Er wordt nu een video gestart - Image of a beach from the viewpoint of a lady sunbathing.

Een frisse BLIK OP DE BEHANDELING VAN SPATADEREN

Ontdek meer

WAT ZIJN SPATADEREN EN MOET IK ME ER ZORGEN OVER MAKEN?

Meer over spataderen

WELKE BEHANDELINGEN ZIJN ER VOOR SPATADEREN?

Meer over behandelingen

HOE ZIET MIJN HERSTEL ERUIT?

Leven na de ingreep

WAAROM U UW SPATADEREN NIET DIENT TE NEGEREN

Meer informatie
Image of a lady with dark hair smiling while looking at her legs.

NEGEER DE KLACHTEN VAN UW SPATADEREN NIET TIJDENS DE CORONAPERIODE.

ALS U KLACHTEN HEEFT, VRAAG UW ARTS DAN OM EEN SPATADER-ONDERZOEK!

HOE EERDER DE BEHANDELING DES TE BETER DE RESULTATEN

Uit recent onderzoek1 kwam naar voren dat patiënten die een vroegtijdige behandeling voor hun openbeenwonden ondergingen via het dichtbranden van hun spataderen in combinatie met steunkousen:
 
  • een aanzienlijk kortere hersteltijd hadden;
  • langere tijd vrij waren van openbeenwonden.

REFERENTIE

1

Gohel MS, Heatley F, Liu X, et al. A Randomized Trial of Early Endovenous Ablation in Venous Ulceration. N Engl J Med. Apr 24,2018; DOI: 10.1056/NEJMoa1801214.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.