Wat is een implanteerbare hartmonitor?

Flauwvallen (onverklaarbaar)

 
Implanteerbaar Reveal LINQ-hartmonitorsysteem

Een implanteerbare hartmonitor is een klein staafvormig implantaat dat uw hartslag continu monitort en vervolgens automatisch, of na het gebruik van een persoonlijke afstandsbediening ‒ de Patient Assistant ‒ gegevens registreert. Het hartimplantaat wordt tijdens een eenvoudige ingreep vlak onder de huid in het bovenste gedeelte van uw borst in de buurt van het hart geïmplanteerd.

De implanteerbare hartmonitor wordt geprogrammeerd om uw hartactiviteit constant te bewaken en op te slaan in de vorm van een elektrocardiogram (ECG). Wanneer u dreigt flauw te vallen, moet u ‒ of een familielid dat in de buurt is ‒ onmiddellijk de persoonlijke Patient Assistant boven de hartmonitor plaatsen en op de knop drukken.

Hierdoor registreert het implantaat de hartactiviteit van vóór, tijdens en na het onverklaarbaar flauwvallen. Een implanteerbare hartmonitor kan ook zo geprogrammeerd worden dat een abnormaal hartritme automatisch geregistreerd wordt. Door de gegevens uit uw implanteerbare hartmonitor te vergelijken met de gegevens die zijn geregistreerd na het drukken van de knop op de Patient Assistant, is er een grotere kans dat uw arts kan vaststellen wat de oorzaak is van uw flauwvallen.

Als voor het flauwvallen een oorzaak gevonden wordt die met het hartritme te maken heeft, kan uw arts op basis van de exacte oorzaak een behandeling voorstellen. Als uw hartritme niet de oorzaak is van het flauwvallen, kan uw arts verder zoeken naar andere mogelijke oorzaken van uw symptomen.

Een implanteerbare hartmonitor is een veel gebruikte methode voor het bepalen of uitsluiten van een hartritmestoornis als oorzaak van onregelmatig, onverklaarbaar flauwvallen. Uw implanteerbare hartmonitor kan gedurende maximaal drie jaar gegevens opslaan. Er bestaan ook externe hartmonitoren die u gedurende 24 uur tot dertig dagen op uw lichaam draagt. Omdat de implanteerbare hartmonitor onder uw huid geplaatst wordt, worden er geen plakkers op uw huid aangebracht en hoeft u geen rekening te houden met aangesloten draden.

Risico's

Aan alle chirurgische ingrepen zijn risico's verbonden. Omdat de hartmonitor onder uw huid wordt geïmplanteerd, bestaat er een klein risico op infectie en/of is er een kleine kans dat u overgevoelig bent voor de materialen van de hartmonitor.

Het risico op ernstige complicaties is echter klein. Vraag uw arts om informatie als u zich zorgen maakt of als u iets niet volledig begrijpt. Veel patiënten hebben baat bij deze monitor, maar de resultaten kunnen variëren. Uw arts kan u helpen beslissen of dit de beste optie voor u is.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.