Echtpaar op de fiets

Draadloze Micra-pacemaker in het hart

Bradycardie (trage hartslag)

Kleinste pacemaker ter wereld1

De Micra® is de kleinste pacemaker ter wereld.1 Hij is 93% kleiner dan traditionele pacemakers2 en ongeveer net zo groot als een grote vitaminepil.

Micra - kleine pacemaker zonder geleidingsdraden

Draadloze pacemaker in het hart

Het is een pacemaker zonder geleidingsdraden, die in zijn geheel in het hart wordt ingebracht. Het hartimplantaat biedt u de therapie die u nodig heeft zonder litteken of verdikking in de bovenborst zoals bij een traditionele pacemaker.

  • Minder ingrijpend – De Micra wordt in het hart ingebracht via een ader in de lies; er is dus geen sneetje nodig in de bovenborst en er is hierdoor geen litteken of verdikking onder de huid in de bovenborst zichtbaar zoals bij traditionele pacemakers.
  • Volledig zelfstandig – De Micra is een volledig zelfstandige cardiocapsule die in het hart wordt ingebracht. Bij de Micra is/zijn geen aparte stimulatie-geleidingsdraad/draden nodig.

Voor de meeste patiënten geldt dat ze door het ontwerp van de Micra minder medische complicaties en minder beperkingen na de implantatie hebben.3

Andere kenmerken

De Micra bevat de volgende kenmerken:

  • Patiënten kunnen onder specifieke voorwaarden veilig een MRI-scan (beeldvorming met magnetische resonantie) ondergaan. Dit is een diagnostisch hulpmiddel waarmee de arts in het lichaam kan 'kijken'.
  • De pacemaker past uw hartslag automatisch aan; het hartimplantaat neemt uw activiteitsniveau waar en past de hartfrequentie daarop aan.
  • De Micra bevat een batterij en de levensduur van de batterij hangt af van uw hartaandoening. De geschatte gemiddelde levensduur ligt tussen 8 en 13 jaar.4,5
    Dit kan per patiënt verschillen.

Veelgestelde vragen

Is de Micra de juiste pacemaker voor iedere patiënt?

Nee. De Micra is bedoeld voor patiënten met specifieke hartstimulatiebehoeften. Vraag uw arts of de draadloze Micra een optie is voor u.

Hoe wordt de Micra in mijn hart geplaatst?

Uw arts brengt een katheter (dun buisje) in in een ader in uw lies en gebruikt deze om de Micra in de rechterkamer (rechterventrikel) van uw hart te plaatsen. Daarna wordt de katheter uit het lichaam verwijderd.

Is het voor mij veilig om een MRI-scan met mijn Micra te ondergaan?

De Micra-pacemaker is ontworpen, getest en goedgekeurd voor veilig gebruik in MRI-scanners. Op het patiëntenpasje van uw pacemaker staat het model van het hartimplantaat vermeld. Als uw arts vragen heeft over de MRI-geschiktheid van het implantaat, kan hij of zij contact opnemen met een vertegenwoordiger of technische dienst van Medtronic.

Meer: Elektromagnetische invloeden

Hebben voorwerpen die magneten bevatten of elektromagnetische velden genereren, invloed op mijn Micra?

We raden aan om voorwerpen die magneten bevatten, ten minste 15 cm uit de buurt van uw Micra te houden. Dit geldt onder andere voor mobiele telefoons, magneettherapieproducten, luidsprekers en draagbare massageapparaten. We raden u aan geen mobiele telefoon in uw borstzak te stoppen en geen magnetische onderdekens en/of kussens te gebruiken.

Meer: Elektromagnetische invloeden

Is het veilig om door een metaaldetector op een vliegveld te lopen?

Ja, u kunt met uw Micra-pacemaker veilig door de luchthavenbeveiliging.

Meer: Elektromagnetische invloeden

Kan ik veilig huishoudelijke apparaten gebruiken?

Ja, de meeste huishoudelijke apparaten kunnen veilig worden gebruikt zolang ze goed zijn onderhouden en naar behoren werken. Dit geldt voor magnetrons, groothuishoudelijke apparatuur, elektrische dekens en warmtekussens.

Meer: Elektromagnetische invloeden

Kan ik sporten en mijn gewone activiteiten weer oppakken?

Ja, u zou uw gewone activiteiten weer op moeten kunnen pakken, zolang deze activiteiten niet intensiever zijn dan de inspanningsniveau’s die u gewend bent. Bespreek vragen over specifieke activiteiten met uw arts.

Gaat de Micra mijn hele leven mee?

Nee, de Micra bevat een batterij en de levensduur van de batterij hangt af van uw hartaandoening. De geschatte gemiddelde levensduur ligt tussen de 8 en 13 jaar.4,5
Dit kan mogelijk per patiënt verschillen. Uw arts controleert de batterij bij elke controleafspraak.

Wat gebeurt er als de batterij van de Micra bijna leeg is?

Zodra een nieuwe pacemaker nodig is, kan de Micra eenvoudig worden uitgeschakeld of uit het lichaam worden verwijderd voordat een nieuwe Micra of een traditioneel pacemakersysteem wordt geïmplanteerd. Uw arts bepaalt wat voor u het beste is.6,7

Hoe vaak moet ik op controle nadat de Micra is geïmplanteerd?

Uw arts bepaalt hoe vaak hij of zij u wil zien voor controle. De eerste controleafspraak vindt meestal één maand na de implantatie plaats. Verdere vervolgafspraken worden meestal elke 6-12 maanden gepland.

 

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor een opsomming van de indicaties, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en mogelijke bijwerkingen.

 

Referenties

1

Nippoldt, Doug, Whiting, Jon; Micra Transcatheter Pacing System: Device Volume Characterization Comparison, november 2014; gegevens bij Medtronic beschikbaar.

2

Williams, Eric; Whiting, Jon. Micra Transcatheter Pacing System Size Comparison. november 2014; gegevens bij Medtronic beschikbaar.

3

Roberts PR, Clementy N, Al Samadi F, Garweg C, Martinez-Sande JL, Iacopino S, Johansen JB, Prat XV, Kowal R, Klug D, Mont L, Steffel J, Li S, Van Osch D, El-Chami MF, A Leadless Pacemaker in the Real-World Setting: The Micra Transcatheter Pacing System Post- Approval Registry, Heart Rhythm (2017), doi: 10.1016/j.hrthm.2017.05.017.

4

Micra™ AV MC1AVR1-pacemakerhandleiding van Medtronic. Januari 2020.

5

Pender J, Whiting J. Micra AV Battery Longevity. Januari 2020. Gegevens beschikbaar bij Medtronic.

6

Micra MC1VR01-artsenhandleiding van Medtronic. November 2014.

7

Reynolds D, Duray GZ, Omar R, et al. A Leadless Intracardiac Transcatheter Pacing System. N Engl J Med. 11 february 2016;374(6):533-541.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.