Echtpaar op de fiets

De pacemaker

Bradycardie (trage hartslag)

Wat is een pacemaker?

Als u last heeft van een trage hartslag (bradycardie), kunt u samen met uw arts besluiten dat een pacemaker (hartimplantaat) de juiste oplossing voor u is. Een pacemaker helpt om het hartritme te herstellen. Door het afgeven van kleine elektrische signalen aan het hart wordt de hartslag versneld, waardoor een pacemaker de symptomen van bradycardie kan verlichten.

Wanneer mensen het over een pacemaker hebben, bedoelen zij in de meeste gevallen een volledig stimulatiesysteem: een pacemaker en een stimulatiegeleidingsdraad of -draden.

Behalve het volledige, traditionele stimulatiesysteem bestaat er ook een pacemaker in de vorm van een cardiocapsule die rechtstreeks in het hart wordt geïmplanteerd. Voor deze Micra-pacemaker is geen aparte stimulatiegeleidingsdraad nodig.

Meer over wat een pacemaker is

Pacemakers van Medtronic

Afhankelijk van uw hartaandoening zal uw arts een eenkamer- of een tweekamerpacemaker adviseren voor uw trage hartslag (bradycardie). Bij een eenkamerpacemaker zal slechts een van uw hartkamers (bovenste of onderste hartkamer) gestimuleerd en gemonitord worden; bij een tweekamerpacemaker gebeurt dit in zowel een van de bovenste als in een van de onderste hartkamers.

traditionele pacemaker en Micra-pacemaker (zonder draden)

Eenkamerpacemaker

Bij eenkamerstimulatie stimuleert de pacemaker de bovenste hartkamer (rechterboezem) OF de onderste hartkamer (rechterventrikel).

Indien uw hartaandoening kan worden behandeld met een eenkamerpacemaker, dan zijn hiervoor twee soorten pacemakers beschikbaar:

  • een standaard pacemakersysteem dat bestaat uit een pacemaker, een geleidingsdraad en een programmeerapparaat;
  • een Micra-pacemaker die rechtstreeks in het hart wordt geïmplanteerd via een ader in het been. Hiervoor is geen aparte stimulatiegeleidingsdraad nodig.

Meer: Azure-pacemaker die verbonden is met een app
Meer: Astra XT-pacemaker met extra lange levensduur
Meer: Micra®-eenkamerpacemaker die in het hart wordt geplaatst

Tweekamerpacemaker

Bij tweekamerstimulatie stimuleert de pacemaker zowel de bovenste hartkamer (rechterboezem) als de onderste hartkamer (rechterventrikel). Hiervoor zijn
twee stimulatiedraden nodig en dus een standaard pacemakersysteem.
Eén geleidingsdraad wordt in de rechterboezem en de andere in het rechterventrikel geplaatst.

Meer: Azure-pacemaker die verbonden is met een app
Meer: Astra XT-pacemaker met extra lange levensduur

Controle van de pacemaker op afstand

Indien u een Azure-pacemaker heeft die verbonden is met de MyCareLink Heart-app, dan vindt de controle op afstand plaats via deze app op uw smartphone of tablet.

Meer: Azure-pacemaker die verbonden is met een app
Meer: MyCareLink™ Heart mobiele app voor de Azure-pacemaker

 

Als u een ander type pacemaker van Medtronic heeft, dan kan controle op afstand plaatsvinden via de MyCareLink®-patiëntenmonitor.

Meer: CareLink®-netwerk voor controle op afstand

Voordelen en risico's

Net als bij elke medische procedure zijn er voordelen en risico's verbonden aan de behandeling met een pacemaker. Bespreek met uw arts of een pacemaker geschikt is
voor u.

Meer

Vragen en antwoorden

Hier vindt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen over pacemakers.

Meer

Persoonlijk verhaal van Mark

Mark is de eerste patiënt in Nederland met de Azure™-pacemaker, de eerste pacemaker die communiceert met een smartphone-app. Deze nieuwste pacemaker van Medtronic was dé oplossing voor Mark die binnenkort met zijn jonge gezin voor zijn werk naar China afreist.

Lees het hele verhaal van Mark

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.