Mannen die hardlopen

Uw medisch team voor de ingreep bij een buikaneurysma

Aneurysma van de buikaorta (AAA)

Hoewel endovasculaire (via de lies) plaatsing van een stentgraft een minder-ingrijpende (minimaal-invasieve) procedure wordt genoemd, zijn er diverse, zeer kundige zorgprofessionals betrokken bij uw ingreep. Zij zorgen ervoor dat u zich zo prettig mogelijk voelt, dat uw ingreep goed wordt uitgevoerd en dat u snel kunt herstellen.

Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de ingreep kunt u vragen stellen aan uw behandelend arts.  Hieronder volgt een korte beschrijving van enkele specialisten die betrokken kunnen zijn bij uw endovasculaire plaatsing van een stentgraft.

Vaatchirurg

De vaatchirurg voert doorgaans de endovasculaire plaatsing van een stentgraft uit en hij leidt het operatieteam. Vaatchirurgen hebben zich gespecialiseerd in operaties en minder-ingrijpende (minimaal-invasieve) katheterprocedures bij aandoeningen in het vaatstelsel, de slagaders of aders.

Anesthesist

Anesthesisten zijn artsen die gespecialiseerd zijn in het geven van de narcose. Hun focus ligt op pijnbestrijding en uw veiligheid. Zij zijn betrokken bij ieder stadium van uw ingreep, dus voor en nadat de endovasculaire stentgraft in uw aorta is geplaatst.

Anesthesieverpleegkundige

De anesthesieverpleegkundige assisteert en ondersteunt de anesthesist. Hij/zij is verantwoordelijk voor het controleren van de narcose tijdens de operatie en uw veiligheid na de ingreep.

Radioloog

De radioloog is een arts die nauw samenwerkt met de vaatchirurg. Hij/zij maakt met behulp van beeldvormende technieken (echografie, MRI- en/of CT-scan) beelden van de aorta. Deze beelden vormen een hulpmiddel voor de chirurg om de stentgraft naar de juiste plaats te leiden.

Operatieverpleegkundige

Verpleegkundigen zijn ervoor verantwoordelijk dat u goed wordt verzorgd en u zich comfortabel voelt tijdens elke fase van de ingreep – van voorbereiding tot herstel. Ook assisteren ze de chirurg tijdens de operatie.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.