efficiënt naar de rest van het lichaam gepompt, waardoor u zich zwak of vermoeid kunt voelen, of een onaangenaam gevoel in de hartstreek kunt krijgen als gevolg van de zeer snelle of onregelmatige hartslag.

Bekijk een animatie over boezemfibrilleren (AF)

Er zijn verschillende typen boezemfibrilleren:

 • Paroxismaal (af en toe optredend) – Een type boezemfibrilleren dat een aantal seconden tot zelfs dagen aanhoudt, en vervolgens vanzelf stopt.
 • Persisterend – Een type boezemfibrilleren dat niet vanzelf stopt maar alleen als medicijnen of een speciaal type elektrische schok (cardioversie) wordt toegediend om het normale ritme van het hart te helpen herstellen.
 • Permanent – Boezemfibrilleren is voortdurend aanwezig en kan niet met medicijnen of cardioversie worden verholpen.

Oorzaken

De oorzaken van boezemfibrilleren zijn vaak niet duidelijk. In sommige gevallen wordt boezemfibrilleren veroorzaakt door een aangeboren hartafwijking of door een beschadiging van de hartstructuur als gevolg van een hartaanval of een probleem met een hartklep. Boezemfibrilleren kan ook ontstaan bij mensen die verder een normaal hart hebben.

Symptomen

Sommige mensen ervaren de volgende symptomen van boezemfibrilleren:

 • hartkloppingen, ook wel palpitaties genoemd, waarbij het hart onregelmatig klopt of bonkt
 • het gevoel dat het hart op hol slaat
 • onaangenaam gevoel of pijn op de borst
 • flauwvallen of licht gevoel in het hoofd
 • vermoeidheid, kortademigheid of zwakte

Andere mensen hebben geen klachten en krijgen tijdens een bezoek aan hun arts te horen dat ze boezemfibrilleren hebben. Ook als u geen klachten heeft, is boezemfibrilleren een ernstige medische aandoening. Het behandelen van AF kan een beroerte, vermoeidheid en hartfalen voorkomen.

Maak een afspraak met uw arts als u symptomen van boezemfibrilleren ervaart. Hij of zij kan dan vaststellen of er wel of geen sprake is van AF.

Risicofactoren

Om boezemfibrilleren mogelijk te helpen voorkomen, zijn er bepaalde risicofactoren die door uzelf kunnen worden beïnvloed.

Beïnvloedbare risicofactoren
 • Hoog cholesterol
 • Hoge bloeddruk
 • Roken
 • Overgewicht
 • Cafeïne
 • Overmatig alcoholgebruik
 • Te weinig lichaamsbeweging
 • Bepaalde medicijnen
 • Slaapapneu
Niet-beïnvloedbare risicofactoren
 • Ziektegeschiedenis in de familie
 • Ouderdom
 • Aangeboren hartstoornissen
 

Diagnose

Het ontdekken van boezemfibrilleren en de ernst ervan vaststellen, kan lastig zijn. Uw arts kan één of meerdere van de volgende onderzoeksmethoden uitvoeren om te bepalen of u boezemfibrilleren heeft:

 • elektrocardiogram (ECG)
 • inspanningstest
 • elektrofysiologisch onderzoek
 • monitoringsapparatuur voor een langere termijn
  • eventrecorder: kleine monitor die bijvoorbeeld als armband kan worden gedragen, voor de registratie van ECG's gedurende maximaal een maand
  • Holter-monitor (24 tot 72 uur durend ECG)
  • implanteerbare hartmonitor: een mini-hartmonitor die onder de huid wordt geïmplanteerd en gedurende maximaal drie jaar permanent uw hartritme registreert

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.