BETEKENISVOLLE INNOVATIES IN DE 21E EEUW

Betekenisvolle innovatie

In de vorige eeuw is de hoofdoorzaak van sterftes — infectieziektes — drastisch gedaald. Dat gebeurde dankzij de ontwikkeling van vaccins, verbeterde sanitaire voorzieningen, groter volksgezondheidsbewustzijn en moderne geneeskunde. De totale sterfte door ziektes als griep en longontsteking daalde met meer dan 50%, terwijl de levensverwachting met meer dan 30 jaar toenam.1

Deze verandering brengt echter nieuwe uitdagingen met zich mee. Chronische ziektes, zoals hartziekte, beroerte, kanker, chronische ademhalingsziekten en diabetes, zijn naar schatting verantwoordelijk voor 87% van alle sterfgevallen in landen met hoge inkomens.2 Gezondheidssystemen zijn meer gericht op het voorzien in acute behoeften dan op het onderhouden van langetermijnrelaties met patiënten. Daardoor blijven deze chronische aandoeningen stijgen. Als sector moeten we samenwerken om nieuwe manieren te vinden om deze aandoeningen te behandelen.

Bij Medtronic zijn we gedreven om de ontwikkeling van betekenisvolle innovaties voor patiënten met chronische ziektes te versnellen. Innovaties die echte betekenis toevoegen op het gebied van betere patiëntresultaten tegen passende kosten. Innovaties die leiden tot een verbeterde kwaliteit van leven en die worden bevestigd door klinisch en economisch bewijs. Alleen dit jaar al hebben we $ 1,5 miljard geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling om betekenisvolle innovaties op de markt te brengen. Dit doen we niet alleen op productniveau, we ontwikkelen ook innovaties op therapie-, procedure- en systeemniveau.

87% VAN ALLE STERFGEVALLEN

Chronische ziektes zijn verantwoordelijk voor naar schatting 87% van alle sterfgevallen in landen met hoge inkomens.

THERAPIE-INNOVATIE

Medtronic heeft grote investeringen gedaan op het gebied van hartfalen. We hebben hiervoor betekenisvolle innovaties op de markt gebracht om de kosten van de duurste ziekte binnen de huidige gezondheidszorg onder controle te houden.

Elk jaar belanden ongeveer 1 miljoen patiënten in het ziekenhuis met hartfalen. Dit brengt $ 31 miljard aan directe en indirecte kosten met zich mee.3,4 Ten minste de helft van deze patiënten wordt binnen zes maanden opnieuw in het ziekenhuis opgenomen. Gemiddeld kost dit $ 8.184 terwijl de gemiddelde vergoeding voor een dergelijke opname $ 6.111 bedraagt. Dat betekent dat ziekenhuizen geld verliezen aan elke patiënt die opnieuw in het ziekenhuis wordt opgenomen met een aan hartfalen gerelateerde aandoening.5 Dat is deels de reden waarom de kosten om de aandoening te behandelen waarschijnlijk meer dan zullen verdubbelen naar $ 70 miljard in 2030.6

De ingenieurs bij Medtronic realiseerden een manier om een bijdrage te leveren. Ze pasten de pacemakers en defibrillatoren voor cardiale resynchronisatietherapie (CRT) ‒ voor de behandeling van hartfalen ‒ zo aan dat deze zich aanpassen aan het individuele hartritme van elke patiënt. Dit werd bereikt met een nieuw algoritme dat werd toegevoegd aan onze CRT-implantaten. Dergelijke minieme aanpassingen brachten een aanzienlijke waarde met zich mee, waaronder het terugdringen van boezemfibrilleren met 46 procent,7 en het totaal aantal heropnames in het ziekenhuis werd met 21% teruggebracht.8 Onze therapie-innovaties gaan echter veel verder dan alleen het behandelen van hartaandoeningen. Enkele van onze andere therapie-innovaties die recentelijk zijn geïntroduceerd, zijn onder andere een miniatuur hartmonitor, de Reveal LINQ. Deze kleine monitor biedt de mogelijkheid om het hart gedurende drie jaar op afstand te monitoren op abnormale hartritmes die kunnen leiden tot een beroerte. Een andere innovatie is de Solitaire-stentretriever. Hiermee kunnen op mechanische wijze bloedstolsels in de hersenen verwijderd worden die een beroerte veroorzaken.

$ 31 miljard in 2012 tot $ 70 miljard in 2030

De kosten voor de behandeling van hartfalen zullen naar verwachting stijgen van $ 31 miljard in 2012 naar $ 70 miljard in 2030.6

INNOVATIES OP INGREEPGEBIED

Longkanker is de grootste oorzaak van aan kanker gerelateerd overlijden in de VS.9 In een vroeg stadium zijn er weinig of geen symptomen zichtbaar. Daardoor worden de meeste patiënten gediagnosticeerd in een laat stadium wanneer de overlevingskansen drastisch zijn afgenomen. Deze ziekte in een beginstadium opsporen, wanneer de genezingskansen hoger liggen, kan de kans op langetermijnoverleving verbeteren. Echter, een van de moeilijkheden van het diagnosticeren van patiënten is het verkrijgen van voldoende weefselmonsters uit de longen.

Om dit probleem aan te pakken, heeft Medtronic nu een uniek, minimaal-invasief instrument- en navigatiesysteem — superDimension — ontwikkeld. Daarmee kunnen moeilijke gebieden in de longen bereikt worden. Multidisciplinaire ziekenhuizen die onze technologie opnamen in hun aanbod, zagen een verbetering in de kwaliteit van zorg en patiënttevredenheid.10 Het systeem maakt het mogelijk dat artsen laesies diep in de longperiferie kunnen bereiken waar kleine laesies kunnen zitten. Daardoor kunnen artsen deze kleinere laesies eerder diagnosticeren en eerder met de behandeling starten.

Er zijn ook andere innovaties op het gebied van medische ingrepen. Zoals bijvoorbeeld kunsthartkleppen die opnieuw kunnen worden geplaatst zodat artsen ervoor kunnen zorgen dat de klep op precies de juiste plek wordt geïmplanteerd. En een pacemaker zonder geleidingsdraden die direct in het hart wordt geïmplanteerd zodat patiënten geen openhartoperatie hoeven te ondergaan. Het zijn slechts enkele van de manieren waarop we gebruik maken van technologie om medische ingrepen eenvoudiger en succesvoller te maken.

grafische weergave: 40% sterfgevallen in India door hartziekten in 2020

Het 'World Congress of Cardiology' schat dat in 2020 40% van de sterfgevallen in India het gevolg zal zijn van een hartaandoening.11

SYSTEEMINNOVATIE

Opkomende markten worden geconfronteerd met belemmeringen in hun streven om overeind te blijven en gezondheidssystemen op te zetten die duurzaam, hoogwaardig en kosteneffectief zijn. De toegang wordt meestal beïnvloed door de locatie en de afstand tot hoogkwalitatieve zorginstellingen, een gebrek aan goed opgeleide specialisten en zorgverleners en een gebrek aan infrastructuur of faciliteiten.

In India heeft de snelle opkomst van hart- en vaatziektes het land de titel 'hart- en vaatziektehoofdstad van de wereld' opgeleverd. Het World Congress of Cardiology schat dat in 2020 40% van de sterfgevallen in India te wijten zal zijn aan een hartaandoening. Een combinatie van gebrek aan bewustzijn, geen toegang tot zorg en die zorg zich niet kunnen veroorloven, zijn allemaal belemmeringen waardoor mensen geen behandeling krijgen.11

Het 'Healthy Heart for All'-programma van Medtronic is een recent en succesvol voorbeeld van hoe wij onze opkomende zorgmarkten benaderen en deze belemmeringen overwinnen. In het programma wordt samengewerkt met lokale ziekenhuizen en artsen om belemmeringen voor de patiënt bij de behandeling voor hart- en vaatziektes weg te nemen. Het programma werkt continu aan het evalueren en verbeteren van de gehele zorgroute van de hartpatiënt. Het lost kwesties op die gerelateerd zijn aan het bewustzijn en de screening van de patiënt. Het programma draagt ook bij aan verwijzingsrelaties tussen huisartsen en specialisten. En dankzij het programma komen counseling en financieringsmogelijkheden beschikbaar voor patiënten die anders geen toegang zouden hebben tot behandelopties. Het programma loopt in meer dan 120 faciliteiten in meer dan 22 steden in India. Tot op de dag van vandaag zijn er meer dan 1.200 artsen opgeleid, 147.000 patiënten gescreend en zijn er meer dan 14.000 van deze patiënten behandeld.

Daarnaast werkt Medtronic volgens dezelfde regels in het ontwikkelde Verenigd Koninkrijk met eigen partnerschappen. Met de divisie Integrated Health Solutions vinden we nieuwe manieren om samen te werken met en in ziekenhuizen om de kosten van de zorg te verminderen binnen een risicodelingsregeling.

Recentelijk is er een onderzoek uitgevoerd in samenwerking met het Imperial College Healthcare NHS Trust in het Verenigd Koninkrijk, een groot academisch ziekenhuis erkend als 'center of excellence' in cardiologie en cardiochirurgie dat jaarlijks meer dan 20.000 patiënten behandelt. Door verouderde laboratoriumapparatuur voor hartkatheterisatie te vervangen door de meest innovatieve medische technologie die beschikbaar is, liet Medtronic een aanzienlijke waardecreatie zien — waaronder kostenbesparingen — van naar schatting 940.000 euro in het eerste jaar. Het partnerschap deed dit door het verbeteren van de capaciteit, het verminderen van de wachtlijsten en zich meer te richten op klinische kernactiviteiten. Op basis van het succes van dit programma en soortgelijke programma's hebben we belangrijke dingen geleerd en we breiden dit programma nu uit naar andere regio's over de hele wereld. We beheren momenteel hartkatheterisatiekamers (cathlabs) in 50 ziekenhuizen, en daarmee op efficiënte wijze $ 1 miljard aan hartzorg.

$ 1 MILJARD aan hartzorg

 

Medtronic beheert momenteel hartkatheterisatiekamers (cathlabs) in 50 ziekenhuizen, en daarmee op efficiënte wijze $ 1 miljard aan hartzorg.

Samen innoveren

Het is gedurfd om te zeggen dat we deze eeuw op alle niveaus net zulke indrukwekkende resultaten hebben geboekt bij het verminderen van chronische aandoeningen als we in de vorige eeuw op het gebied van infectieziektes hebben gedaan.

Medtronic kijkt naar hoe onze technologie en expertise op nieuwe en inspirerende manieren kunnen worden gebruikt, maar we beseffen ook dat het aangaan van partnerschappen over de hele wereld de beste resultaten oplevert voor patiënten, ziekenhuizen en systemen.

Ga samen verder met ons ‒ Further, Together ‒ om betekenisvolle innovaties te blijven creëren.

Referenties

1

India is world's coronary, diabetic capital. November, 2017. Ingezien op 16 augustus 2021.

2

World Health Organization. Chronic diseases and health promotion. http://www.who.int/chp/en/. 2015. Ingezien op 1 september 2015.

3

Hall MJ., Levant S., DeFrances CJ. Hospitalization for congestive heart failure: United States, 2000–2010. NCHS data brief, no 108. Hyattsville, MD: National Center for Health Statistics, 2012.

4

American Heart Association. Forecasting the Impact of Heart Failure in the United States. http://circheartfailure.ahajournals.org/content/early/2013/04/24/HHF.0b013e318291329a.abstract. April 24, 2013. Ingezien op 31 augustus 2015.

5

Gunnarsson C, et al. Cost Profile of Heart Failure Inpatient Admissions in the United States: Data from the Premier Hospital Database. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2013;6:A66.

6

American Heart Association. Costs to treat heart failure expected to more than double by 2030. April 24, 2013. Ingezien op 31 augustus 2015.

7

Martin D, et al. Can Adaptive Cardiac Resynchronization Therapy Reduce Atrial Fibrillation Risk? Circulation. 2013;128(22S):A17740.

8

Tarab AD, et al. Value Health. 2012;15: A 3 49.

9

Centers for Disease Control and Prevention. Lung Cancer. http://www.cdc.gov/cancer/lung/. November 6, 2014. Ingezien op 8 september 2015.

10

Data reflects the experience of select institutions and may not be generalized across geographies and treatment algorithms.

11

The Health Site. ‘India is the diabetes and coronary heart disease capital of the world’. https://www.thehealthsite.com/news/india-is-the-diabetes-and-coronary-heart-disease-capital-of-the-world-93192/. November 17, 2014. Ingezien op 16 augustus 2021.