Mannen die hardlopen

Inbrengen van endovasculaire stentgraft – wat kunt u verwachten

Aneurysma in de borstholte (TAA)

De endovasculaire plaatsing (via de lies) van een stentgraft ‒ of thoracic endovascular aortic repair (TEVAR) ‒ is een chirurgische ingreep die in uw aorta wordt uitgevoerd; hierbij wordt een dunne buis gebruikt die een plaatsingskatheter wordt genoemd. In tegenstelling tot een openborstoperatie, waarbij een snee in uw borst wordt gemaakt, worden bij een endovasculaire plaatsing van een stentgraft slechts twee kleine sneetjes gemaakt in uw liesstreek.

In veel gevallen duurt de operatie twee tot drie uur, wat veel korter is dan plaatsing van een stentgraft in uw aneurysma via een openborstoperatie.

Hieronder wordt beschreven wat u kunt verwachten in elke fase van de endovasculaire stentgraftprocedure.

Vóór de ingreep

Voorafgaand aan de ingreep wordt een aantal diagnostische onderzoeken uitgevoerd. Deze diagnostische onderzoeken stellen de arts in staat zich een beeld te vormen van het aneurysma in uw borstholte (thoracale aorta-aneurysma - TAA) en het omliggende gebied; ze helpen de chirurg bovendien te bepalen welk type stentgraft het meest geschikt voor u is. Tijdens deze periode bespreekt uw arts de ingreep met u en beantwoordt hij de vragen die u wellicht heeft.

Tijdens de ingreep

Ter voorbereiding op de ingreep wordt de liesstreek waar de plaatsingskatheter en de stentgraft worden ingebracht, gereinigd en geschoren. Vervolgens krijgt u een lokale verdoving (alleen het operatiegebied) of een algehele verdoving zodat u tijdens de ingreep slaapt.

Valiant Captivia-stentgraft

De thoracale stentgraft wordt in het aneurysma geplaatst om te voorkomen dat het aneurysma barst.

Nadat de verdoving is ingewerkt, maakt uw chirurg een kleine snee in beide liezen. Door middel van röntgen kan de chirurg de precieze locatie van het aneurysma zien en voert hij/zij de plaatsingskatheter op via het grote bloedvat in uw lies (bekkenslagader of arteria iliaca) tot aan de plaats waar het aneurysma zich bevindt in uw borst.

Wanneer de plaatsingskatheter goed in het thoracale aneurysma is geplaatst, wordt de stentgraft langzaam losgemaakt van de plaatsingskatheter en in het bloedvat ontplooid. Wanneer de stentgraft in contact komt met bloed, zet hij uit tot een vooraf gekozen, maximale afmeting.

Als de stentgraft is ontplooid, wordt de plaatsingskatheter teruggetrokken en verwijderd; de stentgraft blijft achter in de thoracale aorta. Afhankelijk van de vorm en afmeting van uw aneurysma kunnen extra stentgrafts worden geplaatst om er zeker van te zijn dat het aneurysma volledig wordt buitengesloten van de normale bloedstroom.

Door middel van röntgen en ultrasone beeldvorming kan de arts controleren of de stentgraft correct is geplaatst en deze de bloedstroom naar uw thoracale aneurysma afsluit.

Na de ingreep

Na de ingreep wordt u nauwlettend in de gaten gehouden door specialisten in het operatieteam. Uw arts raadt u mogelijk aan vier tot zes uur te blijven liggen zodat de wondjes in uw benen de kans krijgen om te genezen. Er kan sprake zijn van enig ongemak.

U kunt bijwerkingen ervaren, zoals zwelling van het bovenbeen, gevoelloosheid van de benen, misselijkheid, overgeven, pijnlijke of kloppende benen, gevoel van onwel zijn, gebrek aan eetlust, koorts en/of geen stoelgang gedurende één tot drie dagen. Doorgaans verblijft u twee tot drie dagen in het ziekenhuis.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.