DE GEZONDHEIDSZORG VERANDERT — 
DUS WIJ OOK

Medtronic is voortdurend in ontwikkeling.Samen met artsen en ziekenhuizen de gezondheidszorg verbeteren

Over de hele wereld staan gezondheidszorgsystemen voor enorme klinische en economische uitdagingen. Als hier niets aan wordt gedaan, zou dit de wereldwijde groei en ontwikkeling kunnen tegenhouden en blijven miljoenen mensen over de hele wereld zonder behandeling, zelfs voor de meest eenvoudige ziektes. Wij zijn van mening dat wat ons in de huidige toestand van de gezondheidszorg heeft gebracht, niet hetgeen hoeft te zijn wat ons vooruit zal helpen.

De zoektocht naar een betere gezondheidszorg komt voort uit fundamentele en universele gezondheidszorgbehoeften; en dat geldt voor ieder gezondheidszorgsysteem. Het verbeteren van de patiëntresultaten, het vergroten van de toegang tot zorg en het optimaliseren van de kosten en efficiëntie zijn basisdoelen binnen elk gezondheidszorgsysteem op de wereld.

DE MISSIE BLIJFT ESSENTIEEL, DE WAARDE NEEMT TOE

In de zestig jaar dat Medtronic bestaat, is onze missie altijd hetzelfde gebleven: het verlichten van pijn, het herstellen van de gezondheid en het verlengen van het leven van mensen over de hele wereld. We hebben hard gewerkt om een vooraanstaande rol in te nemen op het gebied van innovatieve medische hulpmiddelen, met als uitdaging het ontwikkelen van hoogkwalitatieve therapieën die een positieve invloed hebben op mensenlevens.

We hebben veel bereikt: vandaag de dag maken ieder jaar meer dan 75 miljoen mensen gebruik van onze technologieën, wat neerkomt op TWEE MENSEN PER SECONDE. De aard van de huidige gezondheidszorgproblemen vraagt echter om een nieuwe benadering. Overheden, verzekeraars, ziekenhuizen, patiënten en andere belanghebbenden in de gezondheidszorg willen meer waarde voor hun geld.

Bij Medtronic zijn we van mening dat onze technologieën, de gegevens en de inzichten die ze verschaffen, en onze expertise gecombineerd kunnen worden in partnerschappen met ziekenhuizen, zorgverzekeraars en overheden. Dankzij die partnerschappen kunnen we gestroomlijnde, 'value-based' gezondheidszorgmodellen opzetten die betere patiëntresultaten kunnen opleveren — met gelijkblijvende of verminderde kosten.

We hebben de trend naar het creëren van meer waarde enkele jaren geleden al herkend. Sindsdien denken we na over en werken we aan nieuwe manieren om meer waarde te leveren bij wat we te bieden hebben. We zijn onze evolutie gestart met de introductie van een concept met de naam 'economische meerwaarde', en hebben het in 2012 als hoeksteen in onze bedrijfsstrategie geïntegreerd.

Kort gezegd: we zagen een verschuiving in wat onze klanten van ons verwachtten. Ze hadden niet alleen behoefte aan een klinische meerwaarde van onze therapie-innovaties, maar ook aan een economische meerwaarde. Het door ons geleverde product of de dienst moest ook een economisch voordeel opleveren, zoals een efficiëntere zorgverlening, beperking van verspilling of uitbreiding van de toegang tot therapieën voor de patiënt.

Deze strategie werd in 2013 nog uitgebreid toen we mogelijkheden zagen om niet alleen meer waarde te creëren met onze apparatuur en hulpmiddelen, maar ook door het inzetten van onze klinische expertise en kennis van het gezondheidszorgsysteem.

FURTHER, TOGETHER

Deze nieuwe benadering hebben we 'Further, Together' (Samen, Vooruit) genoemd. 'Further', omdat we altijd vooruitgang op het gebied van innovatie zullen blijven nastreven. We zullen krachtige oplossingen blijven bedenken, met bewezen klinische en economische meerwaarde als basis van ons aanbod en als toegevoegde waarde. En 'Together', omdat we nieuwe, andere en sterkere partnerschappen zulllen smeden om onze klanten te helpen hun doel te bereiken met betrekking tot een beter gestroomlijnde en geïntegreerde zorg binnen de totale zorg.

De belangrijkste principes van 'Further, Together' richten zich op het ontwikkelen van betekenisvolle innovaties op behandel-, procedure- en systeemniveau; op het inzetten van onze capaciteiten en expertise om meer waarde te creëren voor de diverse belanghebbenden in de zorg; en op het uitbreiden van de wereldwijde toegang tot zorg. Dit alles terwijl we nieuwe partnerschappen aangaan met degenen die streven naar verandering in de gezondheidszorg.

BETEKENISVOLLE INNOVATIES CREËREN

Alleen dit jaar al hebben we 1,5 miljard dollar geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling (R&D). We willen betekenisvolle innovaties op behandel-, procedure- en systeemniveau op de markt brengen. Innovaties die betere patiëntresultaten opleveren tegen redelijke kosten, die tot een betere levenskwaliteit leiden en die bekrachtigd kunnen worden door klinisch en economisch bewijsmateriaal.

Voorbeelden van onze baanbrekende innovaties zijn de kleinste pacemaker ter wereld en een hulpmiddel dat de behandeling van beroertes veroorzaakt door bloedstolsels, volledig verandert. Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van wat de eerste kunstmatige alvleesklier zou kunnen worden. Dit zijn allemaal ontwikkelingen waarvan we hopen dat ze een nieuwe standaard binnen de zorg zullen definiëren.

WAARDE CREËREN VOOR ALLE BETROKKENEN

Medtronic werkt samen met de wereldwijde gezondheidszorg. Binnen die samenwerking vormen we onze technologieën, diensten en inzichten om tot oplossingen die de bedrijfsefficiëntie binnen het gezondheidszorgsysteem vergroten. Ook verbetert het de zorgverlening door beter patiëntenzorgmanagement.

Dat is een van de redenen waarom we de divisie Medtronic Integrated Health SolutionsSM (IHS) hebben opgezet; die gaat verder dan alleen het leveren van medische hulpmiddelen en richt zich op dienstverlening en oplossingen op systeemniveau. Momenteel helpt de IHS-divisie ziekenhuizen en gezondheidszorgsystemen om waarde toe te voegen aan het zorgtraject door patiënten efficiëntere en betere zorg te verlenen.

Een manier waarop we dit doen, is door ervoor te zorgen dat patiënten niet terug hoeven te komen naar het ziekenhuis. Bij het Amerikaanse gezondheidsnetwerk Centura Health in Colorado bijvoorbeeld werd bij een proefproject gebruikgemaakt van onze telemonitoringsoplossing (telehealth). Deze oplossing hielp verpleegkundigen bij de periodieke controle van hun patiënten, en resulteerde in een afname van 62% van het aantal aan hartfalen gerelateerde ziekenhuisopnames binnen 30 dagen na de eerste opname.1

WERELDWIJD MEER TOEGANG TOT GEZONDHEIDSZORG

Als we de resultaten over de hele wereld willen verbeteren, is wereldwijde toegang tot kwaliteitsgezondheidszorg een cruciaal aandachtsgebied voor ons bedrijf. Een rechtvaardige verdeling van de zorg is een probleem bij vrijwel alle indicatoren in veel delen van de wereld: minstens 400 miljoen mensen hebben momenteel geen toegang tot zorg.2

In ontwikkelde markten werken we samen met overheden en zorgaanbieders aan zorgverlening en -efficiëntie. Terwijl we in de opkomende markten helpen met de ontwikkeling van de infrastructuur, therapievoorlichting en -opleiding, en met capaciteitsmanagement.

Daarom werken we ook samen met een gezondheidsinstantie in China om manieren te onderzoeken waarop we de diabeteszorg daar kunnen verbeteren. We werken met spoedeisendehulpafdelingen in Brazilië om patiënten met een hartaanval sneller in het ziekenhuis te krijgen. En we werken met maatschappelijk werkers in India om gehoorverlies bij mensen met eenvoudig te behandelen oorinfecties te helpen voorkomen.

Eén dienst die geldt voor alle geografische gebieden en die onmisbaar is voor het verbeteren van de resultaten, is de opleiding van artsen. Alleen al in de afgelopen vijf jaar hebben we over de hele wereld duizenden artsen opgeleid.

Een rechtvaardige verdeling van de zorg is een probleem in veel delen van de wereld: minstens 400 miljoen mensen hebben momenteel geen toegang tot zorg.2

DE EERSTE STAP OP WEG NAAR VOORUITGANG

Hoewel we ervan overtuigd zijn dat Medtronic een unieke rol kan spelen bij het zetten van de stap naar een gestroomlijnde 'value-based' gezondheidszorg, weten we dat we nog meer kunnen doen.

We hebben de mogelijkheid om krachtige, nieuwe technologieën en diensten te ontwikkelen om zo betere patiëntresultaten te behalen tegen lagere kosten. En we hebben de overtuiging dat niemand de gezondheidszorguitdagingen alleen kan oplossen. Alleen door middel van samenwerking en partnerschappen kunnen we met z'n allen de voordelen van een 'value-based' gezondheidszorg realiseren. Let's go Further, Together.

MEER INFORMATIE

Referenties

1

Leading Age. Telehealth and Remote Patient Monitoring (RPM): Provider Case Studies 2013. Ingezien op 31 augustus 2015.