Uw medisch team voor de implantatie van uw hartmonitor

Flauwvallen (onverklaarbaar)

Er kunnen diverse oorzaken zijn voor uw flauwvallen. En dus zijn er ook veel verschillende medisch specialisten die een diagnose kunnen stellen wat betreft uw flauwvalaanvallen. Uw arts kan u doorverwijzen naar een specialist voor verder onderzoek. De specialisten nemen contact op met uw huisarts om samen de oorzaak van uw onverklaarbaar flauwvallen te helpen vaststellen.

Zorg dat u voorbereid bent voordat u naar een specialist gaat om de specifieke kenmerken van uw flauwvalaanvallen te bespreken. Specialisten die u mogelijk bezoekt, zijn onder andere:

  • cardioloog – een arts gespecialiseerd is in de diagnose, behandeling en preventie van hart- en vaatziekten;
  • elektrofysioloog – een cardioloog die gespecialiseerd in de diagnose en behandeling van abnormale hartritmes, zoals wanneer het hart te snel slaat, te langzaam of op een inefficiënte manier bloed rondpompt;
  • neuroloog – een arts die gespecialiseerd is in de diagnose, behandeling en het onder controle houden van aandoeningen van de hersenen en het zenuwstelsel;
  • epileptoloog – een neuroloog die gespecialiseerd is in de diagnose en behandeling van epilepsie.

Het is belangrijk om met de zorgverleners in uw medisch team te praten over de tests en ingrepen die ze hebben aanbevolen. Spreek uw bezorgheid uit als u die heeft, en stel vragen als u iets niet helemaal begrijpt.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.