Voordelen en risico's – implanteerbare hartmonitor

Flauwvallen (onverklaarbaar)

Voordelen

Uw arts kijkt naar uw hartritme van vóór, tijdens en na het flauwvallen en aan de hand daarvan kan hij/zij vaststellen of het flauwvallen te maken heeft met een hartritmestoornis. Onderzoeken tonen aan dat de oorzaak van onregelmatig flauwvallen vaker vastgesteld wordt met een implanteerbare hartmonitor dan met de traditionele onderzoeksmethoden.1

Als voor het flauwvallen een oorzaak gevonden wordt die met het hartritme te maken heeft, kan uw arts op basis van de exacte oorzaak een behandeling voorstellen. Als uw hartritme niet de oorzaak is van het flauwvallen, kan uw arts verder zoeken naar andere mogelijke oorzaken van uw symptomen.

Meer: Implanteerbare Reveal LINQ®-hartmonitor

Risico's

Aan alle chirurgische ingrepen zijn risico's verbonden. Omdat de hartmonitor onder uw huid wordt geïmplanteerd, bestaat er een klein risico op infectie en/of is er een kleine kans dat u overgevoelig bent voor de materialen van de hartmonitor. Bespreek de mogelijke risico's met uw arts.

Referentie

1

Krahn A, Klein G, Yee R, et al. Randomized Assessment of Syncope Trial. Conventional diagnostic testing versus a prolonged monitoring strategy. Circulation. 2001;104:46-51.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.