Honkbal spelen

Wat is septoplastie met turbinoplastie?

Neusbijholteontsteking (sinusitis)

Een correctie van het neustussenschot (septoplastie) en de verwijdering van overtollig weefsel (turbinoplastie) worden hoofdzakelijk uitgevoerd om de ademhaling en de afvoer van vocht uit de bijholtes te verbeteren.

Het neustussenschot (septum) is de kraakbenige wand tussen de twee zijden van uw neus. Het biedt steun aan de neus en regelt de luchtstroom. Het neustussenschot hoort recht te zijn, maar is dat soms niet door een verwonding of andere factoren. Door een scheef of afwijkend neustussenschot kan het lastig zijn door de neus te ademen en kan de juiste afvoer van vocht belemmerd worden. Hierdoor heeft u een grotere kans op een bijholteontsteking.

Een scheef of krom neustussenschot leidt vaak tot vergrote neusschelpen. Dit kan de ademhaling bemoeilijken en de normale bijholtedrainage verhinderen.

De neusschelpen zijn kwetsbare, benige, schelpvormige structuren in de neus. Het slijmvlies van de neusschelpen is erg belangrijk omdat het de ingeademde lucht filtert en bevochtigt voordat deze in de longen terechtkomt, en uw neus vochtig houdt.

Als uw neustussenschot scheef staat, is één helft van de binnenkant van uw neus groter. De neusschelpen kunnen zich aanpassen door ook groter te worden, waardoor de verstopping erger wordt. Daarom wordt vaak een septoplastie met turbinoplastie uitgevoerd.

Tijdens een septoplastie zet de kno-arts het neustussenschot recht, zodat lucht op normale wijze door de beide zijden van uw neus kan stromen. Het doel van een turbinoplastie is het verkleinen van de neusschelpen op dusdanige wijze dat de ademhaling en de afvoer van vocht uit de bijholtes verbeterd worden, terwijl er voldoende weefsel behouden blijft voor een normale werking van de neusschelpen.

Een speciaal hiervoor ontworpen instrument, de microdebrider, is voorzien van een kleine gebogen punt waardoor de chirurg het instrument goed kan gebruiken op de plaats waar hij het nodig heeft voor het rechtzetten van het neustussenschot en het verkleinen van de neusschelpen. Met dit instrument is het mogelijk om erg nauwkeurig te werken, waardoor de kans op het verwijderen van te veel weefsel en het veroorzaken van ongewenste complicaties verkleind wordt.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.