Wie komt er in aanmerking voor implanteerbare hartmonitor?

Flauwvallen (onverklaarbaar)

Sommige oorzaken van onverklaarbaar flauwvallen zijn onschuldig en andere zijn ernstig. Oorzaken die te maken hebben met het hart, waaronder een abnormale hartritme, zijn de meest ernstige oorzaken van flauwvallen.

Een implanteerbare hartmonitor registreert uw hartactiviteit gedurende 24 uur per dag, 7 dagen per week en dit maximaal 3 jaar*. Uw arts gebruikt de opgeslagen informatie om te bepalen of de oorzaak van uw onverklaarbaar flauwvallen te maken heeft met een eventuele hartritmestoornis. Nadat uw arts de oorzaak heeft gevonden, besluit hij/zij welke behandeling het meest geschikt is voor u.

Beantwoord de volgende vragen en ontdek of uw symptomen typisch zijn voor patiënten die baat kunnen hebben bij een implanteerbare hartmonitor:

  • Bent u meer dan eens flauwgevallen zonder de oorzaak ervan te weten?
  • Heeft u gedurende een langere periode last gehad van onregelmatig, onvoorspelbaar flauwvallen?
  • Zijn er bij u diagnostische tests uitgevoerd om de oorzaak van het flauwvallen te achterhalen zonder dat dit iets heeft opgeleverd?
  • Wordt u zonder bevredigend resultaat behandeld voor flauwvallen, bijvoorbeeld door middel van medicijnen of adviezen voor veranderingen in uw leefstijl?
  • Heeft u voor of na het flauwvallen last van hartkloppingen of een onregelmatige hartslag?
  • Komt flauwvallen zonder diagnose of plotselinge hartstilstand voor in uw familie?

Als u op één of meer vragen "ja" heeft geantwoord, bespreek dan met uw arts of u doorverwezen kunt worden naar een cardioloog of elektrofysioloog. Deze specialisten kunnen vaststellen of het onverklaarbaar flauwvallen te maken heeft met een afwijkend hartritme.

Als uw arts vermoedt dat het flauwvallen wordt veroorzaakt door een hartaandoening, moeten er een of meerdere diagnostische tests uitgevoerd worden om meer gegevens over uw hart te verzamelen alvorens een implanteerbare hartmonitor wordt aanbevolen.

Veel patiënten hebben baat bij het gebruik van een implanteerbare hartmonitor, maar de resultaten kunnen variëren. Uw arts kan u helpen beslissen of dit de beste optie voor u is.

*

Gebaseerd op de gebruiksinstellingen die vermeld staan in de artsenhandleiding van de implanteerbare Reveal LINQ®-hartmonitor

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.