Wat is katheterablatie?

Boezemfibrilleren

Katheterablatie is een minimaal-invasieve procedure waarbij de arts een flexibele dunne buis (katheter) inbrengt via een bloedvat naar uw hart om elektrische prikkels in het hartweefsel die het ritme verstoren, te blokkeren (ablatie).

Als u boezemfibrilleren heeft en niet goed reageert op medicatie, kan uw arts u behandeling met katheterablatie adviseren.

Katheterprocedures

Het doel van katheterablatie voor boezemfibrilleren is voorkomen dat ongewenste elektrische signalen zich van de longaders (grote bloedvaten die bloed van de longen naar de linkerboezem van het hart vervoeren) naar de boezems (bovenste kamers van het hart) verplaatsen. De standaard ablatietechniek om dit te bereiken is isolatie van de longaders. Tijdens de procedure worden katheters gebruikt om deze abnormale elektrische geleiding te onderbreken (ablatie), en de verspreiding van de signalen en daarmee het ontstaan van boezemfibrilleren te voorkomen.

Voor de ablatie kunnen verschillende katheters, instrumenten en technieken worden gebruikt. Over het algemeen zijn deze onder te verdelen in twee hoofdgroepen, afhankelijk van welk type energie ze toepassen.

  1. Radiofrequente (RF-)ablatie maakt gebruik van warmte.
  2. Cryoablatie werkt op basis van koude.

Radiofrequente (RF-)ablatie

Nadat duidelijk is welk weefsel in de longaders het boezemfibrilleren of de onregelmatige hartslag veroorzaakt, verhit de ablatiekatheter met radiofrequente energie het hartweefsel. Hierdoor wordt de afwijkende geleidingsroute geblokkeerd en kan verdere doorgeleiding van elektrische prikkels ‒ die boezemfibrilleren veroorzaken ‒ niet meer plaatsvinden.


Cryoablatie

Bij cryoablatie wordt een vloeibaar koelmiddel in de katheter gebracht om het uiteinde (tip) van de katheter te koelen. Hierdoor bevriest het geselecteerde weefsel bij de ingang van de longaders, waardoor dit wordt beschadigd. Er vormt zich littekenweefsel dat geen elektrische prikkels meer doorgeeft en waardoor het normale ritme van het hart niet langer wordt verstoord.

Of er nu warmte of koude wordt gebruikt, het doel van katheterablatie is om de elektrische cellen die het boezemfibrilleren veroorzaken, te beschadigen of te blokkeren. Uw arts kan bepalen welk type katheterablatie het meest geschikt is voor uw aandoening.


Meenemen bij uw beslissing

Hoewel veel patiënten baat hebben bij een katheterablatie, kunnen de resultaten verschillen. Net als elke medische ingreep zijn er voordelen en risico's aan verbonden. Uw arts kan u helpen met de beslissing of katheterablatie geschikt is voor u.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.