Mannen die hardlopen

Voordelen en risico's – Endovasculaire plaatsing van een stentgraft bij een buikaneurysma

Aneurysma van de buikaorta (AAA)

Aan elke chirurgische ingreep zijn risico's verbonden. De voordelen en veiligheid ervan moeten zorgvuldig worden afgewogen. Vraag uw arts naar de mogelijke voordelen en risico's.

Voordelen

Endovasculaire plaatsing van een stentgraft is een minimaal-invasieve chirurgische ingreep. Het heet 'minimaal invasief' omdat het bij deze ingreep niet nodig is een openbuikoperatie uit te voeren. Voor sommige patiënten wordt de hersteltijd hiermee enkele dagen korter. Meestal kunnen de patiënten binnen 1-3 dagen naar huis terugkeren en binnen vier tot zes weken hun normale bezigheden weer oppakken.

Risico's

Bij de endovasculaire plaatsing van een stentgraft hoeft geen deel van de aorta verwijderd te worden. Er bestaat echter een kleine kans dat het aneurysma scheurt, maar indien dit gebeurt, heeft dit grote gevolgen. De kans op scheuren is bij plaatsing via de lies iets groter dan bij een plaatsing van een stentgraft via een openbuikoperatie.

Andere mogelijke complicaties bij het plaatsen van endovasculaire stentgrafts zijn onder andere:

  • lekkage van bloed rond de stentgraft;
  • blokkade van de bloedstroom door de stentgraft;
  • verschuiving van de stentgraft ten opzichte van de oorspronkelijke positie;
  • breuk in de stentgraft;
  • infectie;
  • scheuren van het aneurysma of de aorta.

Om in de gaten te houden of er mogelijke complicaties optreden, plant uw arts na de ingreep periodieke controles voor u in. Het is belangrijk dat u zich aan deze afspraken houdt, zodat de arts kan controleren of de stentgraft de juiste bescherming biedt.

Niet iedereen komt in aanmerking voor een endovasculaire stentgraft

Uw aorta-aneurysma heeft wellicht niet de juiste vorm of deze kan moeilijk via de bloedbaan bereikt worden. Uw arts zal samen met u beslissen of het plaatsen van een stentgraft via de lies of een openbuikoperatie de beste behandelingsoptie is voor u.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.