Honkbal spelen

Wat is een neusbijholte-ontsteking?

Neusbijholteontsteking (sinusitis)

U kent het gevoel: loopneus, hoofdpijn, verstopte bijholtes. Is het slechts een verkoudheid? Of is het iets ernstigers? Als het een neusbijholteontsteking is, is dat een veel ernstigere aandoening. Om mensen met deze aandoening te kunnen helpen, werkt Medtronic hard aan de ontwikkeling van effectieve behandelingsmethoden voor chronische bijholteontstekingen.

Definitie

De bijholtes zijn benige, met lucht gevulde holtes in uw gezicht en schedel. Een bijholteontsteking, ook sinusitis genoemd, is een ontsteking van het zachte weefsel in de bijholtes.

Er zijn twee soorten bijholteontsteking: kortdurend of langdurig. Een kortdurende of acute bijholteontsteking kan optreden na een verkoudheid, een allergische reactie of door luchtvervuiling. Een langdurige of chronische bijholteontsteking duurt langer dan twaalf weken.

Oorzaken

Artsen classificeren de oorzaken van een neusbijholteontsteking als volgt:

  • Afwijkende lichaamsbouw – Dit omvat bijvoorbeeld een afwijkend tussenschot of vergrote neusschelpen.
  • Levensfase/leefstijlkeuzes – Hieronder vallen zwangerschap, werken met kinderen en roken.
  • Ontstekingen en infecties – Dit zijn bacteriële en virale infecties, schimmelinfecties, allergieën en poliepen.
  • Ontwikkelingsstoornissen – Bijvoorbeeld taaislijmziekte (cystic fibrosis)
  • Tumoren in neus en bijholtes – Hierdoor kunnen belangrijke afvoerkanalen geblokkeerd worden.

Waarom worden bijholteontstekingen chronisch?

Sommige mensen blijven ondanks herhaalde medicatie, operaties en andere behandelingen last houden van bijholteontstekingen.1-3 Uit onderzoeken blijkt dat bacteriën de oorzaak zijn en dat conventionele therapieën geen langdurige verlichting bieden voor deze patiënten.4-5

Symptomen

Verstopte bijholtes, een loopneus en druk of pijn aan het gezicht of hoofdpijn kunnen op een verkoudheid wijzen. Als het snot echter geel of vlekkerig is, heeft u mogelijk een bijholteontsteking.

Door chronische bijholteontstekingen kan uw levenskwaliteit afnemen en kunt u zich constant moe voelen. Als u astma heeft kunnen bijholteontstekingen dit erger maken.

Risicofactoren

Door de volgende factoren kan het risico op een bijholteontsteking toenemen:

  • zwemmen in vervuild water (hierdoor komen er bacteriën in uw bijholtes terecht);
  • veel contact met jonge kinderen (hierdoor wordt u blootgesteld aan meer verkoudheden en bacteriële infecties);
  • roken of meeroken (hierdoor wordt het weefsel in uw neus dikker, wordt de slijmafvoer vertraagd en kunnen bacteriën groeien).

Diagnose

Uw arts zal vragen naar uw symptomen en medische voorgeschiedenis. Hij/zij zal uw gezicht onderzoeken om te kijken of er gevoelige bijholteopeningen zijn. Een CT-scan kan soms ook nuttig zijn.

Als uw symptomen niet afnemen na de behandeling die de huisarts voorgeschreven heeft, wordt u doorverwezen naar een specialist (kno-arts). De kno-arts (keel-, neus- en oorarts) gebruikt een neusendoscoop om in uw neus naar verstoppingen te zoeken. Een endoscoop is een heel dun instrument met een lampje aan het uiteinde, net als een kleine telescoop.

Referenties

1

Cannady, et al. Comparison of delivery of topical medications to the paranasal sinuses via "vertex-to-floor" position and atomizer spray after FESS. Oto Head and Neck 2005; 133(5):735-740.

2

Ho CY, Chan KT. Effects of intranasal steroid spray in bacterial culture of chronic rhinosinusitis. Am J Rhinol Allergy 2009; 23(4): 405-408.

3

Hepworth EJ, et al. Nationwide survey on the use of image-guided functional endoscopic sinus surgery. Otolaryngol Head Neck Surg 2006; 135(1): 68-73.

4

Jervis-Bardy J, Foreman A, Field J, Wormald PJ. Impaired mucosal healing and infection associated with Staphylococcus aureus after endoscopic sinus surgery. Am J Rhinol Allergy 2009; 23(5):549.

5

el-Fiky LM, Khamis N, Mostafa Bel D, Adly AM. Staphylococcal infection and toxin production in chronic rhinosinusitis. Am J Rhinol Allergy 2009; 23(3):264-267

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.