ENGASJEMENT FOR BÆREKRAFT OG EN AKTIV SAMFUNNSROLLE

BÆREKRAFT OG AKTIV SAMFUNNSROLLE

 

Vårt engasjement for en sunn verden starter med produkter, behandlinger og tjenester som kommer millioner av pasienter over hele verden til gode. Men vi er også opptatt av å kontinuerlig forbedre vår sosiale og miljømessige påvirkning.

I Medtronic jobber vi for å øke tilgangen til helsetjenester og samtidig fremme etisk praksis, pasientsikkerhet og kvalitet, ansvarlige innkjøp og produktforvaltning. 

Vi har også en forpliktelse med hensyn til filantropi og forsøker å bygge sunne, levende lokalsamfunn over hele verden.

Det engasjementet starter i de samfunnene der våre medarbeidere arbeider, lever, gir, jobber frivillig, og der vi støtter deres daglige engasjement for å gjøre verden til et bedre sted for alle.

Vi legger også vekt på å utvide tilgangen til helsetjenester for underprivilegerte befolkningsgrupper som ikke er omfattet av et kvalitetsomsorgstilbud. Det dreier seg om mennesker som ikke har råd til helsetjenester, som ikke kan reise for å få helsetjenester på grunn av avstand eller helsetilstand, som har begrenset kunnskap om tilstanden eller ikke vet hvordan de skal finne frem i sitt lokale helsevesen eller fremme sin egen sak.

Vi har et ansvar for å redusere den globale byrden av kronisk sykdom og har tro på at vi gjennom en tilnærming som omfatter “hele samfunnet” kan forebygge, kontrollere og håndtere kroniske sykdommer. Nasjonale myndigheter, samfunn, bedrifter og mennesker som lever med ikke-smittsomme sykdommer spiller alle en viktig rolle i denne kollektive innsatsen.